Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік       

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

11.07.2018 р.                                          Східниця                                               № 489

 

Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,

на 2019 рік

 

             Керуючись ст. 143 Конституції України, п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8, 10, 12, 212-222, 265-289, 295 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії  планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку від 09.07.2018 р.  селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Східницької селищної ради ради:

1.1 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

згідно з додатком 1;

1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно

до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за

переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити  рішення шляхом опублікування у народному часописі

“Нафтовик Борислава” та розміщення на Інтернет-сторінки селищної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську

комісію з планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку

місцевого господарства, транспорту і зв’язку.

4. Рішення №330 від 26.06.2017 року та № 806 від 23.01.2015 року визнати

такими що втратили чинність.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 р.

 

 

 

            Селищний голова                                                                              Піляк І.Є.

 
 

 

Додаток 1

до Типового рішення про встановлення

ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької селищної ради

від 11 липня 2018 р. N 489

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

 

 

46

Код району Код згідно з КОАТУУ

 

 

4610345400

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

смт. Східниця

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови  0,400      0,400    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  0,400      0,400    
1110.3 Будинки садибного типу  0,400      0,400    
1110.4 Будинки дачні та садові  0,400      0,400    
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови  0,400      0,400    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  0,400      0,400    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови  0,400      0,400    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  0,400      0,400    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,400     0,400    
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,400     0,400    
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5  0,400      0,400    
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,01     0,01    
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5  0,400      0,400    
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5  0,400      0,400    
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5  0,400      0,400    
1130.9 Будинки для колективного проживання інші  0,400      0,400    
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі  0,400      0,400    
1211.2 Мотелі 0,400     0,400    
1211.3 Кемпінги 0,400     0,400    
1211.4 Пансіонати 0,400     0,400    
1211.5 Ресторани та бари  0,200      0,200    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,400     0,400    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,400      0,400    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,400     0,400    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,400     0,400    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,01     0,01    
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування  0,400      0,400    
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,400     0,400    
1220.4 Будівлі закордонних представництв5  0,400      0,400    
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  0,400      0,400    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,400     0,400    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини  0,400      0,400    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,400     0,400    
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,400     0,400    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,200     0,200    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,01     0,01    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування  0,100      0,100    
1230.9 Будівлі торговельні інші  0,400      0,400    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,400     0,400    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,400     0,400    
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,400     0,400    
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  0,400      0,400    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі  0,400      0,400    
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  0,400      0,400    
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,400     0,400    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  0,400      0,400    
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,400     0,400    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні  0,025      0,025    
1242.2 Гаражі підземні  0,025      0,025    
1242.3 Стоянки автомобільні криті  0,025      0,025    
1242.4 Навіси для велосипедів  0,025      0,025    
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,400     0,400    
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,400     0,400    
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,400     0,400    
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,400     0,400    
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,400     0,400    
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,400     0,400    
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,400     0,400    
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,400     0,400    
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,400     0,400    
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,400     0,400    
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,400     0,400    
1252.3 Силоси для зерна 0,400     0,400    
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,400     0,400    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,400     0,400    
1252.6 Холодильники 0,400     0,400    
1252.7 Складські майданчики 0,400     0,400    
1252.8 Склади універсальні 0,400     0,400    
1252.9 Склади та сховища інші5 0,400     0,400    
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,01     0,01    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  0,400      0,400    
1261.3 Цирки  0,400      0,400    
1261.4 Казино, ігорні будинки  2,0      2,0    
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки  0,400      0,400    
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші  0,400      0,400    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5  0,01      0,01    
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5  0,01      0,01    
1262.3 Технічні центри  0,01      0,01    
1262.4 Планетарії5  0,01      0,01    
1262.5 Будівлі архівів5 0,01     0,01    
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,01     0,01    
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,400     0,400    
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,400     0,400    
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,400     0,400    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,400     0,400    
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,400     0,400    
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,400     0,400    
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,400     0,400    
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5  0,400      0,400    
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5  0,400      0,400    
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5  0,400      0,400    
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,400     0,400    
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,400     0,400    
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5  0,400      0,400    
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5  0,400      0,400    
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5  0,400      0,400    
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5  0,400      0,400    
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  0,01      0,01    
1265.2 Басейни криті для плавання  0,01      0,01    
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті  0,01      0,01    
1265.4 Манежі легкоатлетичні  0,01      0,01    
1265.5 Тири  0,01      0,01    
1265.9 Зали спортивні інші  0,01      0,01    
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5  0,200      0,200    
1271.2 Будівлі для птахівництва5  0,200      0,200    
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,200     0,200    
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5  0,200      0,200    
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,200     0,200    
1271.6 Будівлі тепличного господарства5  0,200      0,200    
1271.7 Будівлі рибного господарства5 0,200     0,200    
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,200     0,200    
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,200     0,200    
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5  0,200      0,200    
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали  0,200      0,200    
1272.3 Цвинтарі та крематорії5  0,200      0,200    
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,200     0,200    
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,200     0,200    
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,200     0,200    
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,200     0,200    
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,200     0,200    
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,200     0,200    
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,200     0,200    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,200     0,200    

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                        Журавчак Ю.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Типового рішення про встановлення

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Східницької селищної ради
від 11 липня 2018 р. N 489

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2018 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

 

 

 

46

Код району Код згідно з КОАТУУ

 

 

 

46345400

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

смт. Східниця

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12пункту 30.2 статті 30пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар селищної ради                                                                                  Журавчак Ю.Д.

 

Залишити відповідь