Про затвердженняпрограмикапітального будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури смт. Східниця на 2020 р.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2020року                                    Східниця                      № 823

 

Про затвердженняпрограмикапітального будівництва,

реконструкції, капітального ремонту об’єктів

соціально-культурного призначення та інженерної

інфраструктури смт. Східниця на 2020 р.

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 24.01.2020 р. №1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2020 рік” і висновок постійної депутатської комісії планування бюджету і фінансів від 24.01.2020 р. та з метою  створення умов  для соціально-економічного і культурного розвитку селища, покращення інфраструктури селища, надійного  і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження, смт. Східниця селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. ЗатвердитиПрограмукапітального будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури смт. Східниця на 2020 р.(далі – Програма) згідно з додатком.
 2. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програми капітального ремонту об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури смт. Східниця на 2020 р.в межах коштів, передбачених на її здійснення уселищному бюджеті на 2020рік, а також за рахунокіншихджерелфінансуванняувстановленомучиннимзаконодавством порядку.
 3. Контроль за виконаннямрішення покластинапостійнудепутатську комісіюпланування,бюджету і фінансів,з питаньекономіки,розвиткумісцевогогосподарства,транспорту і зв’язку.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                 Піляк І.Є.

 

Додаток до рішення селищної ради

№ 823 від 24.01.2020 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 24 січня 2020 р. №

Селищний голова

__________  Піляк І.Є.

 

      ПРОГРАМА

капітального будівництва,реконструкції, капітального ремонту об’єктів

соціально-культурного призначення та інженерноїінфраструктури смт. Східниця на 2020 р.

 

 1. Загальніположення.

 

Відповідно до Постанови КМУ від 28 грудня 1996 року № 1576 «Про затвердженняперелікунаселенихпунктів,віднесених до курортних» селищеміського типу Східниця отримало статус курортного населеного пункту. Впродовж останніх десяти років в селищі -курорті Східниця помітно збільшилася кількість туристів, яківідпочивають та оздоровлюються.Великакількістьтуристів прибуває з усіхкуточківУкраїни, а також,зарубіжжя. Основним з важливих факторів які впливають як на розвиток Східниці як курорту, так і на якість лікувально-оздоровчого процесу є підтримка та постійне покращеннязовнішнього вигляду селища та стану об’єктів благоустрою.

Надавачем житлово – комунальнихпослуг в смт Східниця є  КП “Господарник”. Замовником робіт у галузі житлово-комунального господарства у 2019 р. виступали селищна рада, та комунальне підприємство ради “Господарник”.

Генеральним замовником робіт з капітального ремонту житлового фонду та елементів благоустрою території селища, будівництва об’єктів інфраструктури є Східницька селищна рада.

Програма капітального будівництва, реконструкції,капітального ремонту об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури смт. Східниця на 2020 рік розроблена на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Бюджетного кодексу України.

 

 1. Мета та основнізавданняпрограми.

      

       Мета Програми полягає  у  визначенні  напрямків розвитку соціальної та інженерної інфраструктури смт. Східниця, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства селища для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до  встановлених  нормативів  і державних стандартів, а в частині благоустрою селища в організації робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, покращенні технічного стану елементів благоустрою для створення, захисту і покращення сприятливих умов життєдіяльності людини.

Досягненняцієї мети забезпечується вирішенням таких завдань:

2.1) у сфері капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури:

 

 1. 1. Організаціяналежногоутримання і раціональноговикористаннятериторій, будівель, інженернихспоруд та об’єктів культурного,оздоровчого та іншогопризначення.
 2. Створення комунальних систем централізованого водовідведення та централізованого постачання питної води.
 3. Здійснення будівництва локальних очисних споруд.
 4. Розробка і здійснення ефективних та комплексних заходів з утримання території селища, його природних ландшафтів, природних комплексів і об’єктів в належному стані, їх санітарної очистки.

 

2.2) у сфері розвитку житлово-комунального господарства:

 

 1. Збереження дієздатності КП “Господарник” та забезпечення його беззбиткового функціонування.
 2. Збільшення обсягів виробництва послуг та інших робіт КП “Господарник”, підвищення їх конкурентоспроможності.
 3. Посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та  якість  обслуговування  житла  шляхом  стимулювання  створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.
 4. Проведення модернізації житлово-комунальної інфраструктури, гарантування надійності, ефективності, високої якості та економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг.

 

 1. Основні заходи щодорозв’язаннязавданьПрограми в 2020 р.

 

Для реалізації основної мети та виконання завдань Програми необхідно здійснити заходи вказані  в додатку.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                           Журавчак Ю.Д.

 

Додаток

Потреба у обсягах фінансування заходів щодо реалізації Програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою
смт. Східниця на 2020 рік

Назва заходу Обсяг фінансування за бюджетами, грн Фінансування
Всього В т. ч. 2020
Державний Місцевий Всього В т.ч.
Державний Місцевий
Капітальне будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури-розпорядник коштів Східницька селищна рада, в т.ч.:
Каналізування району вул. Котляревського у смт. Східниця м. Борислава Львівської області. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод
1408055,00
Каналізування району вул. Коновальця у смт. Східниця м. Борислава Львівської області. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод
1085991,00
«Будівництво каналізаційного колектора господарсько-побутових стічних вод на вул. Котляревського в смт Східниця Львівської області» Коригування.
657410,00
Будівництво моста через річку Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій (коригування)
30000,00
Реконструкція спортивного майданчику з облаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям на вул. Промисловій, 5 в смт.Східниця
110000,00
Реконструкція (переобладнання) тимчасових споруд (питтєва галерея дж. №2с,туристичний центр)по вул. Шевченка в смт. Східниця 500000,00
Реконструкція надкаптажної споруди дж.№1 в смт. Східниця 225000,00
Облаштування паливних приміщень в смт. Східниця 60000
Реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченка від КТП №210 до буд№1 в смт. Східниця 300000,00
Реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченка від КТП №210 до буд№1 в смт. Східниця
300000,00
Реконструкція вуличного освітлення вул.Шевченка від буд.№1 до буд.№13 в смт.Східниця
290000,00
Капітальний ремонт приміщень НД “Просвіта” в смт.Східниця
750000,00
Реконструкція пішохідних доріжок дж.№15 в смт.Східниця 199000,00

Секретар селищної ради Журавчак Ю.Д.