Про внесення змін в рішення селищної ради від 23 січня 2015 року № 805 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2015 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

08.10.2015р.                   Східниця                               № 949

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 23 січня 2015 року

№ 805 “Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2015 рік”

 Відповідно до ч.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 07.10.2015р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Східницької селищної ради від 23.01.2015р. № 805 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2015 рік”, а саме:

– зменшити обсяг видатків за загальним фондом за КФК 110502 “Інші культурно-освітні заклади та заходи» за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесені до заходів розвитку» на суму  49000,00  грн.

– зменшити обсяг видатків за загальним фондом за КФК 180410 “Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних програм» на суму 15000 грн.

– збільшити обсяг видатків за загальним фондом за КФК 250380 “Інші субвенції» за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 64000,00 грн.,

Внести відповідні зміни у додаток  №2 “Видатки селищного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів”, додаток  №3 “Розподіл видатків селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік за головними розпорядниками коштів” та додаток №8 “Уточнений перелік державних (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету смт.Східниця у 2015 році”.

2. Викласти абзац 3 частини 1 пункту 19 Рішення в наступній редакції:

“ – на придбання інвентаря для ДНЗ №5, смт.Східниця в сумі 94000 грн. ”

3. Установити, що додатки 2,3,8 є невід’ємною частиною рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (В.Голяк).

Селищний голова                                                        Іван Піляк