«Про селищний бюджет Східницької територіальної громади  на 2021рік “

ПРОЄКТ       

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2020 року                           Східниця                                              №

«Про селищний бюджет Східницької

територіальної громади  на 2021рік ”

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 77  Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради № від 15.12.2020 року та висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 21.12.2020 року №___ селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити проект рішення селищної ради “ Про селищний  бюджет  Східницької територіальної громади  на 2021 рік ” у такій редакції:

Визначити  на 2021 рік :

1.1) загальний обсяг доходів бюджету Східницької   територіальної громади у сумі  115093100 гривні, в тому числі обсяг  доходів:

за загальним фондом  бюджету Східницької   територіальної громади в сумі  114516700 гривні;

за спеціальним фондом бюджету Східницької   територіальної громади   в сумі 576400  гривень, у тому числі доходи бюджету розвитку в сумі   500000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2) загальний обсяг видатків бюджету Східницької   територіальної  громади у сумі   115061100 гривні , у тому числі обсяг видатків:

за загальним фондом бюджету Східницької селищної територіальної  територіальної  громади у  сумі  106484700 гривня;

за  спеціальним фондом бюджету Східницької  територіальної громади у сумі  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі  8576400 гривень.

1.3) оборотній залишок бюджетних коштів бюджету Східницької територіальної громади в розмірі 32000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету, згідно з додатком 2.

1.4)  резервний фонд бюджету Східницької  територіальної громади у розмірі 139000 гривень, що становить  0,13 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Східницької територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення .
 4. Затвердити розподіл витрат бюджету Східницької територіальної громади на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 19807157 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Установити , що до загального фонду бюджету Східницької територіальної громади на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти,  визначені статтями  103²,  а також  надходження визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», крім субвенцій , визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, а саме :

6.1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб ( крім податку на доходи фізичних осіб , визначеного пунктом 1¹ частини другої статті 29  Бюджетного кодексу України) , що сплачується  (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Східницької громади;

6.2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

6.3) 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

6.4) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та / або виключної (морської) економічної зони України) , що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природніх ресурсів;

6.5)  5 відсотків рентної  плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) , що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природніх ресурсів;

6.6)  акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

6.7)  місцеві податки і збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, в тому числі :

а) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, зокрема:

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

плата за землю;

транспортний податок;

б) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

в) туристичний збір, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

6.8) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими радами;

6.8) адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

6.9) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;

6.10) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;

6.11) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст обласного значення, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

6.12) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

6.13) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів;

6.14) інші доходи, що підлягають зарахуванню до міських бюджетів відповідно до законодавства;

6.15) офіційні трансферти:

а) базова дотація;

б) освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Східницької територіальної громади на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України:

7.1) доходи бюджету розвитку:

а) кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;

б) кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення .

7.2) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 161 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України);

7.3) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;

 1. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Східницької територіальної громади згідно з пунктами 1 частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України та з підпунктами 7.2 – 7.3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

8.1 природоохоронні заходи (за рахунок джерела, визначеного підпунктом 7.2 пункту 7 цього рішення);

8.2 видатки відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.3 пункту 7 цього рішення).

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Східницької  територіальної громади за  загальним фондом на :

оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату  (код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти  населенню (код 2700);

поточні трансферти місцевим  бюджетам (код 2620) .

 1. Надати право начальнику фінансового відділу Східницької селищної ради за рішенням Східницької селищної  ради, в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах, на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Східницької  територіальної громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Східницькою радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також придбання державних цінних паперів відповідно до вимог пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Надати право начальнику фінансового відділу селищної ради протягом 2021 року  отримувати відповідно до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом бюджету Східницької  територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків за загальним фондом, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

– позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Східницької  територіальної громади, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку селищного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету Східницької територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України щодо:

12.1)    затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення та подання проєктів паспортів бюджетних програм до фінансового відділу селищної  ради разом з проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях;

12.2) здійснення управління бюджетними коштами у межах, встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм , забезпечувати ефективне , результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

12.3)  доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства:

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний термін з дня затвердження таких документів;

здійснювати  публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

12.4) потребу в першочерговому порядку в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

