Про затвердження Програми з охорони та збереження історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади на 2021 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                                Східниця                                                № 80

Про затвердження Програми з охорони

та збереження історико-культурної

спадщини Східницької селищної

територіальної громади на 2021 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 12.02.2021 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки, культури і місцевого господарства Східницької селищної ради на 2021 рік”, висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 11.02.2021 р. і висновок постійної депутатської комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту від 11.02.2021 р. та з організації дозвілля громадян та гостей територіальної громади, селищна рада:

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програми з охорони та збереження історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади на 2021 рік (далі додаток до програми).
 2. Селищному голові І. Піляку забезпечити фінансування заходів на реалізацію даної Програми в межах коштів, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2021 рік (Додатки 1)
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                               Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 80 від 12.02.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 12 лютого 2021 р. № 80

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма з охорони та збереження

історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Східниця

Зміст

 

 1. Паспорт Програми з охорони та збереження

історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади на 2021 рік………………………………………………………3

 1. І. Загальні Положення………………………………………………………4
 2. ІІ. Мета й основні завдання Програми………………………………….4-5
 3. ІІІ. Фінансове забезпечення Програми……………………………………5
 4. ІV. Очікувані результати виконання Програми………………………5-6
 5. V. Заходи з виконання програми з охорони

та збереження історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади на 2021 рік ……………………………………6-8

 1. VІ. Організація управління й контролю за ходом реалізації

Програми………………………………………………………………….8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

Програми з охорони та збереження

історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади на 2021 рік

 

Основні параметри Зміст
Назва Програми Програми з охорони та збереження

історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади на 2021 рік

Тип Програми Селищна  цільова програма
Розробник Програми Виконавчий комітет Східницької селищної ради
Головна мета Програми Розвиток і збереження історико-культурного середовища Східницької селищної територіальної громади
Термін реалізації Програми 2021 рік
Учасники Програми Профільні відділи Східницької селищної ради
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (кошти міського бюджету) та інші кошти, не заборонені чинним законодавством У межах кошторисних призначень, передбачених учасникам Програми на відповідні цілі

 

Програма є відкритою, що передбачає внесення до неї змін і доповнень, виходячи з реалій розвитку економіки громади, наявності фінансових та інших видів ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

Програма з охорони та збереження історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», інших нормативних актів, спрямована на покращення та вдосконалення організаційних та матеріально-технічних засад сфери охорони історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади.

Програма спрямована на втілення політики держави у сфері пам’яткоохоронної роботи, підвищення патріотизму громадян, залучення місцевих органів публічного управління, територіальної громади й приватної ініціативи до розвитку культурної спадщини, раціональне використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини, попередження актів вандалізму, створення умов для покращання туристичної привабливості громади через його історико-культурну спадщину, залучення громадськості до процесів управління й контролю в галузі охорони культурної спадщини.

 

ІІ. Мета й основні завдання Програми

Основна мета Програми – реалізація державної політики у сфері охорони історико-культурної спадщини; забезпечення належного рівня охорони, розвитку й збереження історико-культурного середовища Східницької селищної територіальної громади шляхом раціонального використання культурної спадщини; здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини.

Основні завдання Програми:

 • організація робіт з благоустрою та ремонту пам’яток, об’єктів історико-культурної спадщини;
 • створення умов для поліпшення туристичної привабливості громади;
 • укладання охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини громади з користувачами (власниками) і балансоутримувачами;
 • сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації та використання пам’яток та об’єктів історико-культурної спадщини;
 • забезпечення повноти й доступності інформації про пам’ятки та об’єкти історико-культурної спадщини громади;
 • залучення громадськості до процесів управління й контролю в галузі охорони історико-культурної спадщини;
 • забезпечення безперервного моніторингу стану збереження пам’яток та об’єктів історико-культурної спадщини;
 • розробка системи заходів з інформування населення щодо важливості збереження об’єктів історико-культурної спадщини в цілому, і донесення конкретної інформації до користувачів (власників) і балансоутримувачів пам’яток та об’єктів історико-культурної спадщини.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у селищному бюджеті на відповідний бюджетний рік, і за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Форми та методи розв’язання проблем, зазначених у Програмі, реалізовуватимуться відповідно до законодавчих і нормативних актів, що визначають правові, організаційні й фінансові засади охорони та збереження пам’яток історико-культурної спадщини.

