Про затвердження Програми «Виплати компенсації за відсутність гарячого харчування учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Східницької територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА                                                       

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                               

   ХІ сесія восьмого скликання

     Р І Ш Е Н Н Я

 

07.10.2021 року                                       Східниця                                       № 366

 

Про затвердження Програми «Виплати компенсації

за відсутність гарячого харчування учнів

пільгових категорій закладів загальної середньої освіти

Східницької територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік

 

На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  Закону України «Про освіту», Закону України  «Про охорону дитинства», Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», беручи до уваги висновок постійної комісії   з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 01.09.2021 р. та   з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді та спорту від 05.10.2021р.,   селищна  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити   програму «Виплати компенсації за відсутність гарячого харчування учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Східницької територіальної громади на 2021-2022 навчальний  рік» (додається).
 2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Східницької селищної ради в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 3. Визначити відповідальним виконавцем Програми відділ освіти Східницької селищної ради.
 4. Відділу освіти Східницької селищної ради:

4.1. Забезпечити виконання Програми та контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на харчування.

4.2. Своєчасно звітувати про хід реалізації заходів Програми.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Східницької селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійну комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді та спорту.

 

 

 Селищний голова                                                                     Іван ПІЛЯК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької селищної ради

№ 366  від 07.10.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

« Виплати компенсації за відсутність гарячого харчування учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Східницької територіальної громади

на 2021-2022 навчальний рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Східниця

 

 

 

 

 

Зміст

 

 1. Паспорт Програми виплати компенсації за відсутність гарячого харчування учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Східницької територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік .………………………………………………………………………. 3-4
 2. І. Загальні Положення………………………………………………………5
 3. ІІ. Мета й основні завдання Програми……………………………………5
 4. ІІІ. Фінансове забезпечення Програми……………………………………6
 5. ІV. Очікувані результати виконання Програми………………………….6
 6. V. Організація управління й контролю за ходом реалізації Програми………………………………………………………………6-8

 

 

 

 

Паспорт

Програми «Виплати компенсації за відсутність гарячого харчування учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Східницької територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік

 

Основні параметри Зміст
Назва Програми Програма «Виплати компенсації за відсутність гарячого харчування учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Східницької територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік»
Тип Програми Селищна  цільова програма
Розробник Програми Відділ освіти Східницької селищної ради
Відповідальний виконавець Програми начальник  відділу освіти   Східницької селищної ради                           
Головна мета Програми Регулювання порядку виплати компенсації за відсутність гарячого харчування учням пільгових категорій закладів загальної середньої освіти, які перебувають у комунальній власності Східницької селищної ради
Термін реалізації Програми 2021 – 2022 навчальний рік
Учасники Програми діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), діти із сімей, які отримують соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (діти учасників бойових дій, діти батько (батьки), якої загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби), діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (кошти селищного бюджету) та інші кошти, не заборонені чинним законодавством У межах кошторисних призначень, передбачених Програмою на відповідні цілі

 

Програма є відкритою, що передбачає внесення до неї змін і доповнень, виходячи з реалій розвитку економіки громади, наявності фінансових та інших видів ресурсів.

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

Програма харчування учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Східницької територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  Закону України «Про освіту», Закону України  «Про охорону дитинства», Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Постанови Кабінету Міністрів України № 116 від 02,02.2011 року «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість».

Організація харчування дітей у закладах загальної середньої освіти належить до пріоритетних завдань виконавчих органів місцевого самоврядування, тому розробка Програми обумовлена необхідністю виплати  компенсації за відсутність гарячого харчування батькам або опікунам учнів пільгових категорій (зазначених в Програмі), а саме:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (дітей учасників бойових дій, дітей батько (батьки), якої загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби), діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

 

ІІ. Мета й основні завдання Програми

 

Основна мета Програми –  регулювання порядку виплати компенсації за відсутність гарячого харчування учням пільгових категорій закладів загальної середньої освіти, які перебувають у комунальній власності Східницької селищної ради.

Програмою передбачені:

– грошова компенсація за гаряче харчування батькам або опікунам дітей пільгових категорій (зазначених в Програмі), які навчаються в закладах загальної середньої освіти, де відсутнє гаряче харчування.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування видатків оплати гарячого харчування дітей пільгових категорій, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, здійснюється в межах видатків, передбачених у селищному бюджеті на відповідний бюджетний рік, і за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

 

В результаті реалізації Програми очікується отримання наступних результатів:

 1. Посилення соціальної захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах ), дітей із сімей, які отримують соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (дітей учасників бойових дій, дітей батько (батьки), якої загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби), діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
 2. В разі неможливості організації гарячого харчування для пільгових категорій дітей у закладах загальної середньої освіти забезпечити виплату компенсації за гаряче харчування.

 

 1. V. Організація управління й контролю за ходом реалізації Програми

 

Координацію дій виконавця Програми здійснює Східницька селищна рада.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійними комісіями Східницької селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді та спорту.

Для отримання компенсації потрібно надати адміністрації закладу освіти відповідний пакет документів:

 1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування:

– копія паспорта громадянина України одного з батьків;

– копія рішення суду про статус дитини;

– копія розпорядження про встановлення опікунства;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для опікуна);

– номер рахунку в банку опікуна для отримання соціальної допомоги на дитину.

 1. Для дітей сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“ № 1768:

копія паспорта громадянина України одного з батьків;

– копія  довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для батьків);

– довідки з органу соціальної служби про отримання допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“ ;

– розрахунковий рахунок одного з батьків, відкритий в банківській установі.

 1. Для дітей, батьки яких є (були) учасниками бойових дій :

– копія паспорта громадянина України одного з батьків;

– довідки щодо безпосередньої участі в бойових діях або посвідчення учасника бойових дій;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для одного з батьків);

– розрахунковий рахунок одного з батьків, відкритий в банківській установі.

 1. Для дітей, чиї батьки (батько) загинув (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби:

копія паспорта громадянина України одного з батьків;

– довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (одного з батьків);

– копія списку осіб, які загинули, (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби виданого Департаментом соціального захисту, копія  свідоцтва про смерть;

– розрахунковий рахунок одного з батьків, відкритий в банківській установі.

5. Для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів:

– копія паспорта громадянина України одного з батьків;

 – довідка про присвоєння статусу внутрішньо переміщеної особи чи дитини, яка  має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для одного з батьків);

– розрахунковий рахунок одного з батьків, відкритий в банківській установі.

Керівники закладів загальної середньої освіти повинні надати до відділу освіти Східницької селищної ради облік відвідування дітей пільгових категорій ЗЗСО за підписом керівника установи та завірений печаткою до 03 числа наступного місяця, а за грудень місяць до 10-го числа поточного місяця. У разі зміни місця реєстрації або вибуття чи прибуття нових осіб керівники ЗЗСО зобов’язані надати в термін до 10 днів коригуючу довідку (список) із зазначенням відомостей про дитину. Керівники установи несуть особисту відповідальність за достовірність заповнення табеля.

Нарахування коштів відбувається за фактом очного відвідування дитини закладу загальної середньої освіти та за наявності документів ( в тому числі довідок), які підтверджують статус дитини, що відноситься до пільгової категорії зазначених вище.

Виплата компенсації за гаряче харчування  учнів у закладах загальної середньої освіти здійснюється тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання  у навчальному закладі, виплата компенсації за гаряче харчування не проводиться.

 

 

 

Селищний голова                                                          Іван ПІЛЯК