Про затвердження Програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2015 р.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 18.02.2015 року                  Східниця                             № 815

Про затвердження Програми капітального

будівництва об’єктів соціально-культурного

призначення та інженерної інфраструктури,

розвитку житлово-комунального господарства і

благоустрою та проведення робіт з будівництва,

реконструкції, ремонту та утримання

автомобільних доріг смт. Східниця на 2015 р.

 Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 17.02.2015р. №6“Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2015 рік” і висновок постійної депутатської комісії планування бюджету і фінансів від 16.02.2015 р. та з метою  створення умов  для соціально-економічного і культурного розвитку селища, покращення інфраструктури селища, надійного  і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження, розвитку його вулично-шляхової мережі смт. Східниця селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2015 р. (далі – Програма розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця) згідно з додатком.

2. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програма розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця в межах коштів, передбачених на її здійснення у селищному бюджеті на 2015 рік, а також за рахунок інших джерел фінансування у встановленому чинним законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів (голова комісії В.Л.Голяк).

В.о. селищного голови секретар селищної ради                           Ю.Д.Журавчак

Додаток

до рішення селищної ради

від 18 лютого 2015 р. №815

Програма капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2015 р.

 1. Загальні положення.

Селище міського типу Східниця відповідно до Постанови КМУ від 28 грудня 1996 року № 1576 «Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних» надано статус курортного населеного пункту. Щорічно на курорті Східниця відпочиває та оздоровлюється велика кількість туристів з усіх куточків України та зарубіжжя. Зовнішній вигляд селища та стан об’єктів благоустрою є важливими складовими у комплексі факторів, які впливають як на розвиток Східниці як курорту, так і на якість лікувально-оздоровчого процесу.

Надавачем житлово – комунальних послуг в смт Східниця є  КП “Господарник”. Замовником робіт у галузі житлово-комунального господарства у 2014 р. виступали селищна рада, та комунальне підприємство ради “Господарник”.

Генеральним замовником робіт з капітального ремонту житлового фонду та елементів благоустрою території селища, будівництва об’єктів інфраструктури є Східницька селищна рада.

В 2014р. селищною радою було проведено наступні роботи:

 1. Капітальний ремонт фасаду і покрівлі житлового будинку на вул. Промисловій, 45 кошторисною вартістю 171 865 грн.
 2. Капітальний ремонт фасаду і покрівлі житлового будинку на вул.Промисловій, 2 кошторисною вартістю 243 280 грн.
 3. Капітальний ремонт фасаду і покрівлі житлового будинку на вул.Шевченка, 126 кошторисною вартістю 146 716 грн.
 4. Реконструкція вуличного освітлення вул.Довбуша – 121 000 грн.

У цьому році проведено  процедури відкритих торгів та розпочато роботи на таких об’єктах:

1. Багатофункціональний відпочинковий комплекс (амфітеатр) на вул. Шевченка, 6 «в» в смт. Східниця м. Борислава Львівської області – загальна вартість робіт   4 001 826 грн.

 1. Реконструкція нежитлової будівлі Бориславського дошкільного навчального закладу №5, смт. Східниця на вул. Промислова, 32 у смт.Східниця м.Борислава Львівської області – загальна вартість робіт 1 752 100 грн.

3. Капітальний ремонт дороги на вул.Т.Шевченка у смт.Східниця м.Борислава Львівської області – загальна вартість рбіт  5552799,60 грн.

4. Каналізування району вул. Котляревського у смт.Східниця м.Борислава Львівської області, очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод – загальна вартість робіт – 8 340 983 грн.

З метою забезпечення фінансування програми капітального будівництва на 2015р. селищною радою зроблені запити на фінансування з обласного  фонду охорони навколишнього природного середовища двох заходів:

– будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод для каналізування району вул. Котляревського у смт. Східниця м. Борислава Львівської області.

