Про  затвердження Положення про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи «Центру культури  та дозвілля Східницької територіальної громади»

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІ сесія восьмого скликання

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

07.10.2021 року                                  Східниця                                         № 364

 

 

Про  затвердження Положення про преміювання,

надання надбавки працівникам комунальної установи «Центру культури

 та дозвілля Східницької територіальної громади»


      Керуючись статтями  26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оплату праці», Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», з метою  стимулювання праці відповідності керівника та  працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, доручень керівництва, виконання заходів та завдань, беручи до уваги висновок постійної комісії з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту  від 05.10.2021 р. селищна рада

ВИРИШИЛА:

  1. Затвердити Положення про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи «Центру культури та дозвілля Східницької територіальної громади», згідно з додатком 1.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту.

 

 

Селищний голова                                                                                   Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення сесії Східницької

селищної ради

№ 364    від 07.10.2021 р.

                                                 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи    «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ СХІДНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

Положення про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» (далі – Положення) розроблено відповідно до ст.2 Закону України «Про оплату праці», Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»  та з метою стимулювання праці, відповідальності керівника та працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, доручень керівництва, виконання заходів та завдань, передбачених планом роботи.

Премії працівникам комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» виплачуються за особистий вклад у загальні результати роботи, високий професійний рівень та у відповідності з критеріями оцінки виконання службових обов’язків.

Преміювання директора комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» здійснюється за розпорядженням селищного голови, преміювання працівників – відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць, квартал та рік, шляхом видання наказу директором.

Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

За результатами роботи для визначення розміру премій враховується: виконання заходів та завдань, передбачених планом комунальної установи Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади»; виконавська дисципліна; трудова дисципліна; активну участь в громадському житті.

Премії працівникам нараховуються за фактично відпрацьований час в межах фонду оплати праці.

Працівникам, які пропрацювали неповний місяць в зв’язку з переходом на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненим у зв’язку із скороченням штатів та з інших причин, виплата премії нараховується за фактично відпрацьований час.

Премії працівникам комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» можуть виплачуватись помісячно з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

Премії працівникам комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» виплачуються з нагоди відзначення ювілейних дат в межах фонду оплати праці.

Преміювання до професійних та державних свят здійснюється з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

Надбавки керівнику та працівникам можуть виплачуватись за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі в межах фонду оплати праці

Працівники комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх службових обов’язків (порушення строків виконання доручень, неякісну підготовку матеріалів тощо).

Повне або часткове позбавлення премії директора комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» здійснюється за той розрахунковий період в якому мало місце упущення в роботі і оформляється розпорядженням селищного голови, а для інших працівників наказом Директора комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» з обов’язковим зазначенням причини.

Виплачувати працівникам комунальної установи матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік в межах коштів, передбачених у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

 

 

Секретар селищної ради

   

      

                           Юрій ЖУРАВЧАК