Про внесення змін в рішення селищної ради від 23 січня 2015 року № 805 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2015 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2015 р.       Східниця                        № 9

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 23 січня 2015 року

№ 805 “Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2015 рік”

 Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги офіційний висновок фінансового управління від 02.12.2015р. № 1-09/1582, рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 07.11.2015р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни і доповнення до рішення Східницької селищної ради від 23.01.2015р. № 805 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2015 рік”, а саме:

1.1) У підпункті 1.1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2015 рік на суму 313720 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду – на суму 313720 грн.

Внести відповідні зміни в додаток №1 “Доходи селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік”.

1.2) У підпункті 1.2 пункту 1 збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2015 рік на суму 313720 грн., у тому числі:

– видатків за загальним фондом  –  154300 грн.,

– видатків за спеціальним фондом – 159420 грн., з них бюджету розвитку –  159420 грн.

Внести відповідні зміни у додаток  №2 “Видатки селищного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів”, додаток  №3 “Розподіл видатків селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік за головними розпорядниками коштів”.

1.3) Підпункт 1.3 рішення доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити профіцит загального фонду селищного бюджету на суму 159420 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №6”.

1.4) Підпункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на 2015 рік на суму  159420 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №6”.

1.5) У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатом № 7.

1.6)  Викласти підпункт 18.3 рішення у новій редакції:

“18.3) За рахунок зміни залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за спеціальним фондом передбачити кошти в сумі 72813,88 грн. на кріплення берегів р.Східничанка за КФК 200200 “Охорона та раціональне використання земель” та 89648 грн. на проведення нормативно-грошової оцінки земель смт.Східниця за КФК 160101 “Землеустрій”.

1.7) Внести зміни до пункту 19 рішення, а саме:

1.7.1) викласти абзац 4 частини 1 пункту 19 в наступній редакції:

“ – на оформлення передплати періодичних видань для селищної бібліотеки смт.Східниця в сумі 6300 грн.”.

1.7.2) доповнити частину 2 пункту19 абзацом наступного змісту:

“ – на придбання книг для селищної бібліотеки смт.Східниця в сумі 4000 грн.”

2. Установити, що додатки 1,2,3,6,7,8 є невід’ємною частиною рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів.

Селищний голова                                              І.Є.Піляк