Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства                                                                    

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

00.00.2020 року                                    Східниця                                                № 00

 

Про затвердження Порядку визначення та

відшкодування Східницькій селищній раді

збитків, заподіяних внаслідок використання

земельних ділянок комунальної власності

з порушенням законодавства

 

З метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок (самовільного зайняття земельних ділянок) з порушенням чинного законодавства, удосконалення порядку відшкодування збитків, на підставі ст. 12, 125, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. №284, беручи до уваги протокол постійної депутатської комісії  з охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури, керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства згідно додатку 1.
 2. Затвердити склад комісії з визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства згідно додатку 2.
 3. Затвердити форму акту з визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства згідно додатку 3.
 4. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури.

 

 

 

Селищний голова                                                                                                Піляк І.Є.

Додаток 1

до рішення селищної ради

№00 від 00.00.2020 року

 

Порядок

визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства (далі-Порядок)

 

Конституцією України визначено, що земля, її надра, які знаходяться в межах території України є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Згідно ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема, розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб та надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного Кодексу.

Цей Порядок розроблений з метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності(їх самовільного зайняття)  з порушенням законодавства у смт. Східниця та їх відшкодування Східницькій селищній раді.

Даний Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації, юридичні особи, фізичні осіби-підприємці, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної власності у межах смт. Східниця.

 1. Нормативні посилання.

Зазначений Порядок розроблений на підставі наступних нормативно-правових актів: Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”.

 1. Визначення термінів.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

землі житлової та громадської забудови – земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування;

документи, що посвідчують право на земельну ділянку – право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом або державним актом на право постійного користування земельною ділянкою; витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі;

оренда – засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою;

самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними;

будівлі – споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів. До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та ін.;

нежитлове приміщення – приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду, є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин;

збитки – витрати, нанесені власнику земельної ділянки стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які власник земельної ділянки (сторона) одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання умов здійснення господарської діяльності другою стороною;

неустойка (штраф, пеня) – грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання;

неодержаний дохід – це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або зайняття, обмеження, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, у тому числі орендна плата, яку б міг отримати власник земельної ділянки при належному та своєчасному оформленні договору оренди земельної ділянки особою, яка її використовує;

земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками;

ставка податку – законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки;

грошова оцінка – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки;

суб’єкт – юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні (громадяни, особи без громадянства, іноземці) особи, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки.

 1. Сфера дії Порядку.

Порядок встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді смт. Східниця в особі Східницькій селищній раді м. Борислава Львівської області внаслідок порушення вимог чинного земельного законодавства України.

Фізичні та юридичні особи, у разі використання ними земель комунальної власності з порушеннями вимог ст. ст. 125, 206 Земельного кодексу України, повинні відшкодувати Східницькій селищній  раді збитки, спричинені їх діями або бездіяльністю.

Збитки відшкодовуються внаслідок:

-використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону;

-самовільного зайняття земельної ділянки;

-інших випадків, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства та законодавства про плату за землю.

 1. Порядок підготовки та оформлення матеріалів на комісію по визначенню розмірів збитків.

4.1. Підготовку матеріалів на засідання комісії по визначенню збитків здійснює секретар Східницької селищної ради та землевпорядник, спеціаліст 1-ої категорії Східницької селищної ради.

4.2. На засідання комісії по визначенню збитків для розгляду готуються наступні матеріали:

– копія рішення Східницької селищної ради про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (при наявності);

– документація із землеустрою (при наявності);

– документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (при наявності);

– акт постійної депутатської комісії Східницької селищної ради  з охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури та додані до нього матеріали (при наявності);

– довідка територіального органу державної фіскальної служби щодо справляння плати за землю;

– розрахунок суми збитків, виконаний спеціалістом(бухгалтером) Східницької селищної ради;

– письмове повідомлення підприємств, установ, організацій, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян, якими нанесені збитки, про час та дату засідання комісії з документальним підтвердженням його отримання;

– копії матеріалів листування Східницької селищної ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами, якими нанесені збитки (при наявності);

– інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб’єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.

