Про затвердження кошторисного розрахунку.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 24.03.2016 року                                    Східниця                                                  №  77

Про затвердження

кошторисного

розрахунку.

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Про внесення зміни до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  ст.ст. 46, 48 Бюджетного Кодексу України, розглянувши зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва “Реконструкція вуличного освітлення по вул. Котляревського, в смт. Східниця Львівської області”,  та беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 16.03.2016 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва “Реконструкція вуличного освітлення по вул. Котляревського, в смт. Східниця Львівської області” в сумі – 248920,00 грн. (двісті сорок вісім тисяч дев’ятсот двадцять гривень 00 коп.)

2. Селищному голові Піляку І.Є. укласти договір підряду відповідно до п.1 рішення з суб’єктом підприємницької діяльності, який має ліцензію на виконання цих робіт.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

Селищний голова                               І.Є.Піляк