Реалізація Програми надасть змогу розвивати й зберігати історико-культурне середовище Східницької селищної територіальної громади з активним залученням широких верств населення для моніторингу та раціонального використання нерухомих об’єктів історико-культурної спадщини, а також інших коштів не заборонених законодавством України для забезпечення реалізації проектів.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми значно сприятиме позитивному й динамічному розвитку та збереженню історико-культурного середовища Східницької селищної територіальної громади, залученню місцевого населення й підвищенню патріотизму.

Виконання заходів забезпечить:

 • втілення політики держави у сфері пам’яткоохоронної роботи;
 • підвищення почуття патріотизму громадян;
 • збереження пам’яток історико-культурної спадщини;
 • залучення місцевих органів публічного управління, територіальної громади й приватної ініціативи до розвитку історико-культурної спадщини;
 • раціональне використання, ремонт і реставрацію пам’яток та об’єктів історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади;
 • створення умов для покращання туристичної привабливості Східницької селищної територіальної громади через його історико-культурну спадщину;
 • залучення громадськості до процесів управління й контролю в галузі охорони історико-культурної спадщини;
 • укладання й переукладання охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти історико-культурної спадщини міста з користувачами (власниками) і балансоутримувачами.

 

 

 

 1. V. Заходи з виконання Програма з охорони та збереження історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади на 2021 рік
№ з/п Зміст заходу

 

Термін виконання

 

Відповідаль-

ні за

виконання

  Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.
  2021 рік
1.

 

Забезпечення проведення першочергових досліджень з метою формування інформаційно-методичної бази охорони історико-культурної спадщини громади 2021 рік Профільний відділ Східницької селищної ради  

 

2. Організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель і споруд, археологічних об’єктів, історико-бібліографічні й архівні вишукування на об’єктах історико-культурної спадщини 2021 рік Виконивчий комітет Східницької селищної ради  

 

3 Популяризація історико-культурної спадщини Східницької селищної територіальної громади 2021 рік Східницька селищна рада   10,0
4. Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’яток  історико-культурної спадщини:

– Реконструкція водяної пилорами та млина в с. Зубриця Східницької селищної ради;

-придбання автентичного підливного колеса для  водяної пилорами та млина в с. Зубриця

2021 рік Східницька селищна рада

 

  100,0

 

5. Благоустрій території місцезнаходження пам’яток історико-культурної спадщини 2021 рік Східницька селищна рада, КП «Господарник»

 

  100,0
6. Виготовлення охоронних дошок на пам’ятки історико-культурної спадщини 2021 рік Профільні відділи Східницької селищної ради   10,0
  Загальна сума       220,0

 

 

VІ. Організація управління й контролю за ходом реалізації Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів головним виконавцем та учасниками, зазначеними в цій Програмі.

Координація та контроль виконання Програми здійснюється профільним відділом Східницької селищної ради.

Узагальнена інформація про стан і результати виконання заходів Програми за попередній рік надається щороку виконавчому комітету Східницької селищної ради. Інформація про результати виконання Програми розміщується на офіційному сайті Східницької селищної ради.

Механізм реалізації Програми передбачає розробку організаційно-фінансових схем забезпечення системи заходів розвитку і збереження історико-культурного середовища Східницької селищної територіальної громади шляхом охорони та збереження пам’яток історико-культурної спадщини відповідно до змісту Програми й буде формуватися та коригуватися поетапно з урахуванням змін соціально-економічної ситуації.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Юрій