12.5) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

12.6) укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів селищного бюджету  обґрунтованих лімітів споживання;

12.7) проведення розрахунки у повному обсязі за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ  та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої  простроченої заборгованості з оплати зазначених вище товарів і послуг;

12.8) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, лише у межах затвердженого фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

12.9) мобілізацію власних надходжень бюджетних установ в обсягах, що перевищують фактичні показники 2020 року та у разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом, скеровувати фактично отримані кошти за спеціальним фондом на поточне утримання відповідних установ;

 1. Установити, що розпорядники коштів бюджету Східницької територіальної громади мають право брати бюджетні зобов’язання у 2021 році:

13.1) враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної  казначейської служби у місті Бориславі Львівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядником коштів бюджету Східницької  територіальної громади без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати , а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ ( крім захищених видатків бюджету) , до повного погашення такої заборгованості.

13.2) за спеціальним фондом мають виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету Східницької  територіальної громади.

 1. Зобов’язати комунальні підприємства Східницької територіальної громади сплачувати до загального фонду бюджету селищної територіальної громади частину чистого прибутку (доходу) відповідно до рішення селищної  ради від від 24 березня 2016 року №87 «Про встановлення нормативу відрахувань від частини прибутку до селищного бюджету  господарськими організаціями (які належать до комунальної власності або в статутних фондах яких є частка селищної комунальної власності).
 2. Взяти до відома , що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

15.1) якщо після прийняття рішення про бюджет Східницької  територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється за рішенням селищної  ради і погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення  державної регуляторної політики з подальшим затвердженням міською радою;

15.2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовим управлінням за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету;

15.3) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням селищної   ради і погодженням з  постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення  державної регуляторної політики.

16. Фінансовому відділу селищної  ради  відділу економіки селищної  ради , управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури селищної  ради, спільно з Дрогобицькою державна податковою інспекцією Дрогобицького управління Головного управління Державної податкової служби у Львівській області (Корж Руслан)  у 2021 році організувати роботу щодо  :

забезпечення виконання планових завдань з мобілізації податків, зборів та інших платежів до бюджетів усіх рівнів;

внесення змін до бюджету Східницької територіальної громади за  погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики у разі перерозподілу або визначення Львівською обласною радою та Львівською облдержадміністрацією обсягу міжбюджетних трансфертів  для бюджету Східницької  територіальної громади на 2021 рік;

недопущення необґрунтованого надання пільг про звільнення від сплати платежів до бюджету Східницької  територіальної громади. При цьому домогтися забезпечення спрямування вивільнених коштів на покращення фінансового стану підприємств на території громади, підвищення їх платоспроможності, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, кредиторської заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами, розширення виробництва, подолання збитковості.

 1. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками західного офісу Державної аудиторської служби України та департаменту фінансів облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають переказу до бюджету Східницької територіальної громади.
 2. 18. Фінансовому відділу ради:

18.1) здійснювати, в першу чергу, фінансування захищених видатків, а видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень до бюджету;

18.2) виділяти кошти з бюджету Східницької територіальної громади в межах, зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби у місті Бориславі Львівської області, на підставі замовлень головних розпорядників коштів;

18.3) враховувати внесені Міністерством фінансів України зміни та доповнення до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, при складанні і виконанні розпису селищного бюджету   на 2021 рік.

 1. Делегувати начальнику фінансового відділу повноваження на затвердження розпорядження про виділення коштів загального та / або спеціального фондів бюджету Східницької  територіальної громади.
 2. Затвердити перелік установ, які передаються на утримання до бюджету Східницької територіальної громади згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Зобов’язати начальника фінансового відділу в десятиденний строк з дня прийняття рішення,  забезпечити оприлюднення його у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті селищної ради.
 4. Зазначити, що додатки  1-7 до цього рішення, є його невід’ємною частиною.
 5. Встановити , що рішення вступає в дію з 01 січня 2021 року і діє до 31 грудня 2021 року.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Селищний  голова                                                                   Іван ПІЛЯК

 

Додатки- на 2021

 

