Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації  смт. Східниця на 2015 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 14.07. 2015 року                Східниця               № 913

Про затвердження Програми розроблення

містобудівної документації  смт.Східниця

на 2015 рік

 Відповідно до п.п.22, 42 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.76 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”,  беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 17.03.2014р. № 8 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2014 – 2015 роки” і висновок постійної депутатської комісії з регулювання земельних відносин від 13.07.2015 р. та для прискорення соціально-економічного, культурного розвитку селища Східниця та збереження історичних пам’яток на його території селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму розроблення містобудівної документації смт.Східниця на 2015 рік (далі – Програма) згідно з додатком.
 2. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених на її здійснення у селищному бюджеті на 2015 рік, а також за рахунок інших джерел фінансування у встановленому чинним законодавством порядку.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та на постійну депутатську комісію зрегулювання земельних відносин (голова комісії Р.І. Бобешко).

Селищний голова                                        І.Є. Піляк

Додаток

до рішення селищної ради

від 14.07.2015р. №  913

ПРОГРАМА

розроблення містобудівної документації

смт. Східниця на 2014 рік

 1. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Програма розроблення містобудівної документації  смт.Східниця на 2015 рік  (далі – Програма) спрямована на реалізацію положень Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Бюджетного кодексу України, рішень  Східницької селищної ради від 29.11.2011р. №199 “Про внесення змін до  Генерального плану смт.Східниця (курорту Східниця)” та від 23 січня 2015 року № 805 “Про селищний  бюджет  смт.Східниця на 2015 рік”

     Програма розроблена відповідно до Програми розроблення містобудівної документації (схеми планування територій районів, генеральні плани малих міст та селищ міського типу) у Львівській області на 2011 – 2015 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 24.05.2011 р. № 168, і передбачає розроблення містобудівної документації малих міст і селищ міського типу Львівської області.

Визначені в Програмі пріоритети спрямовані на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного, культурного і екологічного розвитку смт.Східниця через коригування генплану селища.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

– прискорення соціально-економічного, культурного розвитку селища Східниця та збереження історичних пам’яток на його території;

– покращення екологічного стану довкілля шляхом організації планомірного, раціонального й інвестиційно привабливого використання території.

3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Визначення перспектив просторового розвитку території смт. Східниця, створення умов для раціонального використання земель, а саме:

– здійснення робіт із корегування генерального плану селища, розроблення детальних планів території на виконання відповідних рішень селищної ради;

– розробка проектної документації щодо встановлення меж смт.Східниця з урахуванням перспективних напрямів цільового використання територій;

– урахування вимог пам’ятко-охоронного законодавства щодо визначення історичних ареалів у селищі та виготовлення історико-архітектурних опорних планів при розробці зазначеної проектної документації тощо.

Виконавець Програми – Східницька селищна рада та її виконавчий комітет відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством України.

 4. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ВАЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 З прийняттям Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” питання впорядкування і розроблення містобудівної документації стало першочерговим для малих населених пунктів. З метою підвищення інвестиційної привабливості селища-курорту Східниця корегування генерального плану селища, розроблення детальних планів територій та встановлення його меж мають пріоритетне значення для залучення інвестиційних коштів.

На цей час основним містобудівним документом смт. Східниця є Генеральний план курорту Східниця, затверджений рішенням селищної ради від 12.01.2006 р. №333. Для населених  пунктів  з  чисельністю  населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть  поєднуватися  з  детальними  планами всієї території таких населених пунктів.

Детальний план території  уточнює  положення  генерального плану  населеного  пункту  та  визначає  планувальну організацію і розвиток території. Ним визначається, зокрема:

– потреба   в   підприємствах   і   закладах  обслуговування населення, місце їх розташування;

– доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

– черговість та обсяги інженерної підготовки території тощо.

Тому уточнення плану розвитку територій через розроблення їх детальних планів є важливим інструментом у досягненні мети Програми.

5. Фінансування виконання

завдань та заходів програми

Виконання завдань та заходів Програми здійснюється за цільові кошти, передбачені на реалізацію цієї програми, кошти обласного бюджету, а також за інші залучені фінансові ресурси.

Фінансування Програми визначається відповідно до додатків 1, 2, 3.

Порядок співфінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного  бюджету визначається відповідною обласною Програмою.

6. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 У результаті виконання заходів Програми (дотаток 3) вирішуються питання ефективного планування території селища, розвитку його інфраструктури, житлового будівництва, об’єктів підприємницької діяльності та побутового обслуговування, розвитку інженерних мереж, доріг та благоустрою території, що, у свою чергу, збільшить інвестиційні вкладення у розвиток як селища, так і  курорту та наповнення місцевих бюджетів.

На 2015 рік планується розроблення  змін до генерального плану смт. Східниця на суму 50.0 тис. грн.,

Загальна вартість розроблення містобудівної документації у 2015 році за кошти селищного бюджету становить 50.0 тис. грн.

Додаток 1

до Програми розроблення містобудівної

документації смт.Східниця на 2015 рік

ПАСПОРТ

Програми розроблення містобудівної документації (схеми планування територій районів, генеральні плани малих міст та селищ міського типу) у Львівській області на 2011 – 2015 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми – виконавчий комітет Східницької селищної ради
 1. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Східницької селищної ради від “14” липня 2015 року № 913
 1. Розробник Програми – виконавчий комітет Східницької селищної ради
 1. Співрозробники Програми – немає
 1. Відповідальний виконавець Програми – Східницька селищна рада
 1. Учасники Програми – немає
 1. Термін реалізації Програми – 2015 рік
 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього – 50,0 тис.грн.

Секретар селищної ради                  Ю.Д. Журавчак

Додаток 2

до Програми розроблення містобудівної

документації смт. Східниця на 2015 рік

Ресурсне забезпечення Програми розроблення містобудівної документації у смт.Східниця на 2015 рік

                    (тис. грн)

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми
2015 рік
Усього,
50,000
у тому числі:
селищний бюджет
50,000

Секретар селищної ради               Ю.Д. Журавчак

Додаток 3

до Програми розроблення містобудівної

документації смт.Східниця на 2015 рік

Програма розроблення містобудівної документації смт. Східниця на 2015 рік

Назва завдання
Заходи та
показники
на
виконання
завдання
Виконавці заходу,
показника
Джерела та обсяги фінансування (тис.грн)
Обласний бюджет
Селищний бюджет
Детальний план території в районі вул. Кропивниць-кої та вул. Проектова-ної в смт. Східниця
Визначення переліку територій, які потребують покращення планування, прийняття відповідних рішень ради, їх виконання
Селищна рада
50,0


Секретар селищної ради               Ю.Д. Журавчак