Про затвердження звітів про оцінку майна.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.09.2018 року                                    Східниця                                                  №  532

 

Про затвердження звітів

про оцінку майна.

 

Керуючись ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказ Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 року «Про затвердження положення про інвентаризацію активів та зобов’язань » беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 02.09.2018 р., селищна рада

 

вирішиЛА :

 

  1. Затвердити звіт про оцінку вартості майна – екскаватор-БОРЕКС-2206, 2007 р/в, номерний знак державної реєстрації 11397 ЕА, в сумі 193630 грн (сто дев’яносто три тисячі шістсот тридцять гривень 00 коп) (звіт та висновок додається).
  2. Дати дозвіл КП «Господарник» зняти з балансу майно зазначене у п.1 рішення та здійснити продаж зазначеного майна.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову та постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                Піляк  І.Є.