Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
детального плану території на вул. Котляревського в смт. Східниця Львівської області

1. Замовник: Східницька селищна рада.
2. Вид та основні цілі ДПТ, його зв’язок з іншими документами державного планування : Детальний план території на вул. Котляревського в смт. Східниця Львівської області розроблений на замовлення Східницької селищної ради згідно рішення №863 від 12 березня 2020р. В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території ДПТ площею 6,7463 га, зокрема розміщення рекреаційного комплексу «Апартель Східниця» на 5-ти земельних ділянках загальною площею 6,8255 га та розміщення туристичного комплексу з лікувально-оздоровчими функціями на 3-ох земельних ділянках загальною площею 4,2000 га.

Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території для розміщення рекреаційного та туристичного комплексу. Завданням детального плану території є:

  • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
  • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
  • обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;
  • забезпечення раціонального використання території;
  • визначення на території проектування особливих функціональних зон;
  • встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
  • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території;
  • розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки людей на території проектування.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробленні детального плану території (ДПТ), враховуються основні рішення генплану смт. Східниця, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку селища, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природнього середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування.

В межі розроблення детального плану включено біля 14,6270 га землі, в тому числі 5-ти існуючих земельних, на яких передбачається розміщення рекреаційного комплексу та 3-ох земельних ділянок, на яких передбачається розміщення туристичного комплексу.
Проектним рішенням ДПТ не вносяться зміни до планувальної структури даного кварталу, що повністю відповідає основним рішенням генерального плану смт. Східниця.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, знаходиться у північній частині смт. Східниця. Територія ДПТ обмежена:
– з півночі – червоними лініями проектованої вулиці, за якими знаходяться території озеленення та територією рекреаційного призначення;
– з півдня – червоними лініями проектованої вулиці, за якою знаходяться території садибної житлової забудови та озелененням;
– з заходу – вулицею Котляревського, за якою знаходиться мішаний ліс та територія туристичної інфраструктури;
– зі сходу – територією рекреаційного призначення та територією громадської забудови.

На території 5-ти існуючих ділянок загальною площею 6,7463 га передбачається розташування рекреаційного комплексу «Апартель Східниця». На даних ділянках передбачається розташування:

Рекреаційний комплекс «Апартель Східниця».

Площа існуючої ділянки №1 – 1,0314 га, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0850. На даній ділянці передбачено розташувати будівлю готелю, 4 блоковані котеджі та автостоянку на 24 м/м. Проектована забудова на даній земельній ділянці передбачається на перспективу (2 черга). Площа забудови – 0,1619 га.

Площа існуючої ділянки №2 – 0,8925 га, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0147. На даній ділянці капітальна забудова не передбачена. На території о розташовано верхню частину гірки для лиж та тюбігну та автостоянку на 13 м/м.

Площа проектованої ділянки №3 (об’єднані існуючі ділянки 3а та 3б, кадастрові номери: 4610345400:04:010:0148 та 4610345400:04:010:0021) – 2,1533 га. На даній ділянці передбачено розташувати багатофункційну будівлю, 3 будівлі готелів, котельню, амфітеатр та 6 автостоянок сумарною кількістю 121 м/м. Площа забудови – 0,4062 га.

Площа існуючої ділянки №4 – 2,7483 га, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0146. Частина даної ділянки площею 0,0792 га потрапляє у межі червоних ліній вулиці, тому до обрахунків не приймається. Таким чином площа ділянки №4 без урахування частини, що потрапляє у червоні лінії вулиці, складає – 2,6691 га. На даній ділянці передбачено розташувати 2 будівлі готелів, 7 блокованих котеджів, будівлю для прокату спорядження, трансформаторну підстанцію, нижню частину гірки для лиж та тюбінгу (верхня частина гірки знаходиться на ділянці №2) та 4 автостоянки сумарною кількістю 51 м/м. Площа забудови – 0,3254 га.

На території 3-ох існуючих ділянок загальною площею 4,2000 га передбачається розташування туристичного комплексу з лікувально-оздоровчими цілями. На даних ділянках передбачається розташування:

Площа існуючої ділянки №5 – 2,5000 га, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0009. На даній ділянці розташована існуюча твердопаливна котельня та нежитлова (господарська) будівля. Також проектом передбачено розташувати корпус готелю та автостоянку на 95 м/м. Площа забудови – 0,2215 га.

Площа існуючої ділянки №6 – 0,9000 га, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0166. На даній ділянці капітальна забудова не передбачена. На території розташована автостоянка на 69 м/м.

Площа існуючої ділянки №7 – 0,8000 га, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0167. На території передбачено розташовати автостоянку на 40 м/м та спортивні майданчики. Площа забудови спортивних майданчиків – 0,0976 га.

3. Ймовірні наслідки для довкілля (у тому числі для здоров’я населення) та для територій з природоохоронним статусом : негативний вплив на здоров’я населення є відсутній, оскільки викидів, скидів, утворення та поводження з небезпечними речовинами не передбачається. Виключенням є існуюча твердопаливна котельня, нормативна відстань від якої, згідно з даним ДПТ, є витриманою. Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати гранично допустимі концентрації та норми допустимого впливу. Передбачено дотримання норм по інсоляції та нормативної відстані від котельні.

Важливим розділом проекту буде відведення поверхневих стоків з території ДПТ враховуючи горбисту поверхню. Систему дощової каналізації необхідно передбачити у межах червоних ліній вулиць.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть в ході експлуатації існуючої твердопаливної котельні, автотранспорту та будівельної техніки та території ДПТ. Даний вплив на довкілля не незначним та не перевищує нормативних показників.
Цінні зелені насадження на ділянці проектування відсутні.

4. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДПТ не буде затверджено : територіальні альтернативи відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Можуть бути розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкта проектування на наступних стадіях проектування.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації об’єктів, призведе до «нульового сценарію». Ця альтернатива веде до неефективного використання земельних ресурсів та відсутність економічного росту смт. Східниця.

5. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки : для визначення гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов території проектування необхідно замовити відповідні вишукування у спеціалізованій організації (можуть використовуватися архівні матеріали).

6. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДПТ : негативні наслідки виконання проекту можуть мати тимчасовий характер (етап реконструкції) та постійний (експлуатація твердопаливної котельні) – шум, вібрація, пил та утворення будівельного сміття під час будівництва комплексу та шум і забруднення повітря під час експлуатації твердопаливної котельні. Тому необхідно передбачити заходи для організації будівельного процесу та заходи для зменшення впливу на навколишнє середовище від експлуатації твердопаливної котельні.

Передбачено здійснення заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, а саме : вертикальне планування території. Схему інженерної підготовки розробити на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталей 1,0 м. На схемі привести напрямки і величини проектованих ухилів вулиць і проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

7. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку :

1. Зміст та основні цілі ДПТ, його зв’язок з іншими документами державного планування.

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо ДПТ не буде затверджено.

3. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності.

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДПТ, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

6. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДПТ.

7. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДПТ для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

8. Резюме нетехнічного характеру інформації.

8. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання : зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надають у письмовій формі Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА і Департамент охорони здоров’я ЛОДА у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви.

ДПТ_Східниця ГЕНПЛАН