 1. Порядок нарахування збитків.

5.1. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою.

5.2. У разі невідповідності розміру орендної плати по договору оренди землі вимогам чинного законодавства України збитки визначаються за період використання земельної ділянки з порушенням вимог, встановлених рішенням Східницької селищної ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель смт. Східниця м. Борислава Львівської області» №121 від 08.07.2016 року.

5.3. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (територіальна громада смт. Східниця в особі Східницької селищної ради) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства України.

 1. Склад комісії по визначенню розміру збитків, її повноваження та порядок розгляду матеріалів.

6.1. Визначення сум збитків покладається на комісію по визначенню розміру збитків власникам землі та землекористувачам (далі – комісія).

6.2. Склад комісії затверджується рішенням Східницької селищної ради.

6.3. До складу комісії можуть бути включені:

– представники підприємств, установ, організацій, юридичних осіб, фізичні особи-підприємці та громадяни, які будуть відшкодовувати збитки;

– посадові особи виконавчих органів Східницької селищної ради;

-представники спеціально уповноважених органів у сфері містобудування та архітектури;

– представники територіальних органів державної фіскальної служби;

– представники територіальних органів Держгеокадастру;

– депутати Східницької селищної ради;

– представники комунальних підприємств, засновником яких є Східницької селищної рада.

6.4. Засідання комісії скликається головою комісії та є правомочним за наявністю більше половини від її загального складу.

6.5. Рішення приймається більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

6.6. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання комісії.

6.7. Матеріали по збиткам по кожному підприємству, установі, організації, юридичній особі, фізичній особі-підприємцю та громадянину, які будуть відшкодовувати збитки (далі – суб`єкти), розглядаються окремо.

6.8. Повноваження .представників суб’єктів мають бути посвідчені належним чином.

6.9. На засідання комісії можуть запрошуватися спеціалісти, фахівці, консультанти з різних сфер діяльності.

6.10. Засідання ведеться головою комісії або його заступником.

6.11. Головуючий доповідає щодо наявних матеріалів по збиткам, та пропонує членам комісії надати відповідні пояснення та у разі необхідності додаткові документи.

6.12. За результатами розгляду матеріалів комісією складаються акти про визначення розміру збитків по кожному суб’єкту окремо.

6.13. Акти про визначення розміру збитків підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні. У разі відмови від підпису про це робиться посилання у самому акті.

6.14. Акти про визначення розміру збитків затверджуються рішенням виконавчого комітету Східницької селищної ради.

 1. Порядок відшкодування збитків.

7.1. Після затвердження акту про визначення розміру збитків (рішенням виконавчого комітету Східницької селищної) у п’ятиденний термін направляє суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків (додаток 1 до Порядку).

7.2. У повідомленні зазначаються:

– результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;

– попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

7.3. Повідомлення підписується селищним головою Східницької селищної ради або іншою уповноваженою особою та надсилається суб’єктам цінним листом з описом поштового вкладення або вручається особисто під підпис.

7.4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків (згідно додатку 2 до Порядку).

7.5. Договір про відшкодування збитків готується спеціалістами Східницької селищної ради.

7.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок суми збитків.

7.7. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, виконавчий комітет Східницької селищної ради готує  позов про примусове відшкодування збитків в судовому порядку.

7.8 Виконавчий комітет Східницької селищної ради забезпечує представництво інтересів Східницької селищної ради в судах загальної і спеціальної юрисдикції та виконання судових рішень відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.10. 3а згодою голови комісії виконавчим комітетом Східницької селищної ради матеріали можуть бути направлені до органів прокуратури для проведення перевірки, притягнення винних до встановленої законом відповідальності та вжиття в інтересах Східницької селищної ради м. Борислава Львівської області заходів прокурорського реагування.

