Про схвалення проекту рішення селищної ради «Про внесення змін в рішення селищної ради від 24 грудня 2015 року № 26 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2016 рік ”

 

                                                        СХІДНИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
                                                         м. Борислава Львівської області
                                                                 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                                                 РІШЕННЯ

         08 липня 2016 р.                                         Східниця                                             № 41

 

Про схвалення проекту рішення
селищної ради «Про внесення змін в рішення
селищної ради від 24 грудня 2015 року
№ 26 “Про селищний  бюджет
смт.Східниця на 2016 рік ”

 

Відповідно до ст.28, ч.2 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.69,71 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, беручи до уваги офіційний висновок фінансового управління Бориславської міської ради від 01.07.2016р., виконавчий комітет селищної ради

 ВИРІШИВ:
1.Схвалити проект рішення селищної ради “ Про внесення змін в рішення селищної ради від 24 грудня 2016 року № 26 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2016 рік” у такій редакції:

Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги офіційний висновок фінансового управління від 01.07.2016р., рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 05.07.2016р., селищна рада

ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення Східницької селищної ради від 24.12.2015р. № 26 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2016 рік”, а саме:

1.1) У підпункті 1.1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2016 рік на суму 8 143 421 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду – на суму 1 977 697 грн., обсяг доходів спеціального фонду бюджету — на суму 6 165 724 грн., в тому числі бюджету розвитку — 6 163 929 грн.

Внести відповідні зміни в додаток №1 “Доходи селищного бюджету смт.Східниця на 2016 рік”.

1.2) У підпункті 1.2 пункту 1 збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2016 рік на суму 8 143 421 грн., у тому числі:

– видатків за загальним фондом  –  923 135 грн.,
– видатків за спеціальним фондом – 7 220 286 грн., з них бюджету розвитку –  7218491 грн.

Внести відповідні зміни у додаток  №2 “Видатки селищного бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів”, додаток  №3 “Розподіл видатків селищного бюджету смт.Східниця на 2016 рік за головними розпорядниками коштів”.

1.3) Пункт 1.3 рішення доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити профіцит загального фонду селищного бюджету на суму 1054562 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №4”.

1.4) Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на 2016 рік на суму  1054562 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №4”.

1.5) У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатом № 5.

  • Викласти пункт 18.2 рішення в новій редакції:

18.2) За рахунок зміни залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за спеціальним фондом передбачити кошти в сумі:

– 1700 грн. – на кріплення берегів р.Східничанка за КФК 200200 “Охорона і раціональне використання земель”;

– 72657 грн. – на проведення нормативно-грошової оцінки земель за КФК 160101 “Землеустрій”

–  29500 грн. – на інвентаризацію земель за КФК 160101 “Землеустрій”.

  • Доповнити рішення пунктом 19 наступного змісту:

“19. Передбачити у селищному бюджеті смт.Східниця на 2016 рік субвенцію міському бюджету м.Борислава за КФК 250380 “Інші субвенції”, а саме:

19.1) за загальним фондом:

  • на придбання меблів, стендів та оргтехніки для Східницької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 у сумі 71350 грн.”;
  • на придбання плівки та реагентів для флюрографічного кабінету Бориславської ЦМЛ у сумі 3000 грн.

19.2) за спеціальним фондом:

– на придбання оргтехніки для Східницької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 у сумі — 42375 грн.

  1. Установити, що додатки 1,2,3,4,5,6 є невід’ємною частиною рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (І.Журавчак).

 

Селищний голова                                                                                               І.Є.Піляк

  1. Рекомендувати селищному голові І.Є. Піляку внести проект рішення селищної ради «Про внесення змін в рішення селищної ради від 24 грудня 2016 року № 26 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2016 рік” на розгляд селищної ради в установленому Регламентом ради порядку

Селищний  голова                                                                                І.Є. Піляк