Відповідно до Закону України «Про культуру», рішення сесії VIII скликання Східницької
селищної ради № 102 від 04.03.2021 року «Про утворення комунальної установи «Центр
культури і дозвілля Східницької територіальної громади», розпорядження голови
Східницької селищної ради «Про проведення повторного конкурсу на зайняття посади
директора комунальної установи  «Центр культури і дозвілля  Східницької територіальної
громади» у зв’язку з тим, що не сформовано персональний склад конкурсної комісії, з метою
сформувати склад конкурсної комісії та провести конкурс на зайняття посади директора
комунальної установи  «Центр культури і дозвілля   Східницької територіальної громади»
Східницька селищна рада  оголошує повторно конкурс на зайняття посади директора
комунальної установи  «Центр культури і дозвілля   Східницької територіальної
громади»   (далі – Центр).
Приймання документів від претендентів здійснюється упродовж 30 днів з дня
опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному  веб-сайті  Східницької
селищної  ради. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії
визначаються ст. 21 3  Закону України «Про культуру».
Документи приймаються Східницькою  селищною  радою  за адресою: 82391, Львівська
область, вул. Золота Баня,3 (з 09.00 до 18.00 години).
Дата початку приймання документів: з 04 червня 2021 року 09:00 год. до  06 липня 2021
року 18:00 год.
Дата початку формування конкурсної комісії: з 04 червня 2021 року.
Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення
конкурсу.
Умови та строки проведення конкурсу.
Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку
приймання документів.
Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері
культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і
моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові
обов’язки .
Не може бути призначена на посаду керівника державного чи комунального закладу
культури особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не
погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з
корупцією;
є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних
документів здійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме
центрального органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (далі – орган управління).

Для участі в конкурсі претендент особисто подає до Східницької селищної ради та/або
надсилає  поштою такі документи:
заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно
до Закону України “Про захист персональних даних”;
автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце
народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний
номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про
наявність чи відсутність судимості;
копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
два рекомендаційні листи довільної форми;
мотиваційний лист довільної форми.
Претендент може надати інші документи, які, на його думку, підтверджують її професійні чи
моральні якості.
Східницька селищна рада  оголошує повторно про початок формування конкурсної
комісії для проведення конкурсу на заміщення посади директора комунальної
установи  «Центр культури і дозвілля   Східницької територіальної громади»(далі –
Центр).
До складу конкурсної комісії входять по три кандидатури від:
– трудового колективу закладів культури Східницької територіальної громади;
– громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;
–  органу управління.
Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається
втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників
конкурсу.
Членами конкурсної комісії можуть бути:
незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури,
зареєстрованих відповідно до закону;
члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не
погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього

року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з
корупцією;
є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться
конкурс.
Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна надавати з 09:00год. 04
червня 2021 року до 18:00 год. 06 липня 2021 року до Східницької селищної  ради за
адресою: 82391, Львівська область, вул. Золота Баня,3, електронна
пошта: shidnitca.rada@ukr.net