Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2018 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

15.12.2017 р.                                         Східниця                                                  № 395

 

 

Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2018 рік

 

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.77 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів  від 06.12.2017 р. та рішення виконавчого комітету селищної ради від 15.12.2017 р. № 109 “Про схвалення проекту рішення селищної ради “Про селищний бюджет смт. Східниця на 2018 рік”, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити на 2018 рік:

1.1) загальний обсяг доходів  селищного бюджету смт.Східниця у сумі 14612800 грн., в тому числі обсяг доходів:

– загального фонду бюджету визначити в сумі 14112800 грн.,

– спеціального фонду бюджету — в сумі 500000 грн., в тому числі бюджету розвитку – 500000 грн.,   згідно з додатком №1.

1.2) загальний обсяг видатків селищного бюджету смт.Східниця у сумі 14612800 грн. , у тому числі обсяг видатків:

– за загальним фондом бюджету у  сумі 10169900 грн.;

– за  спеціальним фондом бюджету у сумі 3942900 грн., у тому числі видатки   бюджету розвитку у сумі 3942900 грн. згідно з додатком №3 .

1.3) профіцит загального фонду селищного бюджету смт.Східниця  у сумі 3442900 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з  додатком №2.

1.4) дефіцит спеціального фонду селищного бюджету смт.Східниця  у сумі 3442900 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №2.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету смт. Східниця у сумі  10000 грн.
 2. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету розвитку в сумі 3942900 грн. згідно з додатком №4.
 3. Затвердити на 2017 рік резервний фонд селищного бюджету смт. Східниця у сумі 10000 грн..
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету смт. Східниця на 2017 рік за їх економічною структурою :
  • оплата праці працівників бюджетних установ;

–    нарахування на заробітну плату;

–    оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

 1. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 11482900 грн. згідно з додатком №5.

Виконавчому  комітету у місячний термін підготувати та подати на розгляд  селищної ради програми, які не затверджені і кошти на реалізацію яких  передбачені в додатку №5.

 1. Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету смт.Східниця на 2017 рік належать надходження, визначені відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету смт.Східниця на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України.
 3. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України установити:

9.1) У межах загального обсягу бюджетних призначень  за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Східницька селищна рада здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

9.2) У межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих  бюджетів, а також  збільшення видатків розвитку за рахунок  зменшення  інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради за погодженням з  постійною депутатською комісією планування, бюджету і фінансів з наступним його затвердженням селищною радою.

 1. Надати право селищному голові протягом 2017 року отримувати відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку  селищного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців  у межах поточного бюджетного періоду;

 • позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету смт. Східниця, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах  без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 1. За наявності тимчасово вільних коштів селищного бюджету спрямовувати  їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України та в порядку установленому  Кабінетом  Міністрів  України.
 2. Селищній раді:

12.1) При виконанні бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку,  які  споживаються  бюджетними установами.

12.2) Затвердити на 2017 рік граничні розміри споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетних установ.

12.3) Забезпечити укладення угод за кожним видом енергоносіїв  у межах обґрунтованих лімітів  споживання, встановлених бюджетними установами, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету.

 1. Установити що :

13.1) виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансової інспекції у Львівській області та головного фінансового управління Львівської облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до обласного бюджету.

 1. Додатки №№ 1-5 є невід’ємною частиною цього рішення.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та постійну депутатську комісію планування, бюджету фінансів (голова комісії І.Журавчак).”

 

 

 

 

Селищний  голова                                                                                              Піляк І.Є.