СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

11.07.2018 р. Східниця № 490

Про встановлення ставок
та пільг зі сплати
земельного податку
на 2019 рік

Керуючись ст. 143 Конституції України, п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8, 10, 12, 212-222, 265-289, 295 абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України Постановою Кабінету Міністрів від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку від 09.07.2018 р. з метою встановлення ставок земельного податку на території смт. Східниця, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

Встановити на території смт. Східниця Східницької селищної ради:
1.1. ставки земельного податку згідно з додатком 1;

1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2

Оприлюднити рішення шляхом опублікування у народному часописі “Нафтовик Борислава” та розміщення на Інтернет-сторінки селищної ради.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку.
Рішення № 903 від 14.07.2015 року визнати таким що втратило чинність
Рішення набирає чинності з 01.01.2019 р.

Селищний голова                                                                          Піляк І.Є.

Залишити відповідь