Про затвердження Порядку та калькуляції на розробку і видачу технічних умов щодо приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж в смт. Східниця

                                                        

СХІДНИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

м. Борислава Львівської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ

 

00.00.2020 р.                              Східниця                                                        № 00

 

 

Про затвердження Порядку та калькуляції

на розробку і видачу технічних умов щодо

приєднання об’єктів до комунальних

каналізаційних мереж в смт. Східниця

 

 

 

З метою забезпечення належного санітарного стану комунальних мереж водовідведення, утримання їх в технічно справному стані, недопущення аварійних ситуацій та забруднення навколишнього природного середовища,   відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 27.06.2008 року «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України»(зі змінами), ст.ст.29, 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.14 Закону України “Про основи містобудування”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пп. 1 п. «а» ст. 30, пп. 2 п. «б» ст. 30, пп. 1 п. «а» ст. 31, ч. 2 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення КП «Господарник» № 107 від 04.10.2019 року, виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Порядок приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж в смт. Східниця згідно з додатком .

 

 1. Затвердити КП «Господарник» калькуляцію на розробку і видачу технічних умов щодо приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж в смт. Східниця:

– для населення та бюджетних установ на водовідведення – 805,86 грн з ПДВ;

– для інших установ на водовідведення – 1492,93 грн з ПДВ.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури, постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів селищної ради

 

 

 

Селищний голова                                                                                        І.Є. Піляк

 

Додаток 1

до   рішення виконавчого комітету

селищної  ради №00 від 00.00.2020р.

 

 

                                                   Порядок

приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж в

смт. Східниця

 

 

 1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають у процесі приєднання на постійній (довгостроковій) основі та тимчасового приєднання об`єктів до комунальних каналізаційних мереж в  смт. Східниця, і поширюються на комунальне підприємство «Господарник», як виробника(надавача) послуг з централізованого водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до комунальних каналізаційних мереж. Ці Правила застосовуються і до споживачів, підключених на законних підставах до комунальних каналізаційних мереж до дня набрання чинності цього Порядку, з урахуванням наявності у таких споживачів необхідної документації, оформленої згідно з вимогами чинного на момент її видачі законодавства, та в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України щодо підключення до мереж завершених будівництвом і введених в експлуатацію об’єктів.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Замовник послуг – юридична особа, фізична особа або фізична особа підприємець, яка має намір здійснити нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення об’єкта будівництва (у тому числі зовнішніх мереж водовідведення) з наступним їх приєднанням до комунальних каналізаційних мереж або тимчасово приєднати об’єкт до систем централізованого водовідведення;

приєднання – сукупність організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення технічної можливості надання КП «Господарник» необхідного обсягу послуг з централізованого водовідведення в місці підключення об’єкта замовника до комунальних каналізаційних мереж;

тимчасове приєднання – приєднання будівельних майданчиків, території будівництва об’єкта замовника, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, які використовуються замовником для здійснення підприємницької діяльності, а також приєднання малих архітектурних форм;

підключення – складова частина приєднання, при якій здійснюється безпосереднє з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водовідведення;

точка підключення – існуюче або запроектоване з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водовідведення на межі балансової належності;

об’єкт приєднання (надалі – «об’єкт») – об’єкт будівництва; інженерні споруди; комунікації, підведені до приватних домогосподарств; об’єкти, що приєднуються у порядку тимчасового приєднання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України ” Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженому Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 р. № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 1 червня 2011 р. за № 651/19389, Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі – Правила користування), затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 963/15627, Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 5 липня 1995 р. за № 30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 р. за № 231/767.

1.3. Приєднання до комунальних каналізаційних мереж здійснюється у випадках:

– тимчасового приєднання об’єктів;

– приєднання об’єктів до каналізаційних мереж на постійній (довгостроковій) основі;

– наміру отримання або зміни обсягу отримання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення замовником;

– зміни точки підключення до систем централізованого водовідведення виробника (виконавця);

– право користування існуючими мережами водовідведення  існуючих об’єктів, які підключені до внутрішньобудинкових систем водовідведення, і в яких з певних причин відсутні технічні умови;

– підтвердження існуючого водовідведення об’єкту,  у зв’язку із зміною власника;

– коригування до технічних умов на під’єднання до системи централізованого водовідведення.