 

 

 

Секретар   селищної ради                                      Ю.Д.Журавчак

 

 

 

Додаток 1 до Порядку,

затвердженого рішенням

Східницької селищної ради

№____ від _____ 2019 р.

 

                                                                                             Назва юридичної особи

її юридична або фактична адреса

                                                                                            П.І.Б. фізичної особи

її адреса за місцем реєстрації

або фактичного проживання

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

На підставі Порядку визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства, затвердженого рішенням Східницької селищної ради від № ____ від ________________ року (далі – Порядку) комісією по визначенню збитків на засіданні, яке відбулося, розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені (назва юридичної або фізичної особи) Східницькій селищній раді та підлягають відшкодуванню внаслідок  самовільного зайняття земельної ділянки /використання земельної ділянки з порушення вимог законодавства про(залишити необхідне)

______________ площа та адреса земельної ділянки, рішення селищної ради та договір оренди землі – за наявністю.

Акт про визначення збитків власнику землі від _______№__________ затверджений рішенням виконавчого комітету Східницької селищної ради від_________ №____________.

Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом про визначення збитків власнику землі від ___________№________, затвердженим рішенням виконавчого комітету Східницької селищної ради від ___________ №__________ та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі Східницьку селищну раду.

У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом укладання договору про відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки виконавчим комітетом Східницької селищної ради розпочнеться підготовка матеріалів позову до суду про примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів, спрямованих на поновлення порушених прав територіальної громади у сфері земельних відносин.

Додаток:

– копія рішення виконавчого комітету Східницької селищної  ради “Про затвердження акту про визначення збитків власнику землі від ________ р. №__________” від __________ р. №______,

– Акт про визначення збитків власнику землі від _____________ р. №_________________,

– розрахунок визначення та відшкодування суми збитків заподіяних Східницькій селищній раді, внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства,

– договір про добровільне відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства (у двох примірниках).

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Порядку,

затвердженого рішенням

Східницької селищної ради

№____ від _____ 2019 р

 

ДОГОВІР

про добровільне відшкодування Східницькій селищній раді збитків,

заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства

___________р.                                                                                                        смт. Східниця

 

Східницька селищна рада м. Борислава Львівської області, в особі _________________________________, що діє на підставі __________________________________, в подальшому – Власник, з одного боку та ________________________________, в подальшому – Землекористувач, уклали цей договір про нижченаведене:

 1. Предмет договору – ______________________________________________________.
 2. Підстави для відшкодування збитків.

2.1. Рішення Східницької селищної ради № _______ від _____________року “Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства, рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради “Про затвердження акту про визначення збитків власнику землі від _________ р. №_________” №_____від ___________ р.

 1. Права та обов’язки Сторін.

3.1. Землекористувач зобов’язується в строк до ___________ р. сплатити Власнику збитки в сумі ________________ грн.

3.2. Збитки сплачуються одноразово у грошовій формі на рахунок ____________________________________________________________________ Східницької селищної ради.

3.3. Землекористувач має право дострокового погашення суми збитків в повному обсязі.

3.4. Відшкодування збитків не звільняє землекористувача від обов’язку оформлення землекористування у встановленому порядку.

 1. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

4.1. В разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Власник має право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не відшкодовано Землекористувачем.

 1. Зміни та доповнення до договору.

5.1. Договір може бути змінений та доповнений за згодою сторін.

5.2. Зміни та доповнення складаються в письмовій формі та оформлюється додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

 1. Припинення дії договору.

6.1. Дія договору припиняється в наступних випадках:

6.1.1. закінчення строку, на який його було укладено.

6.1.2. сплата збитків в повному обсязі.

 1. Прикінцеві положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання.

7.2. Договір підлягає обов’язковій реєстрації в книзі реєстрації договорів про відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства виконавчого комітету Східницької селищної ради.

