Про затвердження Програми транскордонного співробітництва смт. Східниця  з містами та іншими населеними пунктами Європейського Союзу

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2017 року                                        Східниця                                                       № 229

 

Про затвердження Програми транскордонного

співробітництва смт. Східниця  з містами та іншими

населеними пунктами Європейського Союзу

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.76 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 14.02.2017 р. № 4 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2017 рік”, висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 26.01.2017 р. і висновок постійної депутатської комісії охорони здоров’я і соціального захисту населення від 03.02.2017 р. селищна рада

 

вирішила:

 

 1. Затвердити Програму транскордонного співробітництва смт. Східниця з містами та іншими населеними пунктами Європейського Союзу (далі – Програма) згідно з додатком.

 

 1. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених на її здійснення у селищному бюджеті на 2017 рік.

 

 1. Контроль за виконанням Програми покласти на депутатську комісію планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                       І.Є. Піляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення селищної ради

від 16.02.2017 р. № 229

 

Програма транскордонного співробітництва селища міського типу Східниця в рамках програми прикордонного співробітництва PLBYUA 2014-2020 р.р.

 

            1.Загальні положення.

 

Транскордонне співробітництво – це спільні дії, спрямовані на встановлення поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами  виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.

Транскордонне співробітництво є одним з інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення селища до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних проблем прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграційних заходів на місцевому рівні.

Участь прикордонних областей України у транскордонному співробітництві регламентується досить широкою нормативно-правовою базою. Згідно з постановою Верховної Ради України від 14.07.1993  Україна приєдналася до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органів влади.

Загальні правові підстави для участі в транскордонному співробітництві місцевих територіальних громад або влади встановлюють закони України «Про транскордонне співробітництво», «Про місцеве самоврядування», постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 №587 «Деякі питання розвитку транскордонної співпраці та єврорегіонів».

Участь селища-курорту Східниця у проектах, ініціативах, заходах транскордонного співробітництва дасть можливість залучити в розбудову соціальної та інженерної додаткові кошти у вигляді міжнародної фінансової допомоги.

 

2.Мета та основні завдання Програми

 

Головною метою Програми є участь у програмі прикордонного співробітництва PL-BY-UA 2014-2020 р.р., прискорення економічного розвитку та покращення інфраструктури селища шляхом участі в проектах транскордонного співробітництва.

          Основними завданнями Програми є:

– сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних територій та розширення транскордонного співробітництва з містами і селищами сусідніх країн;

– створення необхідних умов для залучення додаткових донорських коштів та кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій;

– розвиток соціально-культурної інфраструктури селища та вдосконалення мережі закладів культури селищної ради;

– поглиблення співробітництва та ефективної взаємодії між територіальними громадами Східниці та Європейського союзу;

– активізація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання смт.Східниця;

– розробка та реалізація спільних інвестиційних, соціальних, інфраструктурних та інших проектів;

– реалізація програми прикордонного співробітництва PL-BY-UA 2014-2020 р.р.;

– підвищення рівня поінформованості громадськості щодо транскордонного співробітництва у рамках відповідних Програм Європейського Союзу тощо.

 

 1. Заходи щодо виконання завдань Програми в 2017 роках.

 

Для досягнення основної мети та для розв’язання завдань Програми буде здійснено наступні заходи при умові обрання проектів спільно з партнерами зі сторони республіки Польща таких, що перемогли у конкурсі та підлягають реалізації  в рамках програми прикордонного співробітництва PL-BY-UA 2014-2020 р.р.

 

 1. Джерела фінансування Програми.

 

Фінансування заходів на виконання завдань Програми в 2017 р. здійснюватиметься за рахунок коштів технічної допомоги Європейського Союзу в рамках програми прикордонного співробітництва PL-BY-UA 2014-2020 р.р. та кошти селищної ради в розмірі 10% від зазначеної суми у національній валюті, які будуть передбачені на цю мету в селищному бюджеті на 2017 р.

 

 1. Контроль за виконанням Програми.

 

Контроль за виконанням Програми покладається на селищну раду, представництво Спільного Технічного Секретаріату у м. Львові та координатора проекту.

 

 1. 6. Результати, які очікуються від впровадження Програми.

 

 1. Розширення мережі закладів культури смт. Східниця та зміцнення їх матеріально – технічної бази..
 2. Встановлення та розвиток культурних зв’язків територіальної громади і об’єднань громадян селища з територіальними громадами та об єднаннями громадян Республіки Польща.
 3. Активізація зовнішньо – економічної діяльності суб’єктів господарювання смт.Східниця та прилеглих населених пунктів..
 4. Покращення архітектурно-планувальної організації селища та його зовнішнього вигляду.

 

 1. Зміни та доповнення до Програми.

 

Зміни та доповнення до Програми здійснюються за рішенням селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                                                    Ю.Д. Журавчак