Про  затвердження штатного розпису та Положення про преміювання, надання надбавки  працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради»

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА                                                                ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІ сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

07.10.2021 року                                  Східниця                                           № 362

 

Про  затвердження штатного розпису

та Положення про преміювання, надання надбавки

працівникам комунальної установи «Центр надання

соціальних послуг Східницької селищної ради»


      Керуючись статтями  26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оплату праці», Постановою Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з метою  стимулювання праці  відповідності працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, доручень керівництва, виконання заходів та завдань, беручи до уваги висновок постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризмі, молоді і спорту від 05.10.2021 р., селищна рада

ВИРИШИЛА:

  1. Затвердити штатний розпис на 2021 рік Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради» з фондом заробітної плати за посадовими окладами згідно додатку 1.
  2. Затвердити Положення про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради» згідно з додатком 2.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту.

 

Селищний голова                                                                                   Іван ПІЛЯК

 

 

 

  Додаток до рішення сесії

Східницької селищної ради                                                                                      від 07.10.2021 року №362

 

  Затверджую

штат у кількості 10 штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за посадовими окладами 43790,00 грн. (сорок три тисячі сімсот дев’яносто гривень)

Селищний голова     _____________        Іван ПІЛЯК
(підпис)

___________________ 20___ р.                                  М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
на2021 рік

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Тарифний розряд по Єдиній тарифній сітці Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн)
1 2 3 4 5 6
1  Директор 14  1 6461,00  6461,00
2 Бухгалтер 10  1 4859,00 4859,00
 3 Фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії 9  1 4619,00 4619,00
4 Фахівець із соціальної роботи II категорії 9  1 4619,00 4619,00
 5 Соціальний робітник 6  6 3872,00 23232,00
  Усього х  10 х 43790,00 
 

 

Секретар селищної ради

   

 

_______________        Юрій ЖУРАВЧАК
            (підпис)

 

                                                                                     

 

                         Додаток № 2

до рішення сесії Східницької селищної ради

№ 362 від 07.10.2021р.

 

ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                 про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи   «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Положення про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради» (далі – Положення) розроблено відповідно до ст.2 Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, та з метою стимулювання праці, відповідальності працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, доручень керівництва, виконання заходів та завдань, передбачених планом роботи.

Премії працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради» (далі – «Центр надання соціальних послуг») виплачуються за особистий вклад у загальні результати роботи, високий професійний рівень та у відповідності з критеріями оцінки виконання службових обов’язків.

Преміювання та надання надбавки директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» здійснюється за розпорядженням селищного голови, преміювання працівників – відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць, квартал та рік, шляхом видання наказу директором.

Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховується: виконання заходів та завдань, передбачених планом комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»;  виконавська дисципліна; трудова дисципліна; активну участь в громадському житті .

Премії працівникам нараховуються за фактично відпрацьований час в межах фонду оплати праці.

Працівникам, які пропрацювали неповний місяць в зв’язку з переходом на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненим у зв’язку із скороченням штатів та з інших причин, виплата премії нараховується за фактично відпрацьований час.

Премії працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» можуть виплачуватись помісячно з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

Премії працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» виплачуються з нагоди відзначення ювілейних дат в межах фонду оплати праці.

Преміювання до професійних та державних свят здійснюється з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

Надбавки керівнику та працівникам можуть виплачуватись за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі в межах фонду оплати праці

Працівники комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх службових обов’язків (порушення строків виконання доручень, неякісну підготовку матеріалів тощо).

Повне або часткове позбавлення премії директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг » здійснюється за той розрахунковий період в якому мало місце упущення в роботі і оформляється розпорядженням Східницького селищного голови, а для інших працівників наказом Директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» з обов’язковим зазначенням причини.

Виплачувати працівникам комунальної установи матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік в межах коштів, передбачених у кошторисі та економії коштів на оплату праці

 

Секретар селищної ради

 

 

       

                   Юрій ЖУРАВЧАК