Про внесення змін в рішення селищної ради від 23 січня 2015 року № 805 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2015 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я

14.07.2015 р.                    Східниця                         № 902

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 23 січня 2015 року

№ 805 “Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2015 рік”

 Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги офіційний висновок фінансового управління від 03.07.2015р., рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 13.07.2015р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни і доповнення до рішення Східницької селищної ради від 23.01.2015р. № 805 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2015 рік”, а саме:

1.1) У підпункті 1.1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2015 рік на суму 544000 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду – на суму 544000 грн.

Внести відповідні зміни в додаток №1 “Доходи селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік”.

1.2) У підпункті 1.2 пункту 1 збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2015 рік на суму 544000 грн., у тому числі:

– видатків за загальним фондом  –  401174 грн.,

– видатків за спеціальним фондом –142826 грн., з них бюджету розвитку –  142826 грн.

Внести відповідні зміни у додаток  №2 “Видатки селищного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів”, додаток  №3 “Розподіл видатків селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік за головними розпорядниками коштів”.

1.3) Пункт 1.3 рішення доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити профіцит загального фонду селищного бюджету на суму 142826 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №6”.

1.4) Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на 2015 рік на суму  142826 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №6”.

1.5) У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатом № 7.

2.Установити, що додатки 1,2,3,6,7 є невід’ємною частиною рішення.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів.

Селищний голова                                            І.Є.Піляк