МІСЦЕВІ ВИБОРИ

25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

Львівська область

Східницька селищна територіальна виборча комісія Дрогобицького району, Львівської області

ПОСТАНОВА

«7» жовтень 2020 р.

31

Про проведення жеребкування щодо визначення кандидатур, які підлягають включенню до складу відповідних дільничних виборчих комісій з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, що утворюються Східницькою селищною територіальною виборчою комісією

Відповідно до частин першої-четвертої статті 204, частини першої статті 206 Виборчого кодексу України, Порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, затвердженого постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 114, Постанови ЦВК від 24 липня 2020 року № 141 «Про внесення змін до Порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів», з метою визначення процедури і організації роботи при проведенні жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Східницька селищна територіальна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Провести жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, що утворюються Східницькою селищною територіальною виборчою комісією, на засіданні Східницької селищної територіальної виборчої комісії 7 жовтня 2020 року о 18.00.

2. В кожній ДВК встановити обов’язкову кількість членів (за поданням п’яти Парламентських партій плюс одна (за угодою)), на подання від інших політичних партій провести жеребкування.

3. Затвердити склад ДВК та керівний склад (дані подані в додатку). Повідомити дільничні виборчі комісії (в кількості 20)про їх утворення і не пізніше 10 жовтня скликати перше їхнє засідання.

4. Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії у терміни і у порядку, визначеному частиною четвертою статті 37 Виборчого кодексу України.

 

Голова Східницької селищної виборчої комісії Дрогобицького району

Й.Шварц

(назва територіальної виборчої комісії)

(підпис)

(ініціал імені та прізвище)

МП

Секретар
Східницької селищної територіальної виборчої комісії Дрогобицького району

Т.Андрущакевич

(назва територіальної виборчої комісії)

(підпис)

(ініціал імені та прізвище)

 

Члени ДВК – переглянути>>