Відповідно до Закону України «Про культуру», рішення сесії VIII скликання Східницької селищної ради № 102 від 04.03.2021 року «Про утворення комунальної установи «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади», розпорядження голови Східницької селищної ради «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи  «Центр культури і дозвілля  Східницької територіальної громади» Східницька селищна рада  оголошує конкурс на зайняття посади директора комунальної установи  «Центр культури і дозвілля   Східницької територіальної громади»   (далі – Центр).

Приймання документів від претендентів здійснюється упродовж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному  веб-сайті  Східницької  селищної  ради. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначаються ст. 213 Закону України «Про культуру».

Документи приймаються Східницькою  селищною  радою  за адресою: 82391, Львівська область, вул. Золота Баня,3 (з 09.00 до 18.00 години).

Дата початку приймання документів: з  16 квітня  2021 року 09:00 год. до  19 травня  2021 року 18:00 год.

Дата початку формування конкурсної комісії: з 16 квітня  2021 року.

Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення конкурсу.

Умови та строки проведення конкурсу.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки .

Не може бути призначена на посаду керівника державного чи комунального закладу культури особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (далі – орган управління).

 Для участі в конкурсі претендент особисто подає до Східницької селищної ради та/або надсилає  поштою такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Претендент може надати інші документи, які, на його думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

 

 

Відповідно до Закону України «Про культуру», Східницька селищна рада  оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення посади директора комунальної установи  «Центр культури і дозвілля   Східницької територіальної громади»(далі – Центр).

Конкурснакомісіяутворюється у складі не менш як дев’ятичленів.

До складу конкурсноїкомісіївходятьпо три кандидатури від:

-трудового колективу закладів культури Східницької територіальної громади;

-громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

–  органу управління.

Члени конкурсноїкомісіїмають бути неупередженими та незалежними. Не допускаєтьсявтручання в діяльністьконкурсноїкомісії будь-якихорганіввлади, а такожучасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна надавати з 09:00год.16 квітня 2021 рокудо 18:00 год.19 травня2021року до Східницької селищної  ради за адресою: 82391, Львівська область, вул. Золота Баня,3, електронна пошта: shidnitca.rada@ukr.net