1.4. Приєднання об’єкта замовника до централізованих каналізаційних мереж передбачає наступні етапи в такому порядку:

– подання замовником заяви до КП «Господарник» про видачу технічних умов на приєднання об’єкта до комунальних каналізаційних мереж;

– отримання замовником технічних умов на приєднання до систем централізованого водовідведення;

– розроблення замовником  проектної документації для приєднання об’єктів до систем централізованого водовідведення;

– погодження проектної документації з КП «Господарник» у частині відповідності проектних рішень виданим КП «Господарник», які прописані у технічних умовах;

– введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

– опломбування та прийняття в експлуатацію засобів обліку стічних вод;

– оплата замовником вартості виготовлення технічних умов у відповідності до діючих калькуляцій, затвердженими на підприємстві на день видачі технічних умов;

– виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів з підключення об’єкта до систем централізованого водовідведення;

– укладення між КП «Господарник» та замовником договору про надання замовнику послуг з централізованого водовідведення.

 1. Порядок видачі технічних умов

2.1.Даний порядок регулює відносини, які виникають у процесі приєднання закінчених будівництвом, реконструйованих, реставрованих, технічно-переоснащених або капітально відремонтованих об’єктів до комунальних каналізаційних мереж територіальної громади смт. Східниця.

Для приєднання до систем централізованого водовідведення замовнику необхідно отримати технічні умови в КП «Господарник».

Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водовідведення, а також особливих умов відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2. Для приєднання об’єкта до комунальних каналізаційних мереж замовник повинен звернутися до КП «Господарник» із заявою про виготовлення технічних умов. У заяві замовника в обов’язковому порядку зазначається цільове призначення об’єкта згідно Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, який планується приєднати до мереж.

Для отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого водовідведення замовник має надати наступні документи:

– письмову заяву ( з найменуванням об’єкту, його адресою) підписаною замовником або вповноваженою ним особою;

– опитувальний лист за формою, встановленою додатком 2 до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190;

– ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території, що надається управлінням архітектури та містобудування (М 1:500);

– копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будинок; земельну ділянку, на якій проводиться будівництво об’єкта або який має намір підключитися до комунальних мереж);

– копію містобудівних умов забудови, за виключенням випадків будівництва, коли містобудівні умови та обмеження не видаються, чи рішення органу місцевого  самоврядування про надання дозволу на проектування об’єкту, будівництво або реконструкцію (для нових об’єктів);

– письмова згода власника каналізаційних мереж на приєднання до мереж водовідведення (для випадків, коли приєднання відбувається  до мереж, які не перебувають на балансі КП «Господарник» ). Якщо дозвіл власника мереж містить окремі вимоги замовнику, такі обґрунтовані вимоги викладаються у технічних умовах.

2.3. У разі, якщо для приєднання об’єкта до комунальних каналізаційних  мереж водовідведення необхідно здійснити прокладання трубопроводів через земельну ділянку, яка не належить замовникові, останній надає КП «Господарник» письмову згоду власника земельної ділянки, по якій планується прокладання трубопроводу, та витяг, що підтверджує реєстрацію права, у встановленому законом порядку.

2.4. У разі, якщо приєднання об’єкта замовника до централізованих мереж водовідведення буде здійснюватися до мереж інших споживачів, замовник зобов’язаний надати КП «Господарник» письмову згоду власника (власників) цих мереж на підключення об’єкта замовника.

2.5. Роботи (у тому числі технічні) щодо приєднання/підключення об’єкта каналізаційних мереж до систем централізованого водовідведення виконуються за рахунок замовника.

2.6. Технічні умови мають відповідати вимогам Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 963/15627 (далі – Правила користування).

2.7. Технічні умови видаються з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності комунальних мереж водовідведення із зазначенням умов для проектування: місця приєднання, місця розташування приладів обліку.

