«Про селищний бюджет Східницької територіальної громади  на 2021рік “

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 року                                   Східниця                                          № 11

«Про селищний бюджет Східницької

територіальної громади  на 2021рік ”

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 77  Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради № 115 від 15.12.2020 року та висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 21.12.2020 року №1 селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2021 рік :

1.1) загальний обсяг доходів бюджету Східницької   територіальної громади у сумі  116984400 гривні, в тому числі обсяг  доходів :

за загальним фондом  бюджету Східницької   територіальної громади в сумі  116408000 гривні ;

за спеціальним фондом бюджету Східницької   територіальної громади   в сумі 576400  гривень, у тому числі доходи бюджету розвитку в сумі   500000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2) загальний обсяг видатків бюджету Східницької   територіальної  громади у сумі   116952400 гривні , у тому числі обсяг видатків:

за загальним фондом бюджету Східницької селищної територіальної  територіальної  громади у  сумі  108376000 гривні;

за  спеціальним фондом бюджету Східницької  територіальної громади у сумі 8576400 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі  8500000 гривень.

1.3) профіцит за загальним фондом  селищного бюджету смт. Східниця  у сумі 8000000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з  додатком №2.

1.4) дефіцит за  спеціальним  фондом  селищного бюджету смт. Східниця  у сумі 8000000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №2.

 

1.5) оборотній залишок бюджетних коштів бюджету Східницької територіальної громади в розмірі 32000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету, згідно з додатком 2.

1.6)  резервний фонд бюджету Східницької  територіальної громади у розмірі 140000 гривень, що становить  0,13 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Східницької територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Затвердити розподіл витрат бюджету Східницької територіальної громади на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 21652057 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 5. Установити, що до загального фонду бюджету Східницької територіальної громади на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти,  визначені статтями  103²,  а також  надходження визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», крім субвенцій , визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, а саме :

6.1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб ( крім податку на доходи фізичних осіб , визначеного пунктом 1¹ частини другої статті 29  Бюджетного кодексу України) , що сплачується  (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Східницької громади;

6.2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

6.3) 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

6.4)  3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та / або виключної (морської) економічної зони України) , що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природніх ресурсів;

6.5)  5 відсотків рентної  плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природніх ресурсів;

6.6)  акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

6.7)  місцеві податки і збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, в тому числі :

а) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, зокрема:

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

плата за землю;

транспортний податок;

б) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

в) туристичний збір, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

6.8) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими радами;

6.8) адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

6.9) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;

6.10) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;

6.11) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст обласного значення, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

6.12) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

6.13) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів;

6.14) інші доходи, що підлягають зарахуванню до міських бюджетів відповідно до законодавства;

6.15) офіційні трансферти:

а) базова дотація;

б) освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Східницької територіальної громади на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України:

7.1) доходи бюджету розвитку:

а) кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;

б) кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення .

7.2) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 161 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України);

7.3) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;

 1. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Східницької територіальної громади згідно з пунктами 1 частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України та з підпунктами 7.2 – 7.3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

8.1 природоохоронні заходи (за рахунок джерела, визначеного підпунктом 7.2 пункту 7 цього рішення);

8.2 видатки відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.3 пункту 7 цього рішення).

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Східницької  територіальної громади за  загальним фондом на:

оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату  (код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти  населенню (код 2700);

поточні трансферти місцевим  бюджетам (код 2620) .

 1. Надати право начальнику фінансового відділу Східницької селищної ради за рішенням Східницької селищної  ради, в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах, на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Східницької  територіальної громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Східницькою радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також придбання державних цінних паперів відповідно до вимог пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.
 2. Надати право начальнику фінансового відділу селищної ради протягом 2021 року  отримувати відповідно до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом бюджету Східницької  територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків за загальним фондом, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

– позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Східницької  територіальної громади, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку селищного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету Східницької територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України щодо:

12.1)    затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення та подання проєктів паспортів бюджетних програм до фінансового відділу селищної  ради разом з проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях;

12.2) здійснення управління бюджетними коштами у межах, встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм , забезпечувати ефективне , результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

