Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

11 грудня 2018 року                                    Східниця                                        № 121

 

 

Про затвердження Плану діяльності з

підготовки проектів регуляторних актів

Східницької селищної ради та її виконавчого

комітету на 2019 рік

 

 

На виконання  ст. ст.  7, 13, 32  Закону України «Про  засади  державної  регуляторної політики у сфері  господарської  діяльності», керуючись підпунктом  1 пункту 2  статті  52, ст. 40  Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні», виконавчий комітет селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Затвердити  План  діяльності з підготовки проектів регуляторних  актів  Східницької селищної ради та її виконавчого комітету на 2019 рік (додаток 1).

 

  1. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення в установленому порядку.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради.

 

Селищний голова І.Піляк

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету від 11.12.2018 №121

 

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

на 2019 рік

 

п/п

Назва рішення Ціль його прийняття Строк підготовки Відповідальний за розробку
1 Про затвердження Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і  розвитку інфраструктури  смт. Східниця в новій редакції Приведення нормативно-правового акту у відповідність згідно чинного законодавства України І півріччя

2019 року

Виконавчий комітет Східницької селищної ради
2 Про затвердження Правил загального

користування водними об’єктами на

території Східницької селищної ради

Регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково-обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів. І І півріччя

2019 року

Виконавчий комітет Східницької селищної ради
3 Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства Розроблення на місцевому рівні механізму реалізації положень Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. № 284  І півріччя

2019 року

Виконавчий комітет Східницької селищної ради
4 Про затвердження Положення про організацію та функціонування стоянок таксі на території смт. Східниця Визначення порядку організації та функціонування стоянок таксі на території смт. Східниця, впорядкування таксомоторних перевезень, забезпечення безпечного, якісного та ефективного перевезення пасажирів та їх багажу, легалізації діяльності у сфері послуг таксі, забезпечення зростання надходжень до місцевого бюджету І І півріччя

2019 року

Виконавчий комітет Східницької селищної ради
5 Про надання дозволу на коригування

тарифів на послуги

водовідведення для населення, бюджетних

установ, інших організацій

та затвердження скоригованих тарифів

на послуги водовідведення для населення, бюджетних

установ, інших організацій, що надаються КП «Господарник»

 

Приведення тарифів на послуги з водовідведення  до рівня економічно обґрунтованих витрат, забезпечення якості обслуговування. І І півріччя

2019 року

Виконавчий комітет Східницької селищної ради

 

 

 

Секретар селищної ради                                                   Ю.Д.Журавчак