2.8. Технічні умови виготовляються в 2-ох екземплярах: один з яких надається замовнику, другий – зберігається в архіві КП «Господарник».

2.9. Час виготовлення технічних умов визначений на підставі аналізу попередніх робіт, загальних робіт, розроблення технічних умов, оформлення та видача їх становить в середньому 12 годин та може змінюватися від складності під’єднання до мереж водовідведення.

Вартість виготовлення технічних умов на під’єднання до системи централізованих водовідведення визначається на підставі відповідних калькуляцій, затверджених на підприємстві.

2.10. Приймання документів для розробки, отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого водовідведення здійснюється майстром КП «Господарник».

2.11. КП «Господарник» відповідно до вимог визначених у ст.29 Закону України «Про  питну воду, питне водопостачання та водовідведення», протягом 10-ти робочих днів розглядає проект технічних умов і приймає рішення про його затвердження чи відхилення. У випадку відхилення технічних умов,  замовнику надається обґрунтована відповідь з причинами відмови.

2.12.  Невиконання даних технічних умов є підставою для відмови замовнику у приєднанні закінчених будівництвом, реконструйованих, реставрованих, технічно переоснащених або капітально відремонтованих об’єктів до систем централізованого водовідведення.

 1. Виготовлення проектної документації

3.1. Проектна документація на приєднання об’єктів до систем централізованого водовідведення розробляється будь-якою проектною організацією, яка має кваліфікаційний сертифікат на право здійснення цієї діяльності, на договірних умовах із замовником у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.2. Замовник та проектна організація забезпечують відповідність рішень проектної документації виданим КП «Господарник» технічним умовам.

3.3. КП «Господарник» погоджує проектну документацію замовника в частині відповідності проектних рішень вимогам виданих КП «Господарник» технічних умов.

 1. Виконання будівельних робіт

4.1. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення каналізаційних мереж здійснюються з урахуванням схеми оптимізації систем централізованого водовідведення (в разі її затвердження уповноваженим органом).

4.2. Проведення будівельних робіт здійснюється у відповідності до Постанови КМУ № 466 від 19.04.2011 року (деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт)

4.3. Технічний нагляд за будівництвом зовнішніх каналізаційних мереж може здійснюється особою, що у встановленому порядку отримала кваліфікаційний сертифікат, який надає право здійснювати технічний нагляд (це не стосується приватних будинків).

4.4. У разі, якщо в процесі виконання будівельних робіт виникає необхідність обґрунтованих відхилень від технічних умов та/або рішень робочого проекту, замовник або будівельна організація повинні погодити такі відхилення з КП «Господарник» та внести зміни до розробленої раніше проектної документації.

4.5. Закриття прихованих робіт, гідравлічні випробування, промивання та дезінфекція збудованих трубопроводів здійснюються КП «Господарник», який може на підставах, не заборонених чинним законодавством України, залучити до виконання таких робіт уповноважені організації відповідно до законодавства, державних будівельних норм та правил. Копії складених актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих трубопроводів замовник надає КП «Господарник» разом із документом, що посвідчує введення об’єкта в експлуатацію (це не стосується приватних будинків).

 1. Порядок підключення до каналізаційних мереж

5.1. Підставою для підключення на постійній (довгостроковій) основі об’єкта до централізованих мереж водовідведення є зареєстрована у встановленому законодавством порядку декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат, виданий органами державного архітектурно-будівельного контролю, а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню – будівельний паспорт (для об’єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт), декларація про початок виконання будівельних робіт,  дозволу на виконання будівельних робіт (для об’єктів будівництва, що належать до відповідного класу наслідків) або паспорт прив’язки тимчасової споруди, внесення до містобудівного кадастру (у випадку його створення та ведення у порядку, передбаченому законодавством) відомостей результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом  об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

5.2. Підключення об’єкта здійснюється протягом десяти календарних днів з дня подання заяви про підключення між замовником та КП «Господарник» та 100 % оплати замовником цих робіт. З урахуванням специфіки тимчасового приєднання об’єкта термін його підключення може бути змінений за погодженням з КП «Господарник».

