Про затвердження обсягів фінансування Програми транскордонного співробітництва смт. Східниця  з містами та іншими населеними пунктами Європейського Союзу на 2019-2020 роки

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2020 року                                        Східниця                                                       № 831

 

Про затвердження обсягів фінансування Програми

транскордонного співробітництва смт. Східниця

з містами та іншими населеними пунктами

Європейського Союзу на 2019-2020 роки

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.76 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 24.01.2020 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2019-2020 роки”, висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 24.01.2020 р. селищна рада

 

вирішила:

 

  1. Затвердити обсяги фінансування Програми транскордонного співробітництва смт. Східниця в рамках програми прикордонного співробітництва PL-BY-UA 2014-2020 р.р. з містами та іншими населеними пунктами Європейського Союзу на 2019-2020 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

 

  1. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених на її здійснення у селищному бюджеті на 2020 рік.

 

  1. Контроль за виконанням Програми покласти на депутатську комісію планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                       Піляк І.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення селищної ради

№ 831 від 24.01.2020 р.

 

 

 

ПАСПОРТ

 

Програми транскордонного співробітництва смт. Східниця  в рамках програми прикордонного співробітництва PLBYUA 2014-2020 р.р. з містами та іншими населеними пунктами Європейського Союзу на 2019-2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми  Східницька селищна рада
2. Дата, номер документа про затвердження Програми Рішення сесії Східницької селищної ради

№ 831 від 24.01.2020 р.

3. Розробник Програми  Східницька селищна рада
4. Відповідальний виконавець Програми Східницька селищна рада
5. Учасники Програми Східницька селищна рада, та її виконавчий комітет, громада смт. Східниця
6. Термін реалізації Програми 2019-2020 р
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн,

усього, у тому числі:

859186,60 євро
7.1. Кошти селищного бюджету в 2020 році

Розпорядником коштів, селищного бюджету є Східницька селищна рада

2494046,0 грн.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                   Журавчак Ю.Д.