Про внесення змін в рішення селищної ради від 21 грудня 2016 року № 205 “Про селищний  бюджет смт. Східниця на 2017 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.11.2017 р.                                        Східниця                                                     № 377

 

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 21 грудня 2016 року

№ 205 “Про селищний  бюджет

смт. Східниця на 2017 рік

 

Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги офіційний висновок фінансового управління Бориславської міської ради від 03.11.2017р. №01-35/901 , рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 07.11.2017 р., селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення Східницької селищної ради від 21.12.2017р. № 205 “Про селищний бюджет  смт. Східниця на 2017 рік”, а саме:

1.1) У підпункті 1.1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2017 рік на суму 1669753 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду – на суму 1546668  грн., обсяг доходів спеціального фонду  бюджету- на суму 123085 грн., в тому числі бюджету розвитку – 123085 грн.

Внести відповідні зміни в додаток №1 “Доходи селищного бюджету смт. Східниця на 2017 рік”.

1.2) У підпункті 1.2 пункту 1  збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2017 рік на суму 1669753 грн., у тому числі, видатків загального фонду – 741186 грн., видатків спеціального фонду -928567 грн., в  тому числі бюджету розвитку -928567 грн..

1.3) У підпункті 1.3 пункту 1  збільшити  профіцит загального фонду селищного бюджету на 2017 рік  на суму 805482 грн.

1.4) У підпункті 1.4  пункту 1 збільшити  дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на суму 805482 грн., у тому числі бюджет розвитку – 805482 грн.

Внести відповідні зміни у додаток  №2 “Зміни до фінансування селищного бюджету смт.Східниця на 2017р.”, додаток  №3 “Розподіл видатків селищного бюджету смт.Східниця на 2017 рік “,

1.5) У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком №4.

1.6) Внести відповідні зміни в додаток № 5 “Перелік державних (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету смт.Східниця у 2017 році”.

1.7) Доповнити підпункт 17.1 рішення абзацами наступного  наступного змісту:

за спеціальним фондом :

-на придбання вхідних дверей для  НД «Просвіта » сумі 17000 грн.;

-на оформлення  передплати періодичних видань  Східницькій селищній бібліотеці в сумі 9833 грн. ”;

  1. Установити, що додатки 1,2,3,4,5 є невід’ємною частиною рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів .

 

 

Селищний голова                                                                                          Піляк І.Є.