Східницька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника Новокропивницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнівСхідницької селищної ради.
Конкурс проводиться відповідно до Положення про проведення конкурсу  на вакантну  посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Східницької селищної  ради Львівської області, затвердженого рішенням  сесії Східницької селищної  ради  від 23квітня 2021 року № 126.
Повна назва  закладу освіти: Новокропивницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області.
Скорочена назва: Довжанський ЗЗСО І-ІІІ рівнів.
Місцезнаходження  закладу освіти: Львівська область,Дрогобицький район, с. Новий Кропивник, вул. Довбуша, 133.
Найменування посади: керівник Новокропивницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнівСхідницької селищної ради.
Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу  освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню  професійних  обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.
Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України“Про захист персональних даних”;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • перспективний План розвитку закладу загальної середньої освіти Східницької селищної ради (на два-шість років), на посаду керівника якого оголошено конкурс (має містити заходи, які будуть вживатися претендентом для вирішення наявних у закладі освіти проблем, забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу освіти, підвищення ефективності його діяльності, шляхи поліпшення матеріально-технічної бази раціонального використання ресурсів закладу освіти, створення сучасних умов організації освітнього процесу).

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості і несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.  Документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом  20-30 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
Кінцевий термін подання документів: 31травня 2021 року до 18:00 год.
         Місце подання документів: 82391, Львівська обл.,смт.Східниця,  вул. Золота Баня,буд.3, керуючий справами виконавчого комітету Східницької селищної ради, ІІ поверх.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: : 15 червня 2021р., о 10.00год.,82391, Львівська обл.,смт.Східниця,  вул. Золота Баня,буд.3, зал виконавчого комітету Східницької селищної ради, ІІ поверх.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у вигляді письмового тестування;

2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування.
Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Кухар Марія, спеціаліст І категорії відділу освіти Східницької селищної  ради; : 82391, Львівська обл.,смт.Східниця,  вул. Золота Баня,буд.3, ІІ поверх (кабінет відділу освіти).

E-mail:   shidnitca.osvita@ukr.net

Телефон для довідок: (0248)48-036, 48-201