СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Львівської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

00 .00. 2021 р. Східниця №00

Про затвердження тарифів на послуги
з вивезення твердих побутових відходів
на території Східницької селищної
територіальної громади

Відповідно до п.п.2 п. «а» ст.28, 30, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року №1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами”, від 17.07.2014 року №269 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “ Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності ” від 05.06.2018 року № 130, протокол постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 12.05.2021 року, розглянувши звернення комунального підприємства „Господарник” про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів , виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Східницької селищної територіальної громади, для категорій споживачів:
– для населення – 38,83 грн. з ПДВ в місяць з одного мешканця;
– для бюджетних установ – 202,88 грн./м3 твердих побутових відходів з ПДВ.
– для інших споживачів – 212,54 грн./ м3 твердих побутових відходів з ПДВ.

2. Установити, що дане рішення набуває чинності з __.__.2021р.
3. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в народному часописі “Нафтовик Борислава” та розміщенням на офіційній сторінці Східницької селищної ради.
4. Рішення виконавчого комітету № 50 від 23.04.2019 року «Про коригування тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Селищний голова                                                             Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради  «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Східницької селищної територіальної громади»
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року № 145, яким затверджені державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць тощо. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради  «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Східницької селищної територіальної громади».
1. Проблема, яку пропонується вирішити
Основними причинами перегляду тарифів на вивезення побутових відходів є те що, діючі тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету Східницької селищної ради № 50 від 23.04.2019 року «Про коригування тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів», були розраховані комунальним підприємством «Господарник» ще у 2019 році. З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, в зв’язку з суттєвими змінами у кількості абонентів, зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, підвищення мінімальної заробітної плати, запровадження сортування ТПВ і відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», виникла необхідність встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги» повноваження щодо регулювання тарифів на житлово- комунальні послуги, у т.ч. вивезення та захоронення побутових відходів, що надаються підприємствами незалежно від форми власності, належать органам місцевого самоврядування. Рівень тарифів повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.
Комунальним підприємством «Господарник» подано розрахунки тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Ці розрахунки подані до виконавчого комітету Східницької селищної ради для прийняття відповідного рішення.
Забезпечення повного та своєчасного збирання твердих побутових відходів (далі за текстом ТПВ) з подальшим їх знешкодженням, дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами, зведення до мінімуму несанкціонованих звалищ дозволить вирішити цю проблему.
2. Мета та цілі державного регулювання
З метою вдосконалення роботи з поліпшення стану благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в населеному пункті, забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, стабілізації фінансового стану підприємства за рахунок збалансування доходів і видатків, створення економічного підґрунтя для переобладнання зношеного обладнання, запроваджується встановлення нових економічно – обгрунтованих тарифів на вивіз побутових відходів.
3. Механізми, що застосовуються для розв’язання проблеми
Вирішення вищезазначеної проблеми буде розв′язано шляхом прийняття відповідного рішення виконкому Східницької селищної ради в порядку та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та іншими актами законодавства.
При вирішенні зазначеної проблеми певну користь отримають три групи господарських відносин:
1) споживачі (населення – забезпечення вчасного вивезення побутових відходів; покращення якості послуг; підвищення рівня обслуговування);
2) підприємство (зможе надавати якісні та беззбиткові послуги).
3) Східницька селищна рада (зменшення фінансування витрат з місцевого бюджету (вивільнені кошти можуть бути спрямовані на благоустрій), збільшення надходжень коштів від діяльності підприємства до бюджету у вигляді вчасної сплати податків; забезпечення стабільного надання послуг населенню Східницької селищної територіальної громади та покращення їх якості; контроль за впровадженням регуляторного акту);
Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.
Досягнення встановлених цілей шляхом впровадження регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.
4. Державна політика ціноутворення
Вартість послуги з вивезення ТПВ у Східницькій селищній ТГ розрахована відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженому постановою КМУ № 1010 від 26.07.2006 р., Згідно п.7 Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженому Постановою КМУ від 26.07.2006 р. №1010, тариф на послуги з вивезення ТПВ розрахований з урахуванням зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, рівня мінімальної заробітної плати та зростанням вартості палива, врахуванням витрат на інші матеріальні ресурси для забезпечення технологічного процесу.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту
Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі в разі прийняття зазначеного рішення, є обґрунтованою та цілком реальною в зв′язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.
Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.
Виконання вимог, встановлених актом, тобто користування послугами за встановленими тарифами, доступність положень даного акту містить чітке обґрунтування поставлених завдань, що являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей. Необхідно зазначити, що в даному випадку на дію даного акту має місто ризик впливу зовнішніх чинників. Таких як: зростання мінімальної заробітної плати, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії, зростання інших складових собівартості послуг або зміни діючого законодавства. Усе це може привести до недоцільності в подальшому застосування прийнятого даного регуляторного акту, або зміни його суті чи окремих положень. Однак ризик впливу вище перелічених зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акту не може вплинути на необхідність його введення, оскільки наслідки такої відмови значно гірші за наведені.
Альтернативним заходом для комунального підприємства могло би бути:
– зменшення тарифів на паливно-мастильні матеріали, основні технологічні матеріали, зменшення заробітної плати – даний варіант можливий лише при умовах прийняття державними структурами відповідних рішень;
⦁ або одержання дотації з місцевого бюджету на відшкодування різниці встановленого тарифу та фактичної собівартості з урахуванням рівня рентабельності, але фактично це не можливе.
Таким чином, альтернативні методи не можливі, тому вирішення проблеми можливе лише у разі встановлення тарифів на послуги вивозу твердих побутових відходів на запропонованому рівні.
Переваги обраного способу.
Перевагами впровадження проекту регуляторного акту є:
– приведення тарифів на послуги на вивіз ТПВ, що надаються комунальним підприємством «Господарник» до рівня економічно обґрунтованих;
– забезпечення стабільної роботи КП «Господарник»;
– забезпечення своєчасних розрахунків КП «Господарник» за спожиті енергоносії, своєчасну виплату заробітної плати працівникам;
– закупівля контейнерів, впровадження кращих технологій з метою підвищення якості послуг.
Недоліки обраного способу.
Зростання тарифів для суб’єктів господарювання та населення на вивезення твердих побутових відходів.
Проте, отримання субсидії поширюється на послугу з вивезення твердих побутових відходів після укладання відповідного договору.

6. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту.
Рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Східницької селищної територіальної громади» є регуляторним актом, який розповсюджується на всіх споживачів вказаних послуг, які надає КП «Господарник» Східницької селищної ради. Строк дії рішення залежить від змін у чинному законодавстві, впливу коливання ринкових цін і тарифів на складові тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.
Однак, необмеженість застосування даного регуляторного акту виходить із завдань та цілей, поставлених цим регулюванням із розрахунку на теперішній час. Прогнозування економічної ситуації, тобто вплив зовнішніх чинників на дію цього регулювання, спрогнозувати досить складно. Також складно спрогнозувати вплив внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акту пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього, в майбутньому можуть, вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які та в який час, не є реальним.
Тому, дія даного акту є необмеженою до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі
7. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акту.
Базове відстеження регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом.
Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік після набрання чинності прийнятого регуляторного акту.
Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.
Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та населення можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо проекту рішення та аналізу регуляторного впливу до виконавчого комітету Східницької селищної ради за адресою: вул. Золота Баня, 3, смт. Східниця  Дрогобицького району Львівської області, кабінет керуючого справами виконавчого комітету Східницької селищної ради та електронну адресу селищної ради – shidnitca.rada@ukr.net протягом 1-го місяця з дня оприлюднення проекту та аналізу регуляторного впливу.

Керуючий справами виконавчого комітету
Східницької селищної ради                                                                          Роман МАЙСТРИК