Додаток

до рішення Східницької селищної ради

від 00.00.2020 р. N 00

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Східницької   селищної ради

 

 1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Східницької селищної ради (далі – Центр) є структурним підрозділом виконавчого комітету Східницької селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно визначеного Переліку.
 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Східницькою селищною радою (далі – Рада).
 3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Східницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 4. Основні завдання Центру:

– організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

– спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

– державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

– державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до Закону;

– реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

– організація надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

– проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до Закону;

– вчинення відповідно до закону нотаріальних дій, які вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів;

– здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

 1. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії -адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 1. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням Східницької селищної ради.
 2. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) здійснюють прийом представники Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також відповідно до рішення Ради – працівники структурних підрозділів виконавчого комітету Східницької селищної ради (у разі необхідності).
 3. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).
 4. Центр має наступну структуру: начальник відділу, адміністратори, державні реєстратори, сектор звернень громадян та сектор реєстрації місця проживання.
 5. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – державного реєстратора (який здійснює функції адміністратора) чи представника суб’єкта надання адміністративних послуг.
 6. Центр очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку. Обов’язки керівника Центру можуть бути покладені на керівника іншого структурного підрозділу Ради або керуючого справами виконавчого комітету Східницької селищної ради.
 7. Основні завдання начальника відділу:

– здійснення керівництва діяльністю Центру, розподіл обов’язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

– організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

– представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

– координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що залучаються до його роботи;

– організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

– сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій селищному голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій селищному голові щодо преміювання працівників Центру;

організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;

– виконання функцій адміністратора Центру;

– несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

– планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи селищному голові;

розроблення посадових інструкцій працівників, у разі по-треби – змін і доповнень до цього Положення, подання їх на затвердження в установленому порядку;

– звітування про проведену роботу Центру у визначеному порядку;

– забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів з питань формування та ведення реєстру територіальної громади, інших працівників відділу;

– виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою.

 1. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку.
 2. Державний реєстратор має печатку та електронний цифровий підпис.
 3. Основними завданнями державного реєстратора є:

– забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;

– забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

– здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

– внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

– надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

– здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою, відповідно до законодавства.

 1. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням селищного голови в установленому законом порядку.
 2. Кількість адміністраторів визначається Радою.
 3. Адміністратор має іменну або номерну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, найменування Центру та відповідного номеру(за наявності).
 4. Основними завданнями адміністратора є:

– надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

– прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

– видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

– організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх на-дання;

– здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних по-слуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

– надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

– виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

19.1. Адміністратор має право:

– безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

– погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

– інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

– посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

– порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 1. Основними завданнями сектору звернень громадян є:

– організація та здійснення діяльності щодо розгляду звернень громадян, відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

– надання консультативної допомоги громадянам щодо порядку вирішення їх питань відповідно до діючого законодавства;

– надання необхідної інформації для суб’єктів звернень щодо роботи Центру на дошках для інформації та для офіційного веб-сайту селищної ради;

– забезпечення ведення журналу реєстрації заяв, скарг та пропозицій громадян, що надійшли до виконавчого комітету Східницької селищної ради;

– складання звітності за результатами розгляду звернень громадян, а також проведення аналізу та узагальнень з даного напрямку роботи;

– засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з нього;

– забезпечення роботи відділу за напрямом державної реєстрації актів цивільного стану;

– виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників сектору.

 1. Основними завданнями сектору з питань реєстрації місця проживання громадян є:

– реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

– формування та ведення реєстру територіальної громади;

– підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

– виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників сектору.

 1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
 2. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у громаді можуть бути створені віддалені робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.
 3. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години. Конкретний режим роботи Центру, зокрема дні та години прийому суб’єктів звернення, визначаються відповідно до законодавства Радою.
 4. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг:

– працівники Центру несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену Законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг;

– дії або бездіяльність працівників Центру можуть бути оскаржені у встановленому Законом порядку;

– шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам працівниками  Центру внаслідок їх неправомірних дій або прийнятих ними рішень, відшкодовується у встановленому Законом порядку.

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                           Юрій ЖУРАВЧАК