Про затвердження Програми транскордонного  співробітництва смт. Східниця  з містами та іншими населеними пунктами Європейського Союзу

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 04.02. 2016 року                   Східниця                         № 39

Про затвердження Програми транскордонного

співробітництва смт. Східниця  з містами та іншими

населеними пунктами Європейського Союзу

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.76 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 03.02.2016 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2016 роки”, висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 29.01.2016 р. і висновок постійної депутатської комісії охорони здоров’я і соціального захисту населення від 29.01.2016 р. селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму транскордонного співробітництва смт. Східниця з містами та іншими населеними пунктами Європейського Союзу (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених на її здійснення у селищному бюджеті на 2016 рік, а також за рахунок коштів проекту технічної допомоги Європейського Союзу за номером IPBU.01.02.00-18-703/11 “Поланчик та Східниця- використання туристичного та культурного потенціалу для вдосконалення конкурентоздатності в регіоні Бещадських гір” в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-білорусь-Україна 2007-2013.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на селищного голову І.Є. Піляка та на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

Селищний голова                                                І.Є. Піляк

Додаток до рішення селищної ради

від 04.02.2016 р. №

Програма транскордонного співробітництва селища міського типу Східниця з містами і населеними пунктами Європейського Союзу та реалізація проекту  Європейського Союзу IPBU.01.02.00-18-703/11 “Поланчик та Східниця – використання туристичного та культурного потенціалу для вдосконалення конкурентоздатності в регіоні Бещадських гір” в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 на 2014-2015 роки.

смт. Східниця – 2016 рік

1.Загальні положення.

 Транскордонне співробітництво – це спільні дії, спрямовані на встановлення поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами  виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.

Транскордонне співробітництво є одним з інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення селища до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних проблем прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграційних заходів на місцевому рівні.

Участь прикордонних областей України у транскордонному співробітництві регламентується досить широкою нормативно-правовою базою. Згідно з постановою Верховної Ради України від 14.07.1993  Україна приєдналася до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органів влади.

Загальні правові підстави для участі в транскордонному співробітництві місцевих територіальних громад або влади встановлюють закони України «Про транскордонне співробітництво», «Про місцеве самоврядування», постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 №587 «Деякі питання розвитку транскордонної співпраці та єврорегіонів».

     Програму розвитку транскордонного співробітництва з ЄС селища Східниця на реалізацію проекту  Європейського Союзу IPBU.01.02.00-18-703/11 «Поланчик та Східниця – використання туристичного та культурного потенціалу для вдосконалення конкурентоздатності в регіоні Бещадських гір ” в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 (далі – Програма) розроблено відповідно до регіональної програми Львівської області з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2012 – 2014  роки, Державної Програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки, Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 роки.

    Участь селища-курорту Східниця у проектах, ініціативах, заходах транскордонного співробітництва дасть можливість залучити в розбудову соціальної та інженерної додаткові кошти у вигляді міжнародної фінансової допомоги.

 2.Мета та основні завдання Програми

 Головною метою Програми є успішна реалізація проекту  Європейського Союзу IPBU.01.02.00-18-703/11 «Поланчик та Східниця – використання туристичного та культурного потенціалу для вдосконалення конкурентоздатності в регіоні Бещадських гір ” в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013, прискорення економічного розвитку та покращення інфраструктури селища шляхом участі в проектах транскордонного співробітництва.

 Основними завданнями Програми є:

– сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних територій та розширення транскордонного співробітництва з містами і селищами сусідніх країн;

– створення необхідних умов для залучення додаткових донорських коштів та кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій;

– розвиток соціально-культурної інфраструктури селища та вдосконалення мережі закладів культури селищної ради;

– поглиблення співробітництва та ефективної взаємодії між територіальними громадами Східниці та гміни Соліна;

– активізація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання смт.Східниця;

– розробка та реалізація спільних інвестиційних, соціальних, інфраструктурних та інших проектів;

– реалізація проекту  Європейського Союзу IPBU.01.02.00-18-703/11 “Поланчик та Східниця – використання туристичного та культурного потенціалу для вдосконалення конкурентоздатності в регіоні Бещадських гір” в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013;

– підвищення рівня поінформованості громадськості щодо транскордонного співробітництва у рамках відповідних Програм Європейського Союзу тощо.

  1. Заходи щодо виконання завдань Програми в 2016 роках.

Для досягнення основної мети та для розв’язання завдань Програми необхідно здійснити наступні заходи:

Найменування заходів
Відповідальні виконавці
Гранична сума коштів співфінансування селищною радою яку планується використати на реалізацію проекту (програми), грн
2
3
4
Придбання обладнання аудіо системи для багатофункціонального відпочинкового комплексу (амфітеатру) на вул.Шевченка, 6 “в” в смт.Східниця
Селищна рада
26580,00
Придбання обладнання освітлення сцени для багатофункціонального відпочинкового комплексу (амфітеатру) на вул.Шевченка, 6 “в” в смт.Східниця
Селищна рада
28597,00
Влаштування пожежної сигналізації на об’єкті  багатофункціональний відпочинковий комплекс (амфітеатр) на вул.Шевченка, 6 “в” в смт.Східниця
Селищна рада
5200,00
Влаштування відеонагляду на об’єкті  багатофункціональний відпочинковий комплекс (амфітеатр) на вул.Шевченка, 6 “в” в смт.Східниця
Селищна рада
12300,00
Авторський нагляд
Селищна рада
12000,00
  1. Джерела фінансування Програми.

 Фінансування Заходів на виконання завдань Програми в 2016 р. здійснюватиметься за рахунок коштів технічної допомоги Європейського Союзу за проектом IPBU.01.02.00-18-703/11 “Поланчик та Східниця – використання туристичного та культурного потенціалу для вдосконалення конкурентоздатності в регіоні Бещадських гір” в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013, та кошти селищної ради в розмірі 10% від зазначеної суми у національній валюті, які будуть передбачені на цю мету в селищному бюджеті на 2016 р.

 5. Контроль за виконанням Програми.

 Контроль за виконанням Програми покладається на селищну раду, представництво Спільного Технічного Секретаріату у м.Львові та координатора проекту.

6. Результати, які очікуються від впровадження Програми.

 1. Розширення мережі закладів культури смт. Східниця та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

2. Встановлення та розвиток культурних зв’язків територіальної громади і об’єднань громадян селища з територіальними громадами та об єднаннями громадян Республіки Польща..

3. Активізація зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів господарювання смт. Східниця та прилеглих населених пунктів..

4. Покращення архітектурно-планувальної організації селища та його зовнішнього вигляду.

7. Зміни та доповнення до Програми.

 Зміни та доповнення до Програми здійснюються за рішенням селищної ради.

Секретар селищної ради                              Ю.Д. Журавчак