Про зменшення розміру пайової участі замовника будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

17.09.2019 року                                  Східниця                                                 № 756

 

Про зменшення розміру пайової участі

замовника будівництва у створенні і

розвитку інженерно-транспортної та

соціальної інфраструктури селища

 

           Розглянувши звернення ТзОВ «ТЕПЛОКОМ», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням «Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Східниця», затвердженого рішенням сесії від 20.01.2012 року № 235, беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 16.09.2019 р. селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1 Зменшити розмір пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища ТзОВ «ТЕПЛОКОМ», щодо об’єкту: будівництво бази відпочинку на вул. Б. Хмельницького, в смт. Східниця, Львівської області, на вартість виконання робіт по об’єкту: поточний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького, від №28 по №34 в смт. Східниця Львівської області в сумі 198600.00 (Сто дев’яносто вісім тисяч шістсот  гривень 00 коп.(без ПДВ)

  1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади смт. Східниця від ТзОВ «ТЕПЛОКОМ», виконані роботи зазначені у п.1 даного рішення та закріпити їх на праві господарського відання за КП «Господарник».
  2. КП «Господарник» збільшити балансову вартість дороги на вул. Б. Хмельницького, на вартість виконаних робіт в сумі – 198600.00 (Сто дев’яносто вісім тисяч шістсот гривень 00 коп.(без ПДВ) згідно зведеного кошторисного розрахунку.
  3. Бухгалтерії селищної ради після фактичної передачі робіт, уточнити розмір пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища і внести відповідні зміни до укладеного договору, відповідно до пункту 1 (після виконання пунктів 2, 3 даного Рішення).
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого

господарства, транспорту і зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                                                        Піляк  І.Є.