Дрогобицький сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області повідомляє, що відповідно до законодавчих норм, протягом двох робочих днів після отримання заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО ( далі – Заява за ф. №1-РРО) контролюючий орган може відмовити у реєстрації реєстратора розрахункових операції за таких умов:

-РРО вже зареєстрований;

-модель РРО не включено або виключено з Державного реєстру РРО;

-РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в  Заяві за ф. №1-РРО;

-центр сервісного обслуговування (далі – ЦСО) не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування РРО;

-в контролюючому органі наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності;

-щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві за ф. №1-РРО, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог діючого законодавства;

-суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

-суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано Заяву за ф. № 1-РРО;

-суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

-щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладання;

у контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений екземпляр моделі РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів РРО;

-суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО.

За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації РРО контролюючий орган не пізніше двох робочих днів з дати надходження документів для проведення реєстрації РРО надає або надсилає (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб’єкту господарювання повідомлення про відмову у проведенні реєстрації РРО із зазначенням підстав для такої відмови або про таку відмову повідомляє у другій квитанції у разі подання реєстраційної заяви в електронній формі.

Дрогобицький сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області