Про внесення змін в рішення селищної ради від 24 грудня 2015 року № 26 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2016 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДИ
м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

16.09.2016 р.                                        Східниця                                                       №159

 

Про внесення змін в рішення
селищної ради від 24 грудня 2015 року
№ 26 “Про селищний  бюджет
смт.Східниця на 2016 рік”

Відповідно до ч.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 07.06.2016р. №356/0/5-16 “Про розподіл субвенції з обласного бюджету на мікропроекти місцевого розвитку”, беручи до уваги довідку фінансового управління Бориславської міської ради від 13.07.2016 р. №629, рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 09.09.2016р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення Східницької селищної ради від 24.12.2015р. № 26 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2016 рік”, а саме:

1.1) У підпункті 1.1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2016 рік на суму 100000 грн., у тому числі: обсяг доходів загального фонду – на суму 100000 грн..

Внести відповідні зміни в додаток №1 “Доходи селищного бюджету смт.Східниця на 2016 рік”.

1.2) У підпункті 1.2 пункту 1 збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2016 рік на суму 100000 грн., у тому числі: видатків за спеціальним фондом – 100000 грн., з них бюджету розвитку –  100000 грн.

Внести відповідні зміни у додаток  №2 “Видатки селищного бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів”, додаток  №3 “Розподіл видатків селищного бюджету смт.Східниця на 2016 рік за головними розпорядниками коштів”.

1.3) Пункт 1.3 рішення доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити профіцит загального фонду селищного бюджету на суму 100000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №4”.

1.4) Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на 2016 рік на суму  100000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №4”.

1.5) У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатом № 5.

1.6) Доповнити рішення пунктом 20 наступного змісту:

“Затвердити  на 2016 рік у складі доходів селищного бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №1), а саме :

– субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам області на фінансування Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки за загальним фондом в сумі  100000 грн.

  1. Установити, що додатки 1,2,3,4,5,6 є невід’ємною частиною рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (І.Журавчак).

Селищний голова                                                                                               І.Є.Піляк