7.3. Договір укладено в двох примірниках що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Власника, другий – у Землекористувача.

7.4. Невід’ємною частиною договору є:

– розрахунок суми збитків від _____№______;

– акт комісії про визначення збитків власнику землі від _____№______;

– рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради про затвердження акту про визначення збитків власнику землі ____№_____.

7.5. Сторони підтверджують, що:

– вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними, не знаходяться в процесі ліквідації, банкрутства(зазначити необхідне);

– укладення договору відповідає їх інтересам;

– волевиявлення є вільним і усвідомленим, відповідає їх внутрішній волі, правам, інтересам, статуту та іншим внутрішнім документам, наданим повноваженням керівнику, згідно статуту юридичної особи, яку він представляє;

– умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

– договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені в ньому;

– керівні органи юридичної особи(Сторона 2), згода яких необхідна згідно статуту, згідні з укладенням цього договору.

7.7. Сторони засвідчують, що у тексті цього договору зафіксовані усі істотні умови, що стосуються цього договору.

7.8. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені  у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

 1. Реквізити Сторін:

Власник Землекористувач                                              Східницька селищна рада

м. Борислава Львівської області

_______________________                                                _______________________

Цей Договір зареєстровано  в книзі реєстрації договорів про відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства виконавчого комітету Східницької селищної ради від «______» ________20___ р. за №___________

 

 

 

Додаток 2

до рішення селищної ради

№ 00 від 00.00.2020 року

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ

з питань визначення  збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства

 

Голова комісії  –                     Журавчак Ю.Д. – секретар селищної ради;

Заступник голови комісії –    Майстрик Р.Я. – заступник селищного голови;

Секретар комісії –                    Яців А.С.       – землевпорядник, спеціаліст 1-ої

категорії Східницької селищної ради

 

Члени комісії:

 • Коцко Б.В. – депутат Східницької селищної ради, голова постійної

депутатської комісії Східницької селищної ради з охорони

навколишнього природного середовища, регулювання земельних

відносин,  будівництва та архітектури;

 • Макар М.Т. – депутат Східницької селищної ради, голова постійної

депутатської  комісію  мандатну, з питань депутатської діяльності,

забезпечення законності та правопорядку;

 • Дубленич І.М. – депутат Східницької селищної ради;
 • Радецька М.І.- державний реєстратор речових прав на нерухоме майно

Східницької селищної ради;

 • Ступак Л.М. – спеціаліст 1-ої категорії Східницької селищної ради;
 • Янів Р.Л. – в.о. директора КП «Господарник».

 

 

 

Секретар   селищної ради                                        Ю.Д.Журавчак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення селищної ради

№ 00 від 00.00.2020 року

 

 

АКТ

про визначення обсягу збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства

 

смт Східниця                                                                          ”___”______________ 202_ року

 

Комісією з визначення збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства, створена відповідно до рішення Східницької  селищної  ради від_____________№_______________у складі:

 

____________________________________________________________________________________________(п.і.б. членів комісії)___________________________

 

За участю землекористувача (представників землекористувача) _____________________________________________________________ складено цей акт.

Зміст акту:

1.Загальна частина, в якій зазначаються:

1.1. Визначення підстав для користування землекористувачем земельною ділянкою або констатація їх відсутності.

1.2. Опис земельної ділянки (місцезнаходження, цільове призначення, стан у якому знаходиться земельна ділянка,тощо).

1.3. Дані щодо сплати коштів за користування земельною ділянкою.

 1. Перелік документів, на які посилалась Комісія при визначенні збитків, завданих селищній раді землекористувачем.
 2. Розрахунок розміру збитків, завданих землекористувачем селищній раді внаслідок невикористання земельної ділянки, наданої у користування, самовільного зайняття та використання земельної ділянки з порушенням законодавства.( потрібне залишити).

4.Заключна частина, в якій зазначаються реквізити землекористувача, умови та терміни відшкодування збитків, завданих селищній раді.

