Про затвердження звітів про оцінку майна.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.05.2019 року                                    Східниця                                                  № 691

Про затвердження звітів

про оцінку майна.

 

Керуючись ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказ Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 року «Про затвердження положення про інвентаризацію активів та зобов’язань » беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 25.04.2019 р., селищна рада

 

вирішиЛА :

 

  1. Затвердити звіт про оцінку майна:

1.1 місця загального користування – ділянка дороги по вулиці Б. Хмельницького в смт. Східниця, загальною площею 2500 м.кв., в сумі 419490,00 грн (чотириста дев’ятнадцять тисяч чотириста дев’яносто гривень 00 коп) (звіт та висновок додається).

  1. Передати на баланс КП «Господарник» майно та звіт про оцінку майна згідно п. 1 рішення.

2.1. Головному бухгалтеру КП «Господарник» взяти на баланс майно згідно звіту про незалежну оцінку вартості майна, що знаходиться на території смт. Східниця.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову та постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                   Піляк  І.Є.