5.3. Фізичні особи:

– погоджений та зареєстрований в КП «Господарник» проект водовідведення житлового будинку/земельної ділянки;

– копію зареєстрованої в установленому законодавством порядку декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікату, виданого органами державного архітектурно-будівельного контролю, а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню – будівельний паспорт (для об’єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт), декларація про початок виконання будівельних робіт (для об’єктів будівництва, що належать до СС1 класу наслідків), дозволу на виконання будівельних робіт (для об’єктів будівництва, що належать до СС2 класу наслідків).

– паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

– свідоцтво про право власності на нерухоме майно;

– будинкова книга або довідка про склад сім’ї;

– акт опломбування лічильника;

– довідка про відсутність заборгованості зі сплати місцевих податків та зборів, видана Східницькою селищною радою;

– акт виконаних робіт на підключення об’єкта.

Юридичні особи:

– копію зареєстрованої в установленому законодавством порядку декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікату, виданого органами державного архітектурно-будівельного контролю, а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню – будівельний паспорт (для об’єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт), декларація про початок виконання будівельних робіт (для об’єктів будівництва, що належать до СС1 класу наслідків), дозволу на виконання будівельних робіт (для об’єктів будівництва, що належать до СС2 класу наслідків) або паспорт прив’язки тимчасової споруди;

– узгоджений проект на підключення об’єкта до зовнішніх мереж водовідведення (з визначенням вузла обліку стоків);

– топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкту M 1:500, скоригований станом на день подачі замовником документів для укладення договору про підключення, з інструментальним визначенням фактичного місця розташування інженерних мереж на території об’єкту;

– нормативний розрахунок об’ємів водовідведення;

– акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;

– копії актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих мереж каналізації, акту прийняття (пломбування) приладу обліку стоків;

– копію установчого документа (статут, засновницький договір, положення) замовника, що містить відомості про найменування юридичної особи та повноваження органів її управління та керівника (копії паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

– копія документа, що підтверджує призначення керівника замовника на відповідну посаду та надає йому (або уповноваженій ним особі) право підпису договорів (протокол загальних зборів про обрання керівника, наказ, рішення, розпорядження тощо, з вказівкою терміну повноважень керівника у разі укладення контракту);

– копія документа, що посвідчує проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання, об’єкт якого підключається до мереж централізованого водовідведення (свідоцтво про державну реєстрацію, витяг, виписка ЄДР);

– довідка про відсутність заборгованості зі сплати місцевих податків та зборів, видана Східницькою селищною радою;

– копія свідоцтва платника податку (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців).

5.4. Роботи з підключення об’єкта замовника до систем централізованого водовідведення виконуються КП «Господарник» на підстав заяви про підключення.

5.5. Надання послуг з централізованого водовідведення на підключений об’єкт можливе тільки після укладання замовником договору із КП «Господарник» про надання послуг та прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку стічних вод, з урахуванням того, що засоби обліку стічних вод повинні відповідати встановленим законодавством вимогам та забезпечувати високу точність вимірювання з мінімальною величиною похибки.

5.6. У випадку підключення нежитлового приміщення у житловому будинку до внутрішньо будинкових мереж водовідведення КП «Господарник» має право вимагати від замовника письмову згоду балансоутримувача таких мереж на підключення об’єкта замовника.

 1. Самовільне приєднання

6.1. Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) до централізованих систем водовідведення.

6.2. Самовільним вважається приєднання (підключення), здійснене замовником з порушенням норм чинного законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27 червня 2008 року № 190, цих Правил, а також приєднання (підключення), здійснене за відсутності повного обсягу передбачених цими Правилами документів.

6.3. Виявлені КП «Господарник» самовільні приєднання (підключення) об’єктів до систем централізованого водовідведення підлягають негайному відключенню.

6.4. У разі виявлення самовільних приєднань (підключень) виробник здійснює нарахування за спожиті обсяги водовідведення у порядку, передбаченому Правилами користування, та виставляє рахунки особам, які здійснили таке приєднання (підключення).

