Про затвердження Програми охорони, раціонального видобування та використання водних ресурсів Східницького родовища мінеральних вод на 2017-2020 р. р.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2017 року                                       Східниця                                                      № 230

Про затвердження Програми охорони,

раціонального видобування та використання

водних ресурсів Східницького

родовища мінеральних вод на 2017-2020 р. р.

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.76 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рішення виконавчого комітету селищної ради від 14.02.2016 р. № 4 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2017 рік”, висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 26.01.2017 р. і висновок постійної депутатської комісії охорони здоров’я і соціального захисту населення від 03.02.2017 р. селищна рада

 

вирішила:

 

 1. Затвердити Програму охорони, раціонального видобування та використання водних ресурсів Східницького родовища мінеральних вод на 2017 -2020 р. р. згідно з додатком.

 

 1. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програму охорони, раціонального видобування та використання водних ресурсів Східницького родовища мінеральних вод на 2017 р. згідно з додатком, а також за рахунок інших джерел фінансування у встановленому чинним законодавством порядку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                              І.Є. Піляк

 

 

 

 

 

 

Селищна програма

«Охорона, раціональне видобування та використання водних ресурсів Східницького родовища мінеральних вод »

 

 

З М І С Т

 

 
Завдання  Програми та результативні показники
 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Очікувані результати

 

Додатки до Програми

 

Паспорт

 

1. Ініціатор та розробник  Програми Комунальне підприємство «Східницькі джерела» Східницької селищної ради м. Борислава Львівської області
2. Відповідальний виконавець Програми Східницька селищна рада м. Борислава Львівської області
3. Учасники Програми –         Східницька селищна рада м. Борислава Львівської області,

–         Комунальні підприємства,

–         Підрядні організації з надання послуг;

–         ДУ «Український науково -дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

4. Термін реалізації Програми 2017 – 2020  рік
5. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 1 922 000  грн
6. Напрям використання коштів Проведення бальнеологічного заключення джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних лікувальних вод
7. Мета програми Медико-біологічна оцінка якості та цінності води з джерел та свердловин, щодо їх внутрішнього та зовнішнього застосування, розробка кондицій.
8. Основні джерела фінансування Програми Селищний бюджет,

кошти Львівської ОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищна програма

«Охорона, раціональне видобування та використання водних ресурсів Східницького родовища мінеральних вод»

 

         Загальна характеристика Програми

 

Селищна програма

«Охорона, раціональне видобування та використання водних ресурсів Східницького родовища мінеральних вод» на 2017-2020 роки (далі Програма)  спрямована на  експлуатацію та промислове видобування вод Східницького родовища мінеральних лікувальних вод  щодо забезпечення місцевого населення та гостей селища  якісною мінеральною лікувальною водою типу «Нафтуся».

Розроблення Програми обумовлено:

 • незадовільним технічним станом каптажних та надкаптажних споруд джерел та свердловин;
 • незадовільним станом зон санітарної охорони джерел та свердловин;
 • відсутністю медико-біологічного дослідження джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних лікувальних вод;
 • необхідністю вирішення проблеми забезпечення місцевого населення та гостей селища якісною мінеральною лікувальною водою типу «Нафтуся»;

Нормативно-правовою базою розроблення Програми щодо забезпечення населення  якісною питною водою є Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про курорти», Водний кодекс України, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» та ін..

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Східницьке родовще мінеральних вод — родовище мінеральних вод, розташоване у Львівськії області  навколо та у смт. Східниця. У Східницькому родовищі мінеральних вод налічується 38 джерел та 17 свердловин, з яких 10 джерел та 3 свердловини відкриті для відвідувачів.

Проте, незважаючи на те, що джерела та свердловини Східницького родовища мінеральних вод мають загальнодержавне значення та є об’єктом відвідування та використання громадянами України та іноземцями, жодних робіт з чищення, відновлення дебіту води та будь-які інші дослідження не проводились.

