Про внесення змін в рішення селищної ради від 18 грудня 2018 року № 600 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2019 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

07.08.2019 р.                                        Східниця                                                  № 739

 

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 18 грудня 2018 року

№ 600 “Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2019 рік”

 

Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги офіційний висновок фінансового управління Бориславської міської ради від 05.08.2019 р. №01-35/646, рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 06.08.2019 р.,  селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення Східницької селищної ради від 18.12.2018р. № 600 “Про селищний бюджет смт. Східниця на 2019 рік”, а саме:

1.1) У підпункті 1.1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2019 рік на суму 861000 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду на суму 669000 грн., спеціального фонду – на суму 192000 грн., у тому числі фонд розвитку -192000 грн. згідно з додатком 1 і читати його в редакції:

«1.1.) загальний обсяг доходів селищного бюджету смт.Cхідниця у сумі  19864100 гривень, в тому числі обсяг  доходів :

– за загальним фондом  селищного  бюджету смт.Східниця  визначити в сумі  17161100  гривень ;

– за спеціальним фондом бюджету   в  сумі  2703000 гривень, у тому числі доходи бюджету розвитку  в  сумі   2511000  гривень.»

1.2) У підпункті 1.2 пункту 1 збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2019 рік на суму  861000 грн., у тому числі  видатків за загальним фондом на суму 549617 грн., спеціальним фондом – 311383 грн., з них бюджету розвитку –  311383 грн. згідно з додатком 3 і читати його в редакції:

«1.2) загальний обсяг видатків селищного  бюджету смт.Східниця у сумі   20189888 гривень , у тому числі обсяг видатків:

– за загальним фондом селищного бюджету у  сумі  12610160 гривень;

– за  спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 7579728 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі  7517455 гривень.»

1.3) У підпункті 1.3 збільшити профіцит загального фонду селищного бюджету смт.Східниця  у сумі 119383 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з  додатком №2.

1.4)  У підпункті 1.4 збільшити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету смт.Східниця  у сумі 119383 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №2.

 

 

1.5) У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

1.6) Внести відповідні  зміни  у розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  згідно з додатком  №6 до цього рішення.

  1. Установити, що додатки 1,2,3,5,6 є невід’ємною частиною рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів .

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                               Піляк І.Є.