Проект рішення ради СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проект Р І Ш Е Н Н Я 00.07.2018 р. Східниця № Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада ВИРІШИЛА: 1. Установити на території Східницької селищної ради ради: 1.1 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1; 1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 2. Оприлюднити рішення шляхом опублікування у народному часописі “Нафтовик Борислава” та розміщення на Інтернет-сторінки селищної ради. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку. 4. Рішення №330 від 26.06.2017 року № 806 від 23.01.2015 року визнати такими що втратили чинність. 5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 р. Селищний голова Піляк І.Є. 1 Зазначається у разі потреби. 2 Зазначається дата набрання рішенням чинності у разі, коли вона відмінна від дати Набрання чинності згідно із частиною п’ятою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Додаток 1 до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Східницької селищної ради від ___ ___________ 20__ р. N ______ СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 Ставки встановлюються на ______ рік та вводяться в дію з ___ ____________ 20__ року. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб 1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 11 Будівлі житлові 111 Будинки одноквартирні 1110 Будинки одноквартирні5 1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,400 1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,400 1110.3 Будинки садибного типу 0,400 1110.4 Будинки дачні та садові 0,400 112 Будинки з двома та більше квартирами 1121 Будинки з двома квартирами5 1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,400 1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,400 1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,400 1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,400 1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,400 113 Гуртожитки5 1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,400 1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,400 1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,400 1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,400 1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,400 1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,400 1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,400 12 Будівлі нежитлові 121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 1211 Будівлі готельні 1211.1 Готелі 0,400 1211.2 Мотелі 0,400 1211.3 Кемпінги 0,400 1211.4 Пансіонати 0,400 1211.5 Ресторани та бари 0,400 1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,400 1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,400 1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,400 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,400 122 Будівлі офісні 1220 Будівлі офісні5 1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,400 1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,400 1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,400 1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,400 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,400 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,400 123 Будівлі торговельні 1230 Будівлі торговельні 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,400 1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,400 1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,400 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,400 1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,400 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,400 1230.9 Будівлі торговельні інші 0,400 124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,400 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,400 1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,400 1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 0,400 1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,400 1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,400 1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,400 1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,400 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,400 1242 Гаражі 1242.1 Гаражі наземні 0,025 1242.2 Гаражі підземні 0,025 1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,025 1242.4 Навіси для велосипедів 0,025 125 Будівлі промислові та склади 1251 Будівлі промислові5 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,400 1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,400 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,400 1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,400 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,400 1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,400 1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,400 1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,400 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,400 1252 Резервуари, силоси та склади 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,400 1252.2 Резервуари та ємності інші 0,400 1252.3 Силоси для зерна 0,400 1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,400 1252.5 Склади спеціальні товарні 0,400 1252.6 Холодильники 0,400 1252.7 Складські майданчики 0,400 1252.8 Склади універсальні 0,400 1252.9 Склади та сховища інші5 0,400 126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 1261 Будівлі для публічних виступів 1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,400 1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,400 1261.3 Цирки 0,400 1261.4 Казино, ігорні будинки 0,400 1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,400 1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,400 1262 Музеї та бібліотеки 1262.1 Музеї та художні галереї5 0,400 1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,400 1262.3 Технічні центри 0,400 1262.4 Планетарії5 0,400 1262.5 Будівлі архівів5 0,400 1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,400 1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,400 1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,400 1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,400 1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,400 1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,400 1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,400 1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,400 1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,400 1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,400 1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,400 1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,400 1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,400 1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,400 1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,400 1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,400 1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,400 1265 Зали спортивні5 1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,400 1265.2 Басейни криті для плавання 0,400 1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,400 1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,400 1265.5 Тири 0,400 1265.9 Зали спортивні інші 0,400 127 Будівлі нежитлові інші 1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,200 1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,200 1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,200 1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 0,200 1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,200 1271.6 Будівлі тепличного господарства5 0,200 1271.7 Будівлі рибного господарства5 0,200 1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,200 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,200 1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,200 1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,200 1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,200 1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,200 1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,200 1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,200 1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5 1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,200 1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,200 1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,200 1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,200 1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,200 ____________ 1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками. 2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507. 3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30,пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”. 5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. Додаток 2 до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Східницької селищної ради від ___ ___________ 20__ р. N ______ ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 Пільги встановлюються на ______ рік та вводяться в дію з ____ ____________ 20__ року. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) ____________ 1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік Детальніше >>>