Про укладання договору оренди земельної ділянки

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІV сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2021 року Східниця № 534
Про укладання договору
оренди земельної ділянки

Керуючись пунктом 34 статті 26, статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,93,123,124 Земельного кодексу України, статтею 33 Закону України «Про оренду землі», Законом України «Про державний земельний кадастр», розглянувши клопотання публічного акціонерного товариства ПАТ «Укрнафта» та надані матеріали, взявши висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури та благоустрою від 24.11.2021 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Зобов’язати ПАТ «Укрнафта» укласти з Східницькою селищною радою договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,0150 гектарів (кадастровий номер земельної ділянки – 4621285100:06:000:0104) для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель, споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами, для обслуговування свердловини інженерних споруд та інших виробничих потреб(КВЦПЗ-11.01) , ( обслуговування та експлуатації свердловини № 768), що знаходиться за межами населеного пункту с.Новий Кропивник Дрогобицького району Львівської області на строк 20 (двадцять) років, в тримісячний строк з дати прийнятого даного рішення. Даний договір набирає чинності в день наступний за днем виконання п.4 цього рішення.
2. ПАТ «Укрнафта» звернутись до державного реєстратора для реєстрації права оренди вищезазначеної земельної ділянки.
3. Зобов’язати ПАТ «Укрнафта» укласти додаткову угоду про розірвання договору № 36 від 22.03.2018 року укладеного з Дрогобицькою районною державною адміністрацією на оренду землі загальною площею 0,0150 га (кадастровий номер земельної ділянки – 4621285100:06:000:0104) для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель, споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами, для обслуговування свердловини інженерних споруд та інших виробничих потреб(КВЦПЗ-11.01) , ( обслуговування та експлуатації свердловини № 768), що знаходиться за межами населеного пункту с.Новий Кропивник Дрогобицького району Львівської області. Дану додаткову угоду передати на реєстрацію відповідно до законодавства України.
4. Орендарю (ПАТ «Укрнафта») повернути земельну ділянку, надану в оренду згідно договору оренди землі № 36 від 22.03.2018 року укладеного з Дрогобицькою районною державною адміністрацією на оренду землі загальною площею 0,0150 га (кадастровий номер земельної ділянки – 4621285100:06:000:0104), по акту передачі – приймання земельної ділянки з оренди, в день підписання додаткової угоди про розірвання договору оренди землі.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури та благоустрою.

Селищний голова Іван ПІЛЯК