Про затвердження Програми «Відшкодування

Компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян, які проживають на території

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.04.2021 року                                   Східниця                                           № 127

Про затвердження Програми «Відшкодування

Компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян, які проживають на території

Східницької селищної територіальної громади,

на приміських маршрутах загального користування

автомобільним транспортом на 2021 рік»

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про Службу безпеки України”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 “Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” з метою забезпечення виконання завдань в частині соціального захисту населення, селищна  рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян, які проживають на території Східницької селищної територіальної громади, на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2021 рік (далі – Програма), що додається (додаток 1).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                             Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 127  від23.04.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням № Східницької

селищної ради

від 23.04. 2021 р.

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян, які проживають на території Східницької селищної територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом
на 2021 рік »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна характеристика Програми

Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Східницької селищної територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2021 рік (далі – Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування та забезпечення компенсації збитків перевізників від пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р. №354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16.08.1994р. №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. №354».

Мета програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян Східницької селищної територіальної громади на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування та відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом за рахунок коштів територіальної громади.

Підстава для розроблення Програми

 

На території Східницької селищної територіальної громади є громадяни, які мають право на пільги ( в тому числі на безоплатне перевезення автомобільним транспортом загального користування):

– Учасники та інваліди війни І,ІІ,ІІІ гр.;

– учасників бойових дій;

– громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (ліквідатори 1 та 2 категорії);

– ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

– інваліди військової служби;

– багатодітні сім’ї;

– пенсіонери за віком;

– інваліди І, ІІ групи, діти-інваліди та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи та дітей-інвалідів (не більше однієї особи);

– діти шкільного віку;

– діти-сироти.

Фінансове забезпечення Програми

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми

2021 рік

1 2
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: 10 000, 0 грн
державний бюджет 0,0 грн
обласний бюджет 0,0 грн
місцевий бюджет 10 000, 0 грн
кошти інших джерел 0,0 грн

 

Розв’язання даної проблеми потребує залучення коштів місцевого бюджету, координації спільних дій управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької райдержадміністрації, відділу соціального захисту населення Східницької селищної ради, виконкому Східницької селищної ради.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням сесії Східницької селищної ради при прийнятті бюджету  на 2021 рік.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на кожен рік окремо і можуть коригуватися протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи по виконанню

Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Східницької селищної територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2021 рік

Перелік заходів Програми Строк виконання Відповідальні за виконання Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, грн, на 2021 рік
1 2 3 4 5 6
1 Виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування 2021 рік Відділ соціального захисту Східницької селищної ради, управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА Бюджет Східницької ТГ 10 000

 

Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням положень зазначеної Програми здійснює заступник селищного голови згідно з розподілом обов’язків щодо відання питаннями соціального захисту.

Відділ соціального захисту населення Східницької селищної ради про хід виконання Програми інформує постійну комісію Східницької селищної ради з питань бюджету до 1 грудня 2021 року.

Загальна потреба в коштах: 10000.00 грн.

 

 

 

Секретар ради                                                                     Юрій ЖУРАВЧАК

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т

Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Східницької селищної територіальної громади  на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2021 рік

 

1. Ініціатор розроблення Програми Східницька селищна рада
2. Розробник Програми Східницька селищна рада
3. Відповідальний виконавець Програми Східницька селищна рада, управління соціального захисту населення райдержадміністрації
4. Учасники Програми Східницька селищна рада, управління соціального захисту населення райдержадміністрації
5. Термін реалізації Програми 2021 рік
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет територіальної громади
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми. 10 000 грн.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                      Юрій ЖУРАВЧАК