Про затвердження Програми захисту безпритульних тварин у смт Східниця на 2017 рік.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2017 року                                    Східниця                                               № 234

Про затвердження Програми

захисту безпритульних тварин

у смт Східниця на 2017 рік.

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.1 ст.78, ст.76 Бюджетного кодексу України, ст.209 Земельного кодексу України, ст.12 Закону України “Про охорону земель”,  беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 14.02.2016 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2017 рік”, висновок постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку від 30.01.2017 р., охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 01.02.2016 р., та з метою забезпечення сприятливих умов проживання мешканців та гостей курорту Східниця, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму захисту безпритульних тварин у смт Східниця на 2017 рік (далі – Програма) згідно з Додатком.

 

 1. Селищному голові І. Піляку забезпечити  фінансування заходів на реалізацію даної Програми в межах коштів, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2017 рік та які не заборонені чинним законодавством України.
 2. Виконавчому комітету селищної ради, постійним депутатським комісіям мандатній, з питань депутатської діяльності та охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури забезпечення законності та правопорядку вжити заходів щодо виконання даної Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та постійну депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку та охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури.

 

 

Селищний голова                                                                                                  І.Є.Піляк

 

Додаток до рішення № 234

від «16» лютого 2017 року.

 

Программа захисту безпритульних тварин у смт Східниця на 2017 рік.

 

Зміст

 

Паспорт програми.

 1. Програма. Загальні положення.
 2. Опис проблеми і обгрунтування необхідності прийняття Програми.

3.Мета і завдання Програми.

4.Шляхи  та засоби реалізації.

 1. Очікувані результати виконання Програми.
 2. Терміни та етапи виконання програми.
 3. Фінансове забезпечення програми.

 

ПАСПОРТ

 

ПРОГРАМА ЗАХИСТ  БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН В СМТ СХІДНИЦЯ НА        2017 рік.

 

1. Ініціатор розроблення Програми        Виконавчий комітет селищної ради
2. Дата, номер документа про затвердження Програми Рішення сесії Східницької селищної ради
3. Розробник Програми  Виконавчий комітет селищної ради
4. Відповідальний виконавець Програми  Майстрик Роман
5. Учасники Програми Східницька селищна рада, та її виконавчий комітет, громада смт. Східниця

 

6. Термін реалізації Програми 2016 рік
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн,

усього, у тому числі:

20,00 тис.грн.
7.1. Кошти селищного бюджету. 20,00 тис.грн.
7.2. Кошти інших джерел Пожертвування громадян, залучені кошти з інших джерел

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1 Програма Захист  безпритульних тварин у смт Східниця на 2017 рік (надалі-Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи відносин щодо захисту безпритульних тварин у смт Східниця, забезпечує участь фізичних осіб та громадських організацій у виконанні заходів спрямованих на регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами шляхом біостерилізації.

1.2 Програма розроблена відповідно до Законів України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, “Про ветеринарну медицину”, “Про благоустрій населених пунктів”.

1.3 Необхідність розроблення Програми викликана великою кількість безпритульних тварин, що в свою чергу призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану селища, якості життя мешканців і гостей селища, загибелі тварин та жорстокого  поводження з ними.

1.4 Програма поширює свою дію лише на безпритульних тварин, тобто тварин, що залишились без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем, у тому числі на тварин, незалежно від породи,належності та призначення, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях.

1.5 Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних собак в місті, що задовільнить як захисників тварин, так і їх супротивників, та є гуманним по відношенню до самих тварин, які не будуть гинути від надлишку. Програма також спрямована на роботу з населенням по впровадженню в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами.

1.6 Реалізація Програми повинна здійснюватись виключно гуманними методами, що виключають жорстоке поводження з тваринами, відповідно до діючого законодавства України.

1.7 Евтаназію тварин можливо застосовувати тільки у двох випадках:

1) за наявності  письмового висновку ветеринарного лікаря у разі невиліковної хвороби тварини;

2) за наявності порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не підлягають  змінам, та встановлені виключно ветеринарним лікарем.

1.8 Програма в своїй основній частині базується на ідеї біостерилізації.Стерилізовані тварини повертаються на попереднє місце проживання.

1.9 Змістом Програми є проведення комплексу управлінських,економічних, правових заходів, що враховують закони екології направлених на зниження чисельності безпритульних тварин в селищі, а саме:

– проведення масової стерилізаціїта кастрації безпритульних тварин з їх поверненням до попереднього місця перебування і поступове,протягом декількох років,значне зниження  їх кількості.

– організація вилову безпритульних тварин гуманним способом.

– обов”язкова вакцинація виловлених тварин від сказу.

– активна робота з населенням про впровадженню в суспільну свідомість  стандартів гуманного поводження з тваринами і необхідності їх стерилізації.

1.10 Дія Програми передбачається протягом 2017 року на території смт. Східниця.

 

 1. ОПИС ПРОБЛЕМИ І ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ

 

Безпритульні тварини є носієм великої кількості захворювань, спільних для тварин і людей (сказ, лептоспіроз, паразитарні захворювання). Велика кількість безпритульних тварин призводить до погіршеня санітарно-епідеміологічного стану селища, якості життя мешканців і гостей селища, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

Щороку від мешканців міста надходять звернення з проханням вирішити проблему з безпритульними тваринами.

На даний момент на території селища проживає близько 20-30 безпритульних собак.