Викликає занепокоєння і технічний стан колодязів та природніх джерел, потребують ремонту каптажні та надкаптажні споруди на джерелах. Для практичного використання  мінеральної води у лікувальній практиці, насамперед, необхідно оформити медичний(бальнеологічний) висновок, який регламентує її якість, а також кондиційний склад корисних і шкідливих для людини компонентів.

Тому, лише системна, кропітка робота об’єднаними зусиллями органів влади та місцевого самоврядування, населення, обслуговуючих спеціалізованих підприємств може дати позитивні  наслідки та результати.

Все вищезазначене  і стало поштовхом до підготовки селищної програми

«Охорона, раціональне видобування та використання водних ресурсів Східницького родовища мінеральних вод»

 

Мета Програми –  забезпечення місцевого населення та гостей селища  якісною мінеральною лікувальною водою типу «Нафтуся» шляхом:

 • збереження водоресурсних систем – шахтних колодязів та каптажів, як унікальних складових природного середовища;
 • належного технічного обслуговування шахтних колодязів та каптажів (очищення, дезінфекція, благоустрій) здійснення достовірного їх обліку та стану в них води;
 • проведення контролю якості та кондиційного складу корисних та шкідливих компонентів;
 • застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування вод;
 • недопущення наднормативних втрат і погіршення якості мінеральних вод бальнеологічного курорту смт. Східниця;
 • створення естетичного вигляду надкаптажних та каптажних споруд, як обличчя  території громади;
 • виявлення та дослідження на території селища нових джерел.

 

Завдання  Програми та результативні показники

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

–   перевірка і уточнення обліку  шахтних колодязів;

– перевірка і уточнення обліку свердловин та джерел, які не використовуються та знаходяться в занедбаному стані;

– проведення медико-біологічного дослідження всіх джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод;

–  перевірка відповідності шахтних колодязів та каптажів санітарно-гігієнічним вимогам щодо їх облаштування;

–   ремонт, відновлення або повна заміна надкаптажних споруд;

–   благоустрій прилеглих територій.

Оцінка результативності реалізації Програми – це визначення міри досягнення очікуваних результатів, а саме споживання населенням та гостями селища якісної мінеральної лікувальної води типу «Нафтуся».

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування даної програми здійснюється за рахунок коштів селищного та обласного бюджетів, передбачених на виконання Програми на відповідний рік, а також може здійснюватись за рахунок співфінансування мешканців селища, які користуються або мають бажання користуватись джерелами.

 

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити населення та гостей селища якісною мінеральною лікувальною водою типу «Нафтуся»;
 • широкого практичного використання мінеральної води у лікувальній практиці;
 • застосувати раціональні, екологічно безпечні технології видобування мінеральної води;
 • недопустити наднормативні втрати і погіршення якості мінеральних вод;
 • забезпечити будівництво питних галерей на джерелах та свердловинах;
 • уникнути кризових ситуацій з мінеральною водою.

 

Додаток1
до Програми

 

Перелік видатків з реалізації Програми на 2017-2020 роки

 

Назва заходу Загальна вартість, тис. грн. В тому числі за роками реалізації, тис. грн.
2017 2018 2019 2020  
Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення (прогнозна оцінка безпечності та якості мінеральних вод джерел та свердловин)
872 872        
Заходи,  здійснювані з метою  застосування  раціональних,
екологічно  безпечних  технологій  видобування  корисних копалин і
вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення,
недопущення  наднормативних  втрат  і  погіршення  якості корисних копалин,  а  також  відбіркового  відпрацювання  багатих   ділянок
родовищ корисних копалин, що призводитиме до втрат їх запасів(ремонт, відновлення або повна заміна надкаптажних споруд)
250   750      
Заходи  з  охорони  підземних  вод та ліквідації джерел їх
забруднення.
    300      
Разом 1922 872 1050      
ВСЬОГО 1922 х