Про нову редакцію рішення виконавчого комітету № 9 від 29.02.2016 року «Про організацію робіт з ремонту каптажних та надкаптажних споруд  джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод та проведення робіт з наведення благоустрою прилеглих до них територій»

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 00 березня 2016 року                               Східниця                                                       №  00

Про нову редакцію рішення виконавчого

комітету № 9 від 29.02.2016 року

«Про організацію робіт з ремонту каптажних

та надкаптажних споруд  джерел та

свердловин Східницького родовища мінеральних

вод та проведення робіт з наведення благоустрою

прилеглих до них територій»

           Розглянувши звернення КП «Східницькі джерела» Східницької селищної ради та ТзОВ «ВЛАДО», керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», меморандум про партнерство і співпрацю укладений між Східницькою селищною радою, КП «Східницькі джерела» Східницької селищної ради, КП «Господарник», ТзОВ «ВЛАДО», беручи до уваги те, що благоустроєм на території смт. Східниця займається КП «Господарник», а також висновок постійної депутатської комісії з охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 02.03.2016 року, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

Рішення виконавчого комітету № 9 від 29.02.2016 року «Про організацію робіт з ремонту каптажних та надкаптажних споруд джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод та проведення робіт з наведення благоустрою прилеглих до них територій» викласти в новій редакції:

1. Надати дозвіл КП «Східницькі джерела» Східницької селищної ради та ТзОВ «ВЛАДО» на організацію робіт з ремонту каптажних та надкаптажних споруд джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод та укладання договору з спеціалізованою установою на проведення таких робіт.

2. Надати дозвіл КП «Господарник» на проведення робіт з наведення благоустрою прилеглих до джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод територій.

3. КП «Господарник» (Заяць І.І.) в рамках меморандуму про партнерство та співпрацю забезпечити ефективне співробітництво щодо забезпечення місцевих, загальнодержавних інтересів по охороні, ефективному використанню, розвитку Східницького родовища мінеральних вод.

4. КП «Східницькі джерела» Східницької селищної ради (Гірник О.Р.) забезпечити інформування населення щодо можливості заміни води з джерела чи свердловини, де будуть проводитись роботи , на іншу, тотожну за властивостями (за попередньою консультацією з лікарем).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури.

Селищний голова                                                                                    І.Є.Піляк