12.3)  доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства:

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний термін з дня затвердження таких документів;

здійснювати  публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

12.4) потребу в першочерговому порядку в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

12.5) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

12.6) укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів селищного бюджету  обґрунтованих лімітів споживання;

12.7) проведення розрахунки у повному обсязі за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ  та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої  простроченої заборгованості з оплати зазначених вище товарів і послуг;

12.8) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, лише у межах затвердженого фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

12.9) мобілізацію власних надходжень бюджетних установ в обсягах, що перевищують фактичні показники 2020 року та у разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом, скеровувати фактично отримані кошти за спеціальним фондом на поточне утримання відповідних установ;

 1. Установити, що розпорядники коштів бюджету Східницької територіальної громади мають право брати бюджетні зобов’язання у 2021 році:

13.1) враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної  казначейської служби у місті Бориславі Львівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядником коштів бюджету Східницької  територіальної громади без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) , до повного погашення такої заборгованості.

13.2) за спеціальним фондом мають виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету Східницької  територіальної громади.

 1. Зобов’язати комунальні підприємства Східницької територіальної громади сплачувати до загального фонду бюджету селищної  територіальної громади частину чистого прибутку (доходу) відповідно до рішення селищної  ради від від 24 березня 2016 року №87 «Про встановлення нормативу відрахувань від частини прибутку до селищного бюджету  господарськими організаціями (які належать до комунальної власності або в статутних фондах яких є частка селищної комунальної власності).
 2. Взяти до відома , що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

15.1) якщо після прийняття рішення про бюджет Східницької  територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється за рішенням селищної  ради і погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення  державної регуляторної політики з подальшим затвердженням міською радою;

15.2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовим управлінням за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету;

15.3) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням селищної   ради і погодженням з  постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення  державної регуляторної політики.

16. Фінансовому відділу селищної  ради  відділу економіки селищної  ради , управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури селищної  ради, спільно з Дрогобицькою державна податковою інспекцією Дрогобицького управління Головного управління Державної податкової служби у Львівській області (Корж Руслан)  у 2021 році організувати роботу щодо:

забезпечення виконання планових завдань з мобілізації податків, зборів та інших платежів до бюджетів усіх рівнів;

внесення змін до бюджету Східницької територіальної громади за  погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики у разі перерозподілу або визначення Львівською обласною радою та Львівською облдержадміністрацією обсягу міжбюджетних трансфертів  для бюджету Східницької  територіальної громади на 2021 рік;

недопущення необґрунтованого надання пільг про звільнення від сплати платежів до бюджету Східницької  територіальної громади. При цьому домогтися забезпечення спрямування вивільнених коштів на покращення фінансового стану підприємств на території громади, підвищення їх платоспроможності, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, кредиторської заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами, розширення виробництва, подолання збитковості.

 1. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками західного офісу Державної аудиторської служби України та департаменту фінансів облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають переказу до бюджету Східницької територіальної громади.
 2. 18. Фінансовому відділу ради  :

18.1) здійснювати, в першу чергу, фінансування захищених видатків, а видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень до бюджету;

18.2) виділяти кошти з бюджету Східницької територіальної громади в межах, зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби у місті Бориславі Львівської області, на підставі замовлень головних розпорядників коштів;

18.3) враховувати внесені Міністерством фінансів України зміни та доповнення до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, при складанні і виконанні розпису селищного бюджету   на 2021 рік.

 1. Делегувати начальнику фінансового відділу повноваження на затвердження розпорядження про виділення коштів загального та / або спеціального фондів бюджету Східницької  територіальної громади.
 2. Затвердити перелік установ, які передаються на утримання до бюджету Східницької територіальної громади згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Зобов’язати начальника фінансового відділу в десятиденний строк з дня прийняття рішення,  забезпечити оприлюднення його у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.
 4. Зазначити, що додатки  1-7 до цього рішення , є його невід’ємною частиною.
 5. Встановити , що рішення вступає в дію з 01 січня 2021 року і діє до 31 грудня 2021 року.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Селищний  голова                                                                                 Іван ПІЛЯК