Про внесення змін до Програми транскордонного співробітництва смт. Східниця  з містами та іншими населеними пунктами Європейського Союзу

                                     СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                               м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                         Р І Ш Е Н Н Я

08.07.2016 року                                    Східниця                                                  № 134

Про внесення змін до Програми транскордонного
співробітництва смт. Східниця  з містами та іншими
населеними пунктами Європейського Союзу

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, та з метою  створення умов  для соціально-економічного і культурного розвитку селища, покращення інфраструктури смт. Східниця селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни в окремі пункти Програми транскордонного співробітництва смт. Східниця  з містами та іншими населеними пунктами Європейського Союзу (далі – Програма транскордонного співробітництва), затверджену рішенням селищної ради від 04.02.2016 р. № 39 а саме:

1.1 пункт 3 читати в такій редакції:

  1. Заходи щодо виконання завдань Програми в 2016 роках. 

Для досягнення основної мети та для розв’язання завдань Програми необхідно здійснити наступні заходи:

№ з/п Найменування заходів Відповідальні виконавці Гранична сума коштів співфінансування селищною радою яку планується використати на реалізацію проекту (програми), грн
1 2 3 4
1. Придбання обладнання аудіо системи для багатофункціонального відпочинкового комплексу (амфітеатру) на вул.Шевченка, 6 “в” в смт.Східниця Селищна рада 265800,00
2. Придбання обладнання освітлення сцени для багатофункціонального відпочинкового комплексу (амфітеатру) на вул.Шевченка, 6 “в” в смт.Східниця Селищна рада 285968,00
3. Влаштування пожежної сигналізації на об’єкті  багатофункціональний відпочинковий комплекс (амфітеатр) на вул.Шевченка, 6 “в” в смт.Східниця Селищна рада 61612,02
4 Влаштування відеонагляду на об’єкті  багатофункціональний відпочинковий комплекс (амфітеатр) на вул.Шевченка, 6 “в” в смт.Східниця Селищна рада 122806,92
5 Будівництво багатофункціонального відпочинкового комплексу (амфітеатру) на вул.Шевченка, 6 “в” в смт.Східниця (додаткові роботи) Селищна рада 1647248,00
  1. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування цих заходів Програма розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця в межах коштів, передбачених на її здійснення у селищному бюджеті на 2016 рік, а також за рахунок інших джерел фінансування у встановленому чинним законодавством порядку.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

Селищний голова                                                                                                Піляк І.Є.