Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель смт. Східниця на 2017 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2017 року                                    Східниця                                               № 368

Про внесення змін до Програми розвитку

земельних відносин та охорони земель

смт. Східниця на 2017 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.1 ст.78, ст.76 Бюджетного кодексу України, ст.209 Земельного кодексу України, ст.12 Закону України “Про охорону земель”,  беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 14.02.2017 р. № 4 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2017 рік” і висновок постійної депутатської комісії з регулювання земельних відносин від 04.10.2017 р., та з метою забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки курорту Східниця, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програму розвитку земельних відносин та охорони земель смт.Східниця на 2017 рік, а саме, додаток 1, 2 до програми читати в такій редакції: (подано нижче у формі таблиць)
  2. Установити, що джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до бюджету селища, кошти загального фонду селищного бюджету та кошти з інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.
  3. Виконавчому комітету селищної ради, постійній депутатській комісії з регулювання земельних відносин вжити заходів щодо виконання даної Програми.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію Охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 І.Є.Піляк

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми, тис. грн.

 

Обсяг коштів, які пропонуються на виконання Програми Етапи виконання Програми в 2017 р. Усього

витрат на виконання Програми, тис. грн.

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 230,000 230,000
з селищного бюджету

 

230,000 230,000

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                        Ю.Д.Журавчак

 

Додаток 2 до Програми

ЗАХОДИ

на реалізацію Програми розвитку земельних відносин та охорони земель

смт. Східниця на 2017 рік

з/п

Назва напряму діяльності (основні завдання) Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
 

1.

Проведення робіт із землеустрою смт. Східниця 1.1. Винесення в натуру І зони охорони Східницького родовища мінеральних вод Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт Спеціальний фонд селищного бюджету  

 

20,0

1.2. Укріплення берегів р. Східничанка та встановлення прибережно захисних смуг річки Східничанка та її приток Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт    

 

 

40,0

    1.3. Розробка детальних планів території Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт Спеціальний фонд селищного бюджету  

 

80,0

    1.4. Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки для закріплення їх за територіальною громадою селища. Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт    

 

 

60,0

    1.5. Винесення в натуру межі смт. Східниця згідно публічної кадастрової карти      

 

30,0

2. Проведення земельних торгів у формі аукціону        
Загальні обсяги фінансування,    

230,000

в т.ч. за рахунок коштів селищного бюджету    

 

Секретар селищної ради                                                                     Ю.Д. Журавчак