Про затвердження програми підтримки соціальних пацієнтів Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівської обласної психіатричної лікарні « Заклад».    

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

      ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

22.01.2021 року                                Східниця                                             № 60

Про затвердження програми підтримки

соціальних пацієнтів Комунального

некомерційного підприємства Львівської

обласної ради «Львівської обласної

психіатричної лікарні « Заклад».

 

Відповідно до ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою створення умов для якісного надання медичних послуг мешканцям Східницької територіальної громади селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити програму підтримки соціальних пацієнтів Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівської обласної психіатричної лікарні « Заклад»
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                          Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

          Додаток 1

до рішення Східницької селищної ради

№60 від 22.01.2021 року

 

Програма підтримки соціальних пацієнтів Комунального
некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівської
обласної психіатричної лікарні « Заклад»

 

  1. Загальні положення

Програма підтримки соціальних пацієнтів КНП ЛОР «ЛОПЛ «Заклад» на 2021 рік (надалі Програма) – це комплекс заходів, спрямованих на створення умов для якісного надання медичної послуги у відповідності до статутної діяльності підприємства, а саме, лікування та харчування соціальних пацієнтів. Необхідність затвердження Програми зумовлена потребою коштів на лікування та проживання пацієнтів в установі.

  1. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення в установі сприятливих умов для перебування вище вказаної категорії пацієнтів.

  1. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Програма передбачає :

– створення умов для розвитку надання безперебійної, доступної та якісної медичної допомоги в лікарні відповідно до вимог та потреб пацієнтів.

  1. Обсяги та джерела фінансування Планові заходи щодо реалізації Програми
№ п/п Статті витрат на 1-го пацієнта на 1 день Планова потреба у видатках на виконання, грн.
1. Витрати на харчування 18,00
2. Витрати на медикаменти 19.66
3. Витрати на оплату праці медичного та обслуговуючого персоналу та інші поточні витрати 262,34
4. Загальна сума витрат 300.00

 

Фінансове забезпечення Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Фінансування заходів Програми з місцевого бюджету передбачається здійснювати з урахуванням першочергових пріоритетних потреб.

Головним розпорядником коштів виділених на реалізацію Програми є

КНП ЛОР «ЛОПЛ «Заклад»

5.Очікувані результати реалізації Програми

  • забезпечення надання безперебійної, доступної та якісної вторинної медичної допомоги, що відповідає вимогам та потребам населення ;
  • підвищення рівня комфортності та якості надання медичної допомоги населенню в стаціонарних відділеннях лікарні;
  • залучення до співпраці в забезпеченні сталого розвитку та функціонування лікарні усіх соціально активних суб’єктів ОТГ на засадах партнерства, включаючи представників бізнесу і господарської діяльності.