Аналіз ситуації у сфері поводження з безпритульними тваринами  дає можливість зробити висновок, що система регулювання чисельності безпритульних тварин  шляхом їхнього винищування протизаконна, негуманна, фінансово витратна і неефективна.

У результаті вивчення практичного досвіду європейських країн і інших міст України цій сфері діяльності слід зробити висновок, що найбільш ефективним і науково підтвердженим методом зменшення чисельності безпритульних тварин є метод біостерилізації. За цим методом безпритульні тварини після відлову не знищуються, а доставляються до пункту стерилізації і перетримки, чи інший вет.заклад(за згодою), де стерилізуються, отримують щеплення від сказу, обробляються від паразитів та відпускаються на колишнє місце  проживання.

Окрім цього, стерилізовані тварини, повертаються до попереднього місця перебування, будуть візуально ідентифіковані кліпсами.

Серед інших важливих аргументів на користь прийняття цієї Програми потрібно виділити такі:

1) організаційно-економічні: відсутні притулки, пукти стерилізації і перетримки, відсутнє фінансове забезпечення питань відлову та утримання безпритульних тварин за рахунок селищного бюджету смт Східниця, не передбачені видатки на проведення обліку, ідентифікації і супроводу безпритульних тварин ;

2) виробничо-технічні: відсутня комунальна виробничо-технічна база ветеринарного обслуговування і післяопераційного утримання безпритульних тварин, транспортування, введення сучасних гуманних методів їх знерухомлення та відлову.

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

3.1 Основною метою Програми є захист безпритульних тварин у смт Східниця на основі гуманного та відповідального ставлення до них, вживання заходів щодо охорони тваринного світу і створення більш комфортних умов для життя людей.

3.2 Для досягнення поставленої мети передбачається виконання таких завдань

3.2.1 Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин

3.2.2 Обладнання  приміщення під пункт   перетримки безпритульних тварин.

3.2.3 Розробка та впровадження системи обліку, реєстрації  та ідентифікації тварин

3.2.4 Розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів щодо гуманного поводження з безпритульними тваринами,пропагування  стерилізації домашніх тварин.

 

 1. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВЯЗАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ.

 

4.1. Програма виконується шляхом організації відлову безпритульних тварин із застосуванням нової методики біостерилізації та сучасної технічної бази.

4.2 Відлов , післяопераційний догляд, повернення тварини на місце проживання здійснює КП «Господарник»

4.3 Стерилізацію, щеплення, профілактичні обробки здійснює вет.заклад .

4.4 Післяопераційна перетримка здійснюється в облаштованому приміщенні.

4.5 Відлову підлягають всі без винятку  безпритульні тварини.

4.6 Після стерилізції  тварини  підлягають ідентифікації, та післяопераційній перетримці 5-7 днів.

4.7 Після перетримки  тварини можуть бути:

– передані фізичним особам, які бажають отримати тварину;

– передані  віднайденим власникам;

–  повернуті  до місця відлову.

4.7 Для упорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами створюється база даних з ідентифікаційними номерами, які присвоюють стерилізованим тваринам(кліпси).

4.8 Проведення просвітницької роботи серед населення з питань пов”язаних з гуманним  та відповідальним  ставленням до тварин.

4.9 Участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової інформації.

5 Виконавчі органи селищної ради всебічно сприяють фізичним особам та громадським організаціям , метою діяльності яких є охорона  та захист тварин.

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

5.1 Зменшення чисельності безпритульних тварин.

5.2 Підвищення рівня безпеки і комфортності  середовища  існування  людини та тварин.

5.3 Забезпечення суспільного спокою і підвищення моральності.

5.4 Поліпшення естетичного вигляду селища.

5.5 Зниження витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення.

5.6 Зменшення засмічення  довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниження витрат відповідних комунальних служб.

5.7 Зниження аварійності на дорогах.

5.8 Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на заходи щодо регулювання чисельності безпритульних тварин.

5.9 Формування гуманного ставлення до тварин , що знаходяться поруч з людиною.

5.10 Створення бази даних тварин.

При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, перередбаченими законодавством України та Програмою.

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Етапи :

Облаштування пункту перетримки, забезпечення матеріально-технічної бази.

– Виконання заходів з відлову, стерилізації, вакцинації та повернення на попереднє місце проживання безпритульних тварин.

Терміни – 2017 рік.

 

 1. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

 

За даними підрахунків КП «Господарник», у селищі проживає близько 20-30 безпритульних собак. Обов”язковій стерилізації та кастрації підлягають мінімум 20 собак. При фінансуванні селищної влади можна збільшити та прискорити процес стерилізації.

Для цього необхідні такі засоби і витрати:

КП «Господарник» може, з дозволу селищої влади:

 1. Знаходження дорослим тваринам господарів.
 2. Знаходження господарів цуценятам .
 3. Популяризація гуманності серед населення .

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ:

Видатки Сума
1. Медикаменти,ветпрепарати,корм.        тис.грн.
2. Медтехніка,засоби відлову.        тис. грн.
3. Пальне        тис. грн.
4. Транспорт        тис. грн.
  Всього:        20.00 тис.грн.

 

ЗМІ виділення ефірного часу для роз”яснення населенню, щодо стерилізації і гуманного ставлення до безпритульних тварин.

Інші витрати ( догляд, кліпсування, ідентифікація, дезинфекція)