Про затвердження програми матеріальної підтримки Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області з питань забезпечення публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень, забезпечення дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян на 2021 рік

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

04.03.2021 року                              Східниця                                                № 119

Про затвердження програми матеріальної

підтримки Дрогобицького районного відділу

поліції ГУНП у Львівській області з питань

забезпечення публічного порядку та безпеки,

профілактики правопорушень, забезпечення

дотримання законності, захисту прав, свобод

і законних інтересів громадян на 2021 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 04.03.2021 р. та з метою забезпечення безпеки та охорони громадського порядку на території жителів Східницької селищної територіальної громади, селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити програму матеріальної підтримки Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області з питань забезпечення публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень, забезпечення дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян на 2021 рік що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійні комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Селищний голова                                                                                 Іван ПІЛЯК

 

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 119 від 04.03.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 04 березня 2021 р. №

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

Програма матеріальної підтримки Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області з питань забезпечення публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень, забезпечення дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян на 2021 рік.

 

Загальні положення

 

Програма передбачає сприяння Дрогобицькому районному відділу поліції ГУНП у Львівській області у боротьбі зі злочинністю та охороні публічного порядку та безпеки, профілактиці правопорушень, забезпечення дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян на території Дрогобицького району.

Дана програма, розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про Національну поліцію», постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VІІ «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» з метою забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

У рамках виконання Програми, планується здійснити ремонт службового автотранспорту та закупівля паливно-мастильних матеріалів, що сприятиме вирішенню проблеми неналежного стану матеріально-технічного забезпечення Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області.

Належне технічне забезпечення правоохоронних органів — це високий рівень безпеки та комфорту жителів Дрогобицького району.

 

Мета

 

Метою реалізації Програми є формування безпечного середовища, сприяння підвищенню якості надання послуг населенню і забезпечення здійснення поліцією превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчинення правопорушень, виявлення та усунення причин, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень.

Реалізація Програми матиме позитивний соціальний та економічний вплив, адже покращення безпечної ситуації суттєво вплине на інвестиційний клімат та розвиток регіону в цілому, сприятиме формуванню правової поведінки мешканців району. Покращення матеріально-технічного забезпечення дозволить здійснювати ефективну превенцію екологічних правопорушенням, крадіжкам, незаконному збуту підакцизних товарів, сприятиме покращенню боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин та їх прекурсорів.

Завдання

 

Відповідно до поставленої мети, завданням даної Програми є фінансування заходів, спрямованих на:

– забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав, свобод, законних інтересів;

– запобігання правопорушенням та їх припинення;

– забезпечення публічної безпеки та порядку;

– виявлення та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

– профілактика правопорушень;

– захист власності від посягань;

– участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам;

 

Актуальність Програми

 

Стан реагування поліцією на виклики у сфері скоєних правопорушень неодмінно повинен бути покращений, тому що при загальній статистиці очікування реагування поліцією на виклики 10 хвилин у місті і 20 хвилин у районі, неодноразово відмічається факти на очікування на приїзд поліції, що перевищують годину. Це ставить під загрозу розкриття злочинів за “гарячими слідами” і обумовлює сумну статистику розкриття злочинів

За умови залишення ситуації у такому стані, в якому вона є — погіршиться інвестиційний клімат у регіоні. Наявна небезпечна ситуація заважатиме розвитку підприємництва, стабільного розвитку економіки. Якщо не забезпечити Дрогобицький районний відділ поліції справними транспортними засобами, це унеможливить розширення патрулювання, пришвидшення часу реагування на інформацію про злочини і події, а відсутність умов для покращення патрулювання території, унеможливить превентивну діяльність поліції у сфері запобігання екологічним правопорушенням.

План заходів і бюджет Програми

 

         – придбання запчастин для ремонту автомобілів та ремонт автомобілів 50 000 грн.        

 – придбання паливно-мастильних матеріалів 150 000 грн.                       (для забезпечення публічного порядку і безпеки та швидкого реагування на події та правопорушення).

Планування вищезазначених заходів можливе лише за умови перевиконання селищного бюджету згідно ст. 85 БКУ

 

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми На 2021 рік

(у грн.)

Усього  витрат на виконання Програми

(у грн.)

З бюджету Східницької ОТГ 200 000,00  200 000,00

 

Напрямки діяльності та заходи Програми матеріальної підтримки Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області з питань забезпечення публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень, забезпечення дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян на 2021 рік.

 Назва напряму діяльності Перелік заходів програми Строк виконання заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги

фінансування,

(грн.) 2021 рік

1. Підвищення рівня технічного оснащення правоохоронних органів у профілактиці та боротьбі зі злочинністю 1. Придбання запчастин для ремонту та ремонт автомобілів 2021 рік Східницька ОТГ 50 000
2.  Придбання паливно-мастильних матеріалів 150 000

 

Очікувані результати втілення Програми

 

Заходи Очікувані результати
1. Придбання запчастин для ремонту та ремонт автомобілів та придбання паливно-мастильних матеріалів. Ремонт службових автомобілів.

 

Відповідальний виконавець програми:

Начальник Дрогобицького РВП

ГУНП у Львівській області

полковник поліції                                                                  Іван МАЛИШ

 

Голова Східницької ОТГ                                                       Іван ПІЛЯК