 

Голова комісії

Заступник голови комісії

_________________
Секретар комісії _________________

Члени комісії

 

 

 

Секретар   селищної ради                                                                     Ю.Д.Журавчак

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Східницької селищної  ради

“Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства ”

Розроблений на виконання та дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (надалі — Аналіз).

Назва регуляторного акту: проект рішення Східницької селищної ради “ Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства ”.

Регуляторний орган: Східницька селищна рада м. Борислава Львівської області.

Розробник документа: виконавчий комітет Східницької селищної ради

Відповідальна особа: Майстрик Р.Я. – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Східницької селищної ради.

 1. Визначення проблеми

За даними загального моніторингу (в тому числі спостереження, аналізу тощо), який проводиться виконавчими органами Східницької селищної ради, впродовж останнього періоду, встановлені непоодинокі факти систематичного використання фізичними, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями земельних ділянок шляхом їхнього самовільного зайняття та використання таких з порушенням положень чинного законодавства. Наявні обставини призводять до заподіяння територіальній громаді смт. Східниця в особі Східницької селищної  ради збитків, які виникають внаслідок невикористання земельних ділянок комунальної форми власності їх власником, тобто територіальною громадою смт. Східниця, в особі Східницької селищної ради.

Враховуючи наявність вищезазначеної проблеми, виникає негайна потреба розробити порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власнику землі – територіальній громаді смт. Східниця, в особі Східницької селищної ради.

 1. Цілі регулювання

Проект рішення спрямований на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власнику землі – територіальній громаді смт. Східниця, в особі Східницької селищної ради.

3.Альтернативні способи досягнення цілей

Альтернативні способи вирішення зазначених цілей відсутні. Лише затвердження даного регуляторного акту допоможе вирішити визначені проблеми.

 1. Механізми розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, Східницькою селищною радою пропонується прийняти рішення “ Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Східницькій селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності  з порушенням законодавства ”.

 1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття рішення надасть змогу Східницькій селищній раді визначати розбір збитків, заподіяних власнику землі — територіальній громаді смт. Східниця, в особі Східницької селищної ради та забезпечувати їх відшкодування. Крім того, забезпечить впорядкування документації із землеустрою та врегулювання орендних правовідносин.

Запровадження запропонованого акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття акту із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

Прийняття регуляторного акту дозволить:

6.1. Посилити контроль за використанням земель комунальної власності;

6.2. Встановити єдиний порядок визначення та нарахування розміру збитків, у тому числі їх відшкодування.

6.3. Встановити процедуру розгляду матеріалів по збиткам та організаційні засади роботи комісії.

6.4. Впорядкувати документацію із землеустрою.

6.5.Врегулювати орендні правовідносини.

Сфера впливу регуляторного акту Вигоди Витрати
Орган місцевого самоврядування – досягнення цілей, передбачених у пункті 2 аналізу;

– відшкодування заподіяних збитків власнику землі — територіальній громаді смт. Східниця, в особі Східницької селищної ради,

-впорядкування документації із землеустрою,

-врегулювання орендних правовідносин,

-посилення контролю за використанням земель комунальної форми власності

Витрати відсутні
Підприємства, установи, організації, юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни, які будуть відшкодовувати збитки – досягнення цілей, передбачених у пункті 2 аналізу Відшкодування суми збитків
 1. Строк дії акту

Термін дії запропонованого акту необмежений.

У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акту.

 1. Показники результативності регуляторного акту

В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися:

– сума нарахованих збитків;

– сума відшкодованих збитків;

– кількість підприємств, установ, організацій, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян, які будуть відшкодовувати збитки.

 1. Заходи відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься на підставі даних за статистичними показниками.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акту здійснюватиметься після набрання чинності цього регуляторного акту, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж через рік з моменту набрання чинності цим актом, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься виконавчим комітетом Східницької селищної  ради.

 

 

 

Селищний голова                                                                         Піляк І.Є.