 

Секретар селищної ради                                                                     Ю.Д.Журавчак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради «Про затвердження Порядку та калькуляції на розробку і видачу технічних умов щодо приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж в смт. Східниця»

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту «Про затвердження Порядку та калькуляції на розробку і видачу технічних умов щодо приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж в смт. Східниця» здійснено на підставі Закону України від 11.09.2003 №1160VІ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

І. Визначення проблеми

Комунальна мережа водовідведення смт. Східниця призначена для приймання, відводу і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у р. Східничанка. Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойми, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно виданого дозволу на спеціальне водокористування. До системи водовідведення смт. Східниця приймаються стічні води від населення та стічні води від установ, організацій (далі – споживачі).  На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до комунальної системи централізованого водовідведення смт. Східниця.  Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

– запобігання порушенням у роботі мереж і споруд централізованого водовідведення селища;

– підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення скидами стічних вод;

– гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

– гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб;

– впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;

– затвердження порядку виявлення порушень та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (стягнення з порушників плати та порядок визначення розміру цієї плати; відключення порушників від системи централізованого водовідведення; відшкодування споживачами, з вини яких сталося порушення природоохоронного законодавства, сум, стягнених з виробника за відповідне порушення).

Метою зазначеного регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Водному Кодексі України, Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законі України «Про питну воду та питне водопостачання», Постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»,  Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627,  Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 №30, і зареєстрованих Мінюстом України 21.07.1995 №231/767, Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017  № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 за № 56/31508.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Покращення екологічної ситуації, зменшення забруднення навколишнього середовища, поліпшення санітарного стану  
Держава Поліпшити якість життя за рахунок зменшення наслідків забруднення навколишнього середовища на здоров’я населення.  
Суб’єкти господарювання Порядок встановлюється вичерпний перелік взаємних прав та обов’язків суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення, та суб’єктів господарювання (незалежно від форм власності) які скидатимуть стічні води до системи централізованого водовідведення смт. Східниця  

 

Ринковий механізм – це механізм взаємозв’язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Враховуючи, що питання затвердження Порядку та калькуляції на розробку і видачу технічних умов щодо приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж в смт. Східниця не залежить від зазначених вище елементів ринку, дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є запобігання порушенням у роботі комунальних систем водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

– забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

– забезпечення стійкої роботи комунальних очисних споруд каналізації;

– забезпечення екологічної безпеки.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до порушень у роботі комунальних систем водовідведення, зниження ефективності роботи системи та зниження безпечності її експлуатації і завдання шкоди навколишньому природному середовищу від забруднення скидами стічних вод. Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

 1. Визначення альтернативних способів. У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні:
 Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

 

Ввести в дію запропонований регуляторний акт.
Альтернатива 2 Залишити наявний стан справ без змін.
Альтернатива 3 Внесення змін до Водного Кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України 01.12.2017  № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 за № 56/31508, щодо відміни регулювання стосовно організації порядку скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи Вигоди

 

Витрати
1 2 3
Альтернатива 1

 

Введення в дію запропонованого акту забезпечить:

– безпечну експлуатацію комунальної системи водовідведення смт. Східниця;

– попередження забруднення водного об’єкту неконтрольованими скидами стічними водами

Реалізація проекту регуляторного акту не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету
Альтернатива 2 У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акту вигоди відсутні. Витрати відсутні
Альтернатива 3 При внесенні змін до чинного законодавства (Водного Кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України), Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017  № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 за № 56/31508, щодо відміни державного регулювання стосовно створення умов щодо  організації порядку підключення до комунальних систем централізованого водовідведення регуляторний акт  приймати не потрібно. Вигоди відсутні. Витрати відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1

 

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є прозорість та якість для населення умов діяльності    виробника та споживачів, покращення екологічного стану селища. Створює єдиний порядок та умови для підключення споживачів до комунальних систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, покращується безпека їх експлуатації та забезпечується очистка  стічних вод вимогам дозволу  на спецводокористування. Витрати відсутні
Альтернатива 2 Стан справ залишиться без змін. Вигоди відсутні. Витрати  коштів виробника та селищного бюджету на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів.  Втрата коштів виробника та селищного бюджету, які можливо спрямувати на заходи щодо поліпшення екологічного стану комунальних очисних споруд.
Альтернатива 3 Вигоди відсутні. Непередбачені витрати коштів виробника та селищного бюджету на запобігання виходу з ладу очисних споруд каналізації і як наслідок скид неочищеного стоку у р. Східничанка, що спричинить екологічну катастрофу.

