Про створення тимчасової

контрольної комісії Східницької

селищної ради щодо розробки

статутних документів.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

13.03.2021 року                                Східниця                            № 122

Про створення тимчасової

контрольної комісії Східницької

селищної ради щодо розробки

статутних документів.

 

Керуючись ст. 48, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою належного, ефективного та якісного функціонування комунального некомерційного підприємства «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити тимчасову контрольну комісію Східницької селищної ради щодо розробки статутних документів.
 2. Затвердити склад тимчасової контрольної комісії Східницької селищної ради щодо розробки статутних документів (додаток 1).
 3. Затвердити Положення про тимчасову контрольну комісію Східницької селищної ради щодо розробки статутних документів (додаток 2).
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Східницької селищної ради щодо розробки статутних документів припиняються з моменту прийняття селищною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони памяток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту.

 

 

 

Селищний голова                                                              Іван ПІЛЯК

 

Додаток

до рішення Східницької

селищної ради

№122від 13.03.2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасову контрольну комісію Східницької селищної ради

щодо розробки статутних документів

 

 1. Тимчасова контрольна комісія Східницької селищної ради щодо розробки статутних документів (далі за текстом – Тимчасова комісія), створена за рішенням Східницької селищної ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад».
 2. 2. Тимчасова комісія створена з метою розробки статутних документів для належного, ефективного та якісного функціонування комунального некомерційного підприємства «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади» (далі – КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади»).
 3. Персональний склад, голова та секретар Тимчасової комісії затверджується рішенням селищної ради.

Засідання Тимчасової комісії проводиться не рідше 2 (двох) разів на тиждень і є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини від загального складу комісії. Не рідше 1 (одного) разу на тиждень голова комісії звітує про пророблену роботу перед Східницькою територіальною громадою та щоразу перед початком пленарного засідання селищної ради.

 1. Завданнями Тимчасової комісії є:

4.1.вивчення питання фінансового, матеріального, господарського та економічного стану відокремленого структурного підрозділу «Підбузька районна лікарня» КНП Дрогобицької районної лікарні Дрогобицької районної ради, на базі якогобудесторене і функціонувати КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади» та складення відповідних висновків;

4.2. розроблення програми залучення коштів у випадку відсутності державного фінансування;

4.3. аналіз та оцінка документації переданої тимчасовою комісією з питань прийняття на баланс цілісного майнового комплексу відокремленого структурного підрозділу «Підбузька районна лікарня» КНП Дрогобицької районної лікарні Дрогобицької районної ради;

4.4.визначення предмету та основних напрямків діяльності КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади»;

4.5. розроблення проекту статутних документів з урахуванням визначених предмету та основних напрямків діяльності;

4.6. аналіз та прогноз організаційної структури та штатного розпису КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади»;

4.7. напрацювання Положення про проведення конкурсу на посаду керівника КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади»;

4.8підготувати Комплексний висновок про доцільність створення КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади» із подальшою можливістю до Контрактування з Національною службою здоров’я України (Комплексний висновок) на підставі зібраних даних, інформацій, документів визначених у пунктах 4.1. – 4.7.

 1. В своїй роботі Тимчасова комісія керується Конституцією і Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради та цим Положенням, є підзвітна та підконтроль
 2. Тимчасова комісія має право:

6.1. Одержувати від районних рад, районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідно до завдань Тимчасової комісії всю необхідну інформацію та документацію, яка містить результати діяльності відокремленого структурного підрозділу «Підбузька районна лікарня» КНП Дрогобицької районної лікарні Дрогобицької районної рад».

6.2. Ознайомлюватись з документами, матеріалами і одержувати іншу необхідну інформацію від районних рад, районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

6.3. Здійснювати перевіркудокументів, матеріалівотриманих від районних рад, районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

6.4. Залучати для виконання покладених на Тимчасову комісію завдань фахівців і експертів з питань охорони здоров’я, кадрових та інших питань.

 1. Комплексний висновок Тимчасової комісії має бути внесений та заслуханий на сесії селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                         Юрій ЖУРАВЧАК

 

Додаток 1

до рішення Східницької

селищної ради

№ 122 від 13.03.2021 року

 

 

СКЛАД

тимчасової контрольної комісії Східницької селищної ради

щодо розробки статутних документів

 

ІРОДЕНКО

Василь Миколайович

 

голова комісіїдепутатСхідницькоїселищної ради;
ЖУРАВЧАК

ЮрійДмитрович

 

Члени комісії:

ЛЕНЮК

МиколаМиколайович

 

ШНІЦЕР

Микола Миколайович

 

ГОЛЯК

ВолодимирЛюбомирович

 

ДУЛІБ’ЯНИК

Василь Ярославович

 

БАБРОЦЯК

Мар’янаВасилівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

секретаркомісії, депутат Східницькоїселищної ради;

 

 

депутат Східницькоїселищної ради;

 

 

депутат Східницькоїселищної ради;

 

 

депутат Східницькоїселищної ради;

 

 

депутат Східницькоїселищної ради.

 

 

депутат Східницькоїселищної ради.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Юрій ЖУРАВЧАК