Про прийняття на баланс селищної ради (нежитлового приміщення) котельні ЗОШ № 2 в смт. Східниця

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

23.11.2018 року                                    Східниця                                                №

 

Про прийняття на баланс

селищної ради

(нежитлового приміщення)

котельні ЗОШ № 2

в смт. Східниця

 

Керуючись ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказ Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 року «Про затвердження положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» беручи до уваги рішення Бориславської міської ради № 958 від 30.11.2017 р.  лист Бориславської міської ради   №  01-18/672 від 24.09.2018 р. висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку від 22.11.2018 року селищна рада

 

вирішиЛА :

 

  1. Прийняти на баланс Територіальної громади смт. Східниця в особі Східницької селищної ради нежитлове приміщення (котельню ЗОШ № 2) з двома котлами НІІСТУ-5, вартістю – 12442, 00 грн (дванадцять тисяч чотириста сорок дві гривні 00 коп).
  2. Передачу нежитлового приміщення (котельні ЗОШ № 2) оформити актом прийому-передачі.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань виконавчого комітету селищної ради.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                Піляк  І.Є.