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1

 

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного  акту є запобігання порушенням у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення  ефективності роботи системи і  безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Порядком регулюються відносини між виробником і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості стічних вод, прийнятих від споживачів у систему. Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316 та цього регуляторного акту.
Альтернатива 2 Вигоди відсутні. Витрати відсутні.
Альтернатива 3 Вигоди відсутні. Витрати відсутні.

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні питання:

1) ввести в дію запропонований регуляторний акт;

2) залишити наявний стан справ без змін;

3) відміни державного регулювання стосовно:

– забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

– впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

«4» – цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

«3» – цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

«2» – цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

«1» – цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за 4бальною системою) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1 4 Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акту надасть можливість:

– забезпечення єдиного порядку приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення.

– визначення умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд.

– створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності.

– забезпечення утримання території смт. Східниця у належному санітарному стані.

– забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів

 

Альтернатива 2 1 Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті, проблема існуватиме у зв’язку з тим, що відсутній єдиний порядок приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж.
Альтернатива 3 1 Цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні

 

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
1 2 3 4
Альтернатива 1 Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є:

– забезпечення єдиного порядку приєднання об’єктів до системи централізованого водовідведення.

– забезпечення належного санітарного стану території селища.

– забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з  отриманням технічних умов приєднання до системи централізованого водовідведення та виготовлення проектної документації. Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх, прозорим порядком приєднання об’єктів до системи централізованого водовідведення,

– визначення умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд

Альтернатива 2 Альтернатива 2 не вирішує поставлених цілей
Альтернатива 3 Альтернатива 3 не вирішує поставлених цілей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту
Альтернатива 1 Перевагою обраної альтернативи є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні. Прийняття цього регуляторного акту дає максимальну можливість дотримання норм чинного законодавства з охорони навколишнього середовища, а саме:

– запобігання псуванню обладнання каналізаційних очисних споруд;

– гарантування безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд;

– гарантування, що неконтрольовані скиди стічних вод з об’єктів не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище.

Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином.

На дію даного регуляторного акту може негативно вплинути нескоординована належним чином робота комунального підприємства. Також загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарювання, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі пов’язану зі скидом стічних вод в комунальну каналізаційну мережу.
Альтернатива 2 Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі. Отже, така альтернатива є неприйнятною.
Альтернатива 3 При внесені змін до чинного законодавства цілі прийняття регуляторного акту  не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні. Отже, така альтернатива є неприйнятною.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт. Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

– безаварійна робота, безпечна експлуатація та якісна робота комунальних очисних споруд;

– екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення р. Східничанка та грунтів.

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради «Про затвердження Порядку та калькуляції на розробку і видачу технічних умов щодо приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж в смт. Східниця». Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

– складання виконавчим комітетом селищної ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акту, відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

– оприлюднення проекту регуляторного акту разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від споживачів;

– внесення проекту регуляторного акту (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету селищної ради;

– у разі прийняття регуляторного акту – оприлюднення у найбільш доступний спосіб для споживачів;

– у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб чи підприємств.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Обмеження строку дії акту немає.  Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до чинного законодавства України.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акту є:

– кількість звернень фізичних та юридичних осіб до КП «Господарник» щодо приєднання об’єктів до комунальних каналізаційних мереж;

– кількість звернень фізичних та юридичних осіб щодо порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, спричиненого неконтрольованими скидами стоків суб’єктами господарювання.

Якісними показниками результативності дії регуляторного акту є:

– забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акту.

 

 

 1. Визначення заходів, з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту.

 

У разі прийняття регуляторного акту послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004  № 308.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних.

 

 

Селищний голова                                                                                             І.Є.Піляк