Пріоритетними напрямами  діяльності селищної ради в 2015 р. залишаються ремонт комунальних доріг і житлового фонду, будівництво об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури, зокрема, багатофункціонального відпочинкового комплексу та очисних споруд глибокої біологічної очистки стічних вод тощо. Для посилення техногенно-екологічної безпеки мешканців, інженерного захисту території селища планується продовження будівництва берегоукріплень р.Східничанка.

Відповідно до вищезазначеного та на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Бюджетного кодексу України розроблена Програма капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2015 р. (далі – Програма розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця).

 1. Мета та основні завдання програми.

           Мета Програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця  полягає  у  визначенні  напрямків розвитку соціальної та інженерної інфраструктури смт.Східниця, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства селища для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до  встановлених  нормативів  і державних стандартів, а в частині благоустрою селища в організації робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, покращенні технічного стану доріг, тротуарів та інших елементів благоустрою для створення, захисту і відновлення сприятливих умов життєдіяльності людини. 

Досягнення цієї мети забезпечується вирішенням таких завдань:

2.1) у сфері капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури:

 1. Організація належного утримання і раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів культурного, оздоровчого та іншого призначення.
 2. Створення комунальних систем централізованого водовідведення та централізованого постачання питної води.
 3. Здійснення будівництва локальних очисних споруд.
 4. Розробка і здійснення ефективних та комплексних заходів з утримання території селища, його природних ландшафтів, природних комплексів і об’єктів в належному стані, їх санітарної очистки.

2.2) у сфері розвитку житлово-комунального господарства:

 1. Збереження дієздатності КП “Господарник” та забезпечення його беззбиткового функціонування.
 2. Збільшення обсягів виробництва послуг та інших робіт КП “Господарник ”, підвищення їх конкурентоспроможності.
 3. Посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та  якість  обслуговування  житла  шляхом  стимулювання  створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.
 4. Проведення модернізації житлово-комунальної інфраструктури, гарантування надійності, ефективності, високої якості та економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг.

2.3) у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця:

 1. Забезпечення безперервних, безпечних,   економічних   та зручних  умов  руху транспортних засобів і  пішоходів  вулицями  і дорогами селища.
 2. Організація будівництва, реконструкції,  ремонту  та утримання   автомобільних   доріг   за   встановленими   для   них будівельними нормами, державними стандартами і нормами.
 3. Забезпечення технічного нагляду  за станом автомобільних доріг.

 3. Основні заходи щодо розв’язання завдань Програми в 2015 р.

 Для досягнення основної мети та розв’язання завдань Програми необхідно здійснити наступні заходи:

 3.1) у сфері капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури                                                                                                          (тис.грн.)

з/п
Найменування заходів
Відповідальні за виконання
Обсяг
фінансування
Селищний бюджет
Державний бюджет (Фонд ОНПС)
1
2
3
4
5
1.
Будівництво багатофункціонального відпочинкового комплексу (амфітеатру) на   вул. Шевченка, 6“в” в смт. Східниця м. Борислава
Селищна
рада
267031,71
2.
Реконструція з прибудовою ДНЗ №5 на вул.Промисловій, 32 в смт.Східниця м.Борислава Львівської області
Селищна рада
723
3.
“Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод для каналізування району вул. Котляревського у смт. Східниця м. Борислава Львівської області”
Селищна рада
2
4.
“Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод до очисних споруд на вул. Котляревського в смт. Східниця м.Борислава Львівської області”.  (Проект)
Селищна рада
4420
5.
Будівництво пішохідного моста  через р.Східничанку з вул.Шевченка на вул.Зарічну (біля дж.№2с)
Селищна рада
40000

3.2) у сфері розвитку житлово-комунального господарства:                                                  (тис.грн.) 

з/п
Найменування заходів
Відповідальні за виконання
Обсяг
фінансування
загаль-й фонд
спеціал-й Фонд
1
2
3
4
5
1.
Капітальний ремонт фасаду і покрівлі житлового будинку на вул. Промисловій, 58 у смт.Східниця м.Борислава
Селищна рада
200,000
2.
Капітальний ремонт фасаду і покрівлі житлового будинку на вул.Промисловій, 60 у смт.Східниця м.Борислава
Селищна рада
100,000
3.
Капітальний ремонт фасаду і покрівлі житлового будинку на вул. Бориславській, 6 у смт.Східниця м.Борислава
Селищна рада
100,000
 
Капітальний ремонт фасаду і покрівлі житлового будинку на вул. Бориславській, 1 у смт.Східниця м.Борислава
Селищна рада
100,000
 
Капітальний ремонт приміщення швидкої допомоги на вул. Промисловій, 12 у смт.Східниця м.Борислава
Селищна рада
200,000

 3.2.1) фінансування КП «Господарник» для виконання робіт з благоустрою селища:  (тис.грн.) 

з/п
Найменування заходів
Відповідальні за виконання
Обсяг
фінансування
загаль-й фонд
спеціал-й Фонд
1
2
3
4
5
1.
Виконання робіт по прибиранню вулиць смт. Східниця
КП «Господарник»
700,000
2.
Поточний ремонт дороги на вул.Незалежності у смт.Східниця м.Борислава
КП «Господарник»
100,000
3.
Поточний ремонт дороги на вул.Шевченка у смт.Східниця м.Борислава
КП «Господарник»
100,000
4.
Поточний ремонт дороги на вул.Обїзній у смт.Східниця м.Борислава
КП «Господарник»
35,000
5.
Поточний ремонт дороги на вул.Лісовій у смт.Східниця м.Борислава
КП «Господарник»
35,000
6.
Облаштування огорожі на вул. Промисловій, у смт.Східниця м.Борислава
КП «Господарник»
200,000
7.
Облаштування пішохідної доріжки до джерела № 21 на вул. Зарічній
КП «Господарник»
50,000

 3.3) у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця:                                                                                                                                                        (тис.грн.) 

з/п
Найменування заходів
Відповідальні за виконання
Обсяг
фінансування
загаль-й фонд
спеціал-й фонд
1
2
3
4
5
1.
Поточний ремонт дороги на вул.Шевченка у смт.Східниця
Селищна рада
79,24
2.
Капітальний ремонт дороги на вул. Шевченка смт.Східниця м.Борислава Львівської області
Селищна рада
2150,0
3.
Капітальний ремонт дороги на вул. Б.Хмельницького смт.Східниця м.Борислава Львівської області
Селищна рада
200,0

 4. Джерела фінансування програми.

Фінансування Основних заходів щодо розв’язання завдань Програми в 2015 р. здійснюватиметься за рахунок коштів територіальної громади, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2015 р.

5. Контроль за виконанням Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснюють профільні постійні депутатські комісії  селищної ради.

6. Результати від впровадження Програми очікуються такі:

 1. Покращення соціальної та інженерної інфраструктури селища.
 2. Покращення фінансового стану КП “Господарник”, зміцнення його матеріально – технічної бази.
 3. Забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, приватного автотранспорту розвиток вулично-шляхової мережі. Забезпечення безпеки руху пішоходів.
 4. Створення відповідних умов для навчання і відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення, їх фізичного розвитку.
 5. Покращення технічного стану житлових будинків.
 6. Забезпечення повного освітлення території селища завдяки його реконструкції та застосування енергозберігаючих світильників.
 7. Покращення санітарного стану доріг і території селища та зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою.
 8. Збільшення міжремонтних термінів експлуатації селищних доріг.
 9. Покращення екологічного стану території селища та Східницького родовища мінеральних вод.
 10. Зміни та доповнення до Програми.

Зміни та доповнення до Програми здійснюються за рішенням селищної ради.

Секретар селищної ради                                    Ю.Д. Журавчак

Залишити відповідь