Про продаж земельної ділянки на вул. Л.Українки, 13 «А», в смт. Східниця, м. Борислава Львівської обл.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 27.08.2015 року                Східниця                           № 920

Про продаж земельної ділянки на

вул. Л.Українки, 13 «А», в смт. Східниця,

м. Борислава Львівської обл.

                Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 07.07.2015 р., виконаний ТзОВ НВП «ГАЛГЕО»,  і рецензію на звіт  про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки від 07.07.2015 року, виконану рецензентом Савчук Б.І., беручи до уваги рішення постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку від 19.08.2015 р.,  селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею – 0,0440 га для будівництва та обслуговування житлового будинку за адресою: вул. Л.Українки, 13 «А», в  смт. Східниця, м. Борислава, Львівської обл., наданої в користування на умовах оренди гр. Піляку Івану Євгеновичу (кадастровий номер 4610345400:01:001:0337).

1.1. Здійснити продаж земельної ділянки площею – 0,0440 га для будівництва та обслуговування житлового будинку за адресою: вул. Л.Українки, 13 «А», в  смт. Східниця, м. Борислава, Львівської обл., гр. Піляку Івану Євгеновичу (кадастровий номер 4610345400:01:001:0337) за ціною: 131131 (сто тридцять одна тисяча сто тридцять одна гривня) грн (без ПДВ) згідно звіту про експертну грошову оцінку.

2. Договір оренди земельної ділянки кадастровий номер № 4610345400:01:001:0337 вважати припиненим від часу державної реєстрації свідоцтва  про  право  власності  на  нерухоме  майно.

3. Дерземагентству у Дрогобицькому районі, Львівської області:

3.1.Внести запис у земельно-кадастровій книзі згідно свідоцтва  про  право  власності  на  нерухоме  майно, після повної оплати вартості земельної ділянки.

3.2. Повідомити гр. Піляка Івана Євгеновича про те, що обов’язок щодо сплати ними орендної плати за землю припиняється від часу державної реєстрації свідоцтва  про  право  власності  на  нерухоме  майно.

4. Бориславському відділенні Дрогобицької ОДПІ провести контроль за нарахуванням податкових платежів від часу державної реєстрації свідоцтва  про  право  власності  на  нерухоме  майно.

5. Головному бухгалтеру селищної ради (Журавчак Г.О.) провести контроль за поступленням коштів від продажу земельної ділянки до селищного бюджету.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову Піляка І.Є.

Селищний голова                                                                Піляк І.Є.