Про організацію робіт з ремонту каптажів джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод

                                   СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                           м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                         Р І Ш Е Н Н Я

25.07.2016 року                                    Східниця                                            № 136

Про організацію робіт з ремонту
каптажів джерел та свердловин
Східницького родовища мінеральних вод

Керуючись ст. 10 Водного кодексу України, п.4 ст.10 Кодексу України «Про надра»,  у зв’язку з неможливістю каптажами джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод забезпечувати максимально можливий дебіт, збереження фізико-хімічних властивостей води на всьому шляху від місця її виходу до місця використання та недопущення втрат води,  беручи до уваги ст.6, п.5 ст.42 Закону України «Про курорти», ст.4, 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів  від 05.07.2016 р., беручи до уваги розпорядження селищного голови № 29 від 08.07.2016 р. про зупинення дії рішення селищної ради №125  від 08.07.2016 року селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Організувати та провести роботи з ремонту каптажів джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод ( роботи не будуть передбачати забір та використання води).
  1. Доручити селищному голові Піляку І.Є. укласти угоду на виконання даного виду робіт з відповідною ліцензованою організацією.
  1. Фінансування робіт з проведення з ремонту каптажів джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод провести за рахунок коштів селищної ради, а також за рахунок інших джерел фінансування у встановленому чинним законодавством порядку.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку та постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

Селищний голова                